Пам′яті видатних хірургів України

20 серпня 2021 року відзначаються річниці від дня народження видатних українських хірургів:

105-та – від дня народження Миколи Борисовича Сітковського (1916-2003)

100-та – від дня народження Дмитра Федоровича Скрипниченка (1921-1994)

Пам′яті видатних хірургів УкраїниМикола Борисович Сітковський – видатний дитячий хірург, талановитий український вчений, доктор медичних наук, професор, організатор дитячої хірургії, педагог, заслужений діяч науки, лауреат Державної премії України, головний дитячий хірург МОЗ України (1969-1995). Народився 20 серпня 1916 року в селі Немирівка Коростенського району Житомирської області. У1941 року закінчив Київський медичний інститут. Військовий хірург Сітковський пройшов шлях від командира приймально-сортувального взводу до начальника хірургічного відділення вищого клінічного шпиталю Війська польського. 1942—1945 рр. — воєнний хірург, командир взводу, ординатор Спеціалізованого польового евакогоспіталю, хірург Сталінградського та Українського фронтів, начальник відділення Вищого клінічного госпіталю Війська польського.

З 1958 року Микола Борисович працював на кафедрі дитячої хірургії. Микола Сітковський пройшов шлях від асистента кафедри до професора.

У 1963 року Микола Борисович захистив докторську дисертацію, а з 1968 року став завідувачем кафедри дитячої хірургії та ортопедії Київського медичного інституту.

З 1969 року, протягом 24 років, Микола Сітковський обіймав посаду головного дитячого хірурга МОЗ України і в той же час – декана факультету вдосконалення викладачів медичних вузів. Як головний дитячий хірург держави, він доклав багато зусиль для розвитку і становлення сучасної невідкладної та спеціалізованої хірургічної допомоги дітям України.

Під його керівництвом створена вітчизняна школа дитячої проктології, удосконалені та розроблені методики діагностики та лікування вроджених вад шлунково-кишкового тракту, сечовивідних шляхів та судинної системи.

Основні напрями наукової діяльності: дитяча проктологія, гнійно-септичні захворювання в дітей, хірургія травного тракту. Розробив нові біодеструктивні полімери медичного призначення та технологію їхнього виробництва. 1982 року, за участь у розробці біоматеріалів медичного призначення та впровадження технології ендопротезування вен, йому було присвоєно Державну премію УРСР.

Наукові та практичні досягнення клініки, в якій довгий час він працював, відтворив у 14 надрукованих монографіях та понад 150 статтях.

Автор понад 340 наукових праць, зокрема 13 монографій, присвячених хірургічному лікуванню вад шлунково-кишкового тракту дітей, реконструктивним оперативним втручанням при вадах прямої кишки, сечового міхура, з лікуванням гнійно-септичних станів, ендопротезуванням аневризм внутрішньої яремної вени, кріохірургією пухлин.

Микола Сітковський був відданим своїй роботі і часто повторював «Найкраща операція та – яку ти не зробив».

За участь у Другій світовій війні Миколу Борисовича нагороджено бойовими орденами: Червоної Зірки, Вітчизняної війни II ступеня та польським Срібним Хрестом за Заслуги, а також багатьма радянськими та польськими медалями.

За віддану працю в мирні часи, Миколу Сітковського нагороджено орденом “Знак Пошани”.

Праці з фондів ННМБ України:

 • Лечение выпадения прямой кишки способом Склифассовского-Юварра. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата мед. наук. – Киев, 1949.
 • Заболевания и повреждения прямой кишки у детей/ Басс М.М., Н.Б. Ситковский . – Медицина, 1968. – 122 с.
 • Лечение пилоростеноза у новорожденных и грудных детей/ Н.Б. Ситковский. – К.: Здоров′я,1973. – 127 с.
 • Комплексное лечение острого гематогенного остеомиелита у детей: Метод. Рекомендации/ Н.Б. Ситковский. – Киев, 1975.
 • Методические рекомендации по диагностике и организации лечения пороков развития желудочно-кишечного тракта у новорожденных / Н. Б. Ситковский [и др.]. – Киев, 1977.
 • Непроходимость кишечника у детей/ Г.А. Баиров, Н.Б. Ситковский. – Киев, 1977.
 • Ингибиторы протеолиза в хирургии детского возраста/ Н.Б. Ситковский. – К.: Здоров′я,1977. – 87 с.
 • Диагностика и лечение септического шока у детей: метод. рекомендации / М-во здравоохранения УССР; сост. Н. Б. Ситковский и др. – Киев:, 1977. – 22 с.
 • Диагностика и лечение некротической флегмоны новорожденных: метод. рекомендации / М-во здравоохранения УССР; сост. Н. Б. Ситковский и др. – Киев: , 1978.  – 15 с.
 • Диагностика, профилактика и лечение неспецифического мезентериального лимфаденита у детей : метод. рекомендации / Киев. мед. ин-т им. А. А. Богомольца; сост. Н. Б. Ситковский и др. — Киев: , 1979. — 9 с
 • Ошибки и опасности в хирургии пищевого канала у детей/ Ю.Ф. Исаков, Н.Б. Ситковский . – Киев: Здоровья, 1980. — 198 с.
 • Диагностика и лечение осложнений, возникающих при аспирации инородных тел у детей: Метод. рекомендации. / Н.Б. Ситковский . – Киев, 1980.
 • Атлас хирургической патологии у детей/ Н.Б. Ситковский [и др.]. – К.: Здоров′я, 1981. – 87 с.
 • Гнойная хирургия новорожденных/Н.Б. Ситковский . – К.: Здоров′я,1981. – 142 с.
 • Лечение гемангиом у детей жидким азотом/ Н.Б. Ситковский. – К.,1986.
 • Лечение детей с высокими формами аноректальной атрезии: Метод. рекомендации/ мед. ин-т им. А. А. Богомольца; сост. Н. Б. Ситковский. – Киев: 1988. – 16 с.
 • Хирургическое лечение недостаточности сфинктерного аппарата прямой кишки у детей: Метод. рекомендации/ мед. ин-т им. А. А. Богомольца; сост. Н. Б. Ситковский. – Киев: 1988. – 17 с.
 • Хирургия аномалий желточного протока у детей/ Н.Б. Ситковский. – Киев: Здоровья, 1989. – 94 с.
 • Диагностика и лечение функционального мегаколон у детей: Метод. рекомендации / Н.Б. Ситковский [и др.]. – Киев, 1990.

