Паліативна та хоспісна допомога

Паліативна та хоспісна допомога : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ... / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; ред.: Ю. В. Вороненко , Ю. І. Губський ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - Вінниця : Нова Кн., 2017. - 385 с. : табл., іл.
В-9660

Підручник містить систематизоване викладення курсу паліативної та хоспісної допомоги, включаючи питання організації та надання госпітальної і амбулаторної допомоги паліативним пацієнтам у світі та в Україні. Висвітлено сучасні підходи та кращий міжнародний і національний досвід надання паліативної та хоспісної медичної допомоги інкурабельним хворим з онкологічними, серцево-судинними та іншими хронічними неінфекційними захворюваннями, а також пацієнтам у термінальних стадіях ВІЛ-інфекції/СНІД та туберкульозу. Розглядаються особливості надання паліативної та хоспісної допомоги в спеціалізованих стаціонарах, а також сімейними лікарями в амбулаторних умовах. Підручник складений для студентів вищих медичних навчальних закладів і буде також використаний у системі післядипломної освіти інтернів та підвищення кваліфікації лікарів загальної практики – сімейних лікарів, онкологів, терапевтів, геріатрів, педіатрів та лікарів інших спеціальностей закладів охорони здоров’я.
Зміст:
Розділ 1. Паліативна та хоспісна допомога: медико-демографічна актуальність, визначення, складові. - С. 14
1.1. Актуальність паліативної та хоспісної допомоги у світі та в Україні. - С. 15
1.2. Структура смертності на початку XXI сторіччя у світі та в Україні. - С. 15
1.3. Паліативна та хоспісна допомога: дефініції, загальні концепції. - С. 21
1.4. Складові системи паліативної та хоспісної допомоги. - С. 22
1.5. Паліативна та хоспісна медицина. - С. 24
1.6. Хоспісна допомога. Хоспісна медицина. - С. 25
Розділ 2. Паліативна допомога в практиці сімейного лікаря. - С. 29
2.1. Критерії надання пацієнтові статусу паліативного хворого. - С. 31
2.2. Визначення поняття "первинна паліативна допомога"; складові. - С. 31
2.3. Законодавче регулювання та забезпечення доступності паліативної допомоги в Україні. - С. 33
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділів 1-2. - С. 38
Розділ 3. Закономірності розвитку та перебігу хронічних невиліковних хвороб. Концепція якості життя. - С. 39
3.1. Хвороба, основні закономірності та періоди розвитку, варіанти завершення. Смерть клітини. - С. 40
3.2. Смерть організму: клінічна та біологічна смерть; термінальний період життя. - С. 43
3.3. Якість життя та причини її порушення у пацієнтів з хронічними невиліковними хворобами. - С. 46
3.4. Клінічні підходи та методи оцінки якості життя паліативних пацієнтів. - С. 49
3.5. Базові клінічні та етичні принципи надання паліативної допомоги. Філософія та холістичні постулати С. Сондерс. - С. 57
3.6. Евтаназія: медико-юридичні та біоетичні аспекти. - С. 59
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 3. - С. 60
Розділ 4. Типові клінічні симптоми в паліативній та хоспісній медицині. - С. 61
4.1. Типові клінічні симптоми у паліативних пацієнтів та їх оцінка. - С. 62
4.2. Больовий синдром у паліативних пацієнтів: поширеність, клінічне значення. - С. 65
4.3. Інші поширені клінічні симптоми в паліативній та хоспісній медицині. - С. 68
4.3.1. Хронічна втома та втомлюваність. - С. 68
4.3.2. Закреп. Діарея. - С. 69
4.3.3. Нудота. Блювання. - С. 71
4.3.4. Ураження шкіри та слизових оболонок. Пролежні. - С. 72
4.3.5. Задишка/диспное. - С. 74
4.3.6. Кашель. Кровохаркання. - С. 76
4.3.7. Асцит: клініка, ведення хворого. - С. 77
4.3.8. Анорексія/кахексія. Виснаження . - С. 82
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 4. - С. 84
Розділ 5. Больовий синдром у паліативній медицині: патофізіологічні, патопсихологічні та клінічні аспекти. - С. 85
5.1.Нейрофізіологічні та нейрохімічні механізми виникнення та розвитку болю. Ноцицептивна система. - С. 86
5.2. Формування хронічного больового синдрому. - С. 89
5.3. Патопсихологічні наслідки хронічного больового синдрому. - С. 93
5.4. Принципи і методи діагностики та оцінки ХБС у паліативній онкології. - С. 94
Перелік запитань для контролю знань і навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 5. - С. 98
Розділ 6. Паліативна онкологія. Надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам із злоякісними новоутвореннями. - С. 99
6.1. Епідеміологія та соціальна значимість онкологічних захворювань. - С. 100
6.2. Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень в Україні та у світі. - С. 103
6.3. Загальна характеристика пухлинного росту і типів злоякісних пухлин. - С. 105
6.4. Етіологія, патогенез, молекулярна біологія злоякісних новоутворень. - С. 110
6.5. Принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин і місце паліативної допомоги. - С. 115
6.6. Біоетичні проблеми в паліативній онкології. - С. 122
Перелік запитань для контролю знань і навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 6. - С. 124
Розділ 7. Паліативна та хоспісна медична допомога хворим на ВІЛ/СНІД та туберкульоз. - С. 125
7.1. Паліативна та хоспісна допомога пацієнтам з інфекцією ВІЛ/СНІД. - С. 126
7.1.1. ВІЛ-інфекція та СНІД у XXI сторіччі: медичні та соціальні проблеми. - С. 126
7.1.2. Етіологія та патогенез ВІЛ-інфекції і СНІДу: молекулярна біологія, патофізіологія, клінічна біохімія. - С. 133
7.1.3. Клініка, діагностика, лікування ВІЛ-інфекції. - С. 136
7.1.4. Паліативна допомога в термінальних стадіях ВІЛ/СНІДу. - С. 141
7.1.5. Біоетичні та юридичні проблеми ведення пацієнтів у термінальний період розвитку ВІЛ-інфекції. - С. 148
7.2. Паліативна і хоспісна допомога пацієнтам з інкурабельними формами туберкульозу, зокрема ВІЛ-асоційованого туберкульозу. - С. 150
7.2.1. Туберкульоз - епідеміологія, клініка, сучасний стан боротьби з туберкульозом в Україні. - С. 150
7.2.2. Туберкульоз та ВІЛ/СНІД як медико-соціальна проблема. - С. 153
7.2.3. Паліативна допомога пацієнтам з мультирезистентними формами туберкульозу та ВІЛ/СНІД-асоційованим туберкульозом. - С. 155
7.2.4. Етапи надання ПХД пацієнтам з туберкульозом, для яких усі інші можливості лікування вичерпані. - С. 156
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 7. - С. 158
Розділ 8. Фармакотерапія в паліативній медицини. Лікарські засоби для контролю больового синдрому. - С. 159
8.1. Загальні принципи контролю болю в паліативній медицині. - С. 160
8.2. Фармакологічний контроль больового синдрому в паліативній медицині. - С. 161
8.3. Контроль синдрому хронічного болю згідно зі схемою ВООЗ. - С. 161
8.4. Нормативна база та порядок використання опіоїдних анальгетиків у паліативній медицині. - С. 164
8.5. Засоби фармакологічного контролю хронічного болю в паліативній медицині. - С. 165
8.5.1. Контроль болю ненаркотичними анальгетиками та НПЗЗ. - С. 165
8.5.2. Контроль болю анальгетиками центральної дії (опіоїдними анальгетиками). - С. 169
8.5.3. Фармакологічні принципи застосування опіоїдних анальгетиків. - С. 176
8.5.4. Парадигма перорального морфіну. - С. 181
Перелік запитань для контролю знань і навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 8. - С. 184
Розділ 9. Фармакотерапія в паліативній медицині-2. Лікарські засоби ад'ювантної дії. - С. 185
9.1. Загальна характеристика застосування ад'ювантних ЛЗ у паліативній та хоспісній медицині. - С. 186
9.2. Основні класи ад'ювантних ЛЗ, що застосовуються в паліативній та хоспісній медицині. - С. 187
9.3. Клініко-фармакологічна характеристика ад'ювантних ЛЗ. - С. 189
9.3.1. Ад'ювантні ЛЗ - коанальгетики: психо- та нейролептики. - С. 189
9.3.2. Протисудомні засоби. - С. 192
9.3.3. Лікарські засоби для лікування кісток. - С. 193
9.3.4. Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. - С. 194
9.3.5. Антигістамінні засоби для системного застосування. - С. 194
9.3.6. Глюкокортикоїди для системного застосування. - С. 195
9.4. Лікарські засоби для надання ПХД, що рекомендовані ЕАРС та ВООЗ. - С. 197
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 9. - С. 201
Розділ 10. Психологічні і психотерапевтичні аспекти паліативної та хоспісної допомоги. - С. 202
10.1. Психологічні аспекти термінального періоду життя. Модель Кюблер-Росс . - С. 203
10.2. Депресія у паліативних пацієнтів. - С. 205
10.3. Порушення сну/безсоння. - С. 209
10.4. Реакції родини та близьких осіб (горе і втрата). - С. 213
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 10. - С. 215
Розділ 11. Особливості надання паліативної допомоги пацієнтам літнього віку. - С. 216
11.1. Постаріння населення у світі та в Україні. Демографічні наслідки та проблема надання медичної допомоги в кінці життя. - С. 217
11.2. Біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння і старості. - С. 222
11.3. Психологічні властивості пацієнтів літнього віку в контексті невиліковного захворювання. - С. 226
11.4. Загальні принципи надання медичної допомоги особам літнього віку. - С. 228
11.5. Особливості фармакотерапевтичної допомоги пацієнтам літнього віку. - С. 230
11.6. Особливості перебігу і лікування хронічної серцевої недостатності у паліативних пацієнтів літнього віку. - С. 241
11.7. Особливості контролю болю у паліативних пацієнтів літнього віку. - С. 247
11.8. Психологічна підтримка людини літнього віку, яка переживає важку втрату. - С. 252
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 11. - С. 256
Розділ 12. Надання паліативної допомоги дітям: клінічні, біоетичні та організаційні проблеми. - С. 257
12.1. Актуальність проблеми надання паліативної допомоги дітям у світі та в Україні. - С. 258
12.2. Організаційні особливості надання паліативної допомоги дітям. - С. 260
12.3. Дитячі Центри паліативної допомоги: світовий та національний досвід. - С. 262
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 12. - С. 265
Розділ 13. Етичні і духовні аспекти паліативної та хоспісної допомоги. - С. 266
13.1. Повідомлення неприємних новин (діагнозу невиліковного захворювання, несприятливого прогнозу) пацієнтам або їх родичам. - С. 267
13.2. Ключові етапи надання інформації (неприємних новин, невиліковного діагнозу, несприятливого прогнозу) пацієнтові та його родині. - С. 269
13.3. Духовні аспекти паліативної допомоги. - С. 276
13.4. Психічне перенапруження персоналу при роботі з паліативними пацієнтами. Програма антистресової поведінки. - С. 281
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 13. - С. 287
Розділ 14. Роль та функції лікаря в термінальний період життя. Елементи медичної танатології. - С. 288
14.1. Термінальний стан пацієнта. Агонія. - С. 289
14.2. Правила догляду за помираючим пацієнтом. - С. 291
14.3. Елементи медичної танатології. Смерть пацієнта. - С. 292
14.3.1. Встановлення факту смерті. - С. 293
14.3.2. Констатація смерті. - С. 295
14.3.3. Патологоанатомічний розтин. - С. 298
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 14. - С. 300
Розділ 15. Основні підходи до соціальної роботи у сфері паліативної та хоспісної допомоги. - С. 301
15.1. Визначення соціальної роботи. - С. 302
15.2. Основні принципи соціальної роботи з паліативними пацієнтами. - С. 302
15.3. Соціальна робота з паліативними хворими в Україні. - С. 304
15.4. Співпраця фахівців із соціальної роботи та медичних працівників при наданні ПХД. - С. 310
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 15. - С. 312
Розділ 16. Організаційні і нормативно-правові принципи надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. - С. 313
16.1. Сучасні міжнародні підходи, стандарти і принципи організації надання ПХД населенню. - С. 314
16.2. Потреби населення України у паліативній та хоспісній допомозі. - С. 315
16.3. Нормативно-правова база, що регулює надання ПХД в Україні. - С. 319
16.4. Стаціонарні заклади паліативної та хоспісної допомоги. - С. 320
16.5. Надання паліативної допомоги вдома. - С. 321
16.6. Доступ пацієнтів до фармакологічного знеболення. - С. 322
16.7. Підготовка кадрів фахівців, залучених до надання ПХД. - С. 322
16.8. Проблеми розвитку системи ПХД в Україні. - С. 324
Перелік запитань для контролю знань та навичок з питань паліативної та хоспісної допомоги до розділу 16. - С. 326
Нормативно-правова база паліативної та хоспісної допомоги. - С. 337
Адміністративно-правове регулювання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. - С. 338
Додатки. - С. 340