Основи фармацевтичного і медичного права

Фонд ННМБУ поповнився навчальними посібниками авторства Олександра Гріна, старшого викладача кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Автор передав бібліотеці підручники «Основи фармацевтичного права в запитаннях і відповідях» та «Medikal law basics».
Матеріали навчальних посібників дозволяють майбутнім фармацевтичним фахівцям зрозуміти правову природу відносин, що існують у системі охорони здоров’я, медичного права та фармацевтичному секторі.

У виданнях навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ IV рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».

Видання стануть у нагоді керівникам та працівникам практичної фармації, організаторам охорони здоров’я, керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто цікавиться питаннями фармацевтичного та медичного права.

Колектив і читачі бібліотеки щиро вдячні Олександру Олександровичу за книги.

Публікації на цю тему

Фонд ННМБУ поповнився навчальними посібниками авторства Олександра Гріна, старшого викладача кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Автор передав бібліотеці підручники «Основи фармацевтичного права в запитаннях і відповідях» та «Medikal law basics». Матеріали навчальних посібників дозволяють майбутнім фармацевтичним фахівцям зрозуміти правову природу відносин, що існують у системі охорони здоров’я, медичного права та фармацевтичному секторі. У виданнях навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ IV рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Видання стануть у нагоді керівникам та працівникам практичної фармації, організаторам охорони здоров’я, керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто цікавиться питаннями фармацевтичного та медичного права. Колектив і читачі бібліотеки щиро вдячні Олександру Олександровичу за книги.