Пам′яті видатних хірургів УкраїниДмитро Федорович Скрипниченко – видатний хірург, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор, член Міжнародної асоціації хірургів. Народився 20 серпня 1921 року в селі Гороховатка Харківської області. У 1943 році за­кінчив Ленінградську військово-медичну академію, Головний хірург і начальник медичної служби з’єднання партизанських загонів під командуванням С.А. Ковпака і П.П. Вершигори (1943—1944), помічник начальника і хірург 1-го Білоруського фронту (1944), начальник гарнізонного хірургічного відділення (Сталінград, 1944—1945). Під час служби у партизанських загонах оперував відомого українського поета і командира загону Платона Воронька.

У 1956-му захистив докторську дисертацію на тему «Хі­рургічне лікування бронхоектатичної хвороби». Учень професора В.І. Стручкова.

Скрипниченко Д.Ф. – торакальний хірург (лікування легеневого туберкульозу, нагноєних процесів, бронхоектатичної хвороби, ехінококозу), приділяв особливу увагу абдомінальній хірургії (перитоніти, перфоративні виразки, жовчно-кам’яна хвороба). Був одним з лідерів  у застосуванні антикоагулянтів у хірургії, насамперед — в профілактиці тромбоемболії легеневої артерії.

Гаслом його життєвого шляху був девіз:  «Рятуючи інших, палаю сам».

Автор понад 300 наукових праць, зокрема 20 моно­графій. Наукові напрями: торакальна хірургія, хірургія органів черевної порожнини, судинна хірургія, ендокринна хірургія, хірургія щитовидної залози, організа­ція хірургічної допомоги. Під його керівництвом ви­конано три докторські та 34 кандидатські дисертації. Учні — професори Д.І. Кривицький, М.Ф. Мазурик, В.І. Мамчич, М.М. Шевнюк, К.А. Циберне.

Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни І ступеня, орденом «Знак пошани», Віртуті Мілітарі (Поль­ща), медалями. Член Міжнародної асоціації хірургів.

Основні наукові праці:

 • Злокачественные опухоли щитовидной железы,— К., 1969 (у співавт.); Медицинское обеспечение партизанских рейдов,— К., 1985;
 • Неотложная хирургия брюшной полости,— 4-е вид,— К., 1986;
 • Диагностика и лечение миастении,— К., 1991 (у співавт.);
 • Хірургія: підручник для медичних училищ,— 4-е вид,— К., 1992;
 • Хірургічне лікування жовчно-кам’яної хвороби та її ускладнень,— К., 1986.

Публікації на цю тему

20 серпня 2021 року відзначаються річниці від дня народження видатних українських хірургів: 105-та - від дня народження Миколи Борисовича Сітковського (1916-2003) 100-та - від дня народження Дмитра Федоровича Скрипниченка (1921-1994) Микола Борисович Сітковський - видатний дитячий хірург, талановитий український вчений, доктор медичних наук, професор, організатор дитячої хірургії, педагог, заслужений діяч науки, лауреат Державної премії України, головний дитячий хірург МОЗ України (1969-1995). Народився 20 серпня 1916 року в селі Немирівка Коростенського району Житомирської області. У1941 року закінчив Київський медичний інститут. Військовий хірург Сітковський пройшов шлях від командира приймально-сортувального взводу до начальника хірургічного відділення вищого клінічного шпиталю Війська польського. 1942—1945 рр. — воєнний хірург, командир взводу, ординатор Спеціалізованого польового евакогоспіталю, хірург Сталінградського та Українського фронтів, начальник відділення Вищого клінічного госпіталю Війська польського. З 1958 року Микола Борисович працював на кафедрі дитячої хірургії. Микола Сітковський пройшов шлях від асистента кафедри до професора. У 1963 року Микола Борисович захистив докторську дисертацію, а з 1968 року став завідувачем кафедри дитячої хірургії та ортопедії Київського медичного інституту. З 1969 року, протягом 24 років, Микола Сітковський обіймав посаду головного дитячого хірурга МОЗ України і в той же час - декана факультету вдосконалення викладачів медичних вузів. Як головний дитячий хірург держави, він доклав багато зусиль для розвитку і становлення сучасної невідкладної та спеціалізованої хірургічної допомоги дітям України. Під його керівництвом створена вітчизняна школа дитячої проктології, удосконалені та розроблені методики діагностики та лікування вроджених вад шлунково-кишкового тракту, сечовивідних шляхів та судинної системи. Основні напрями наукової діяльності: дитяча проктологія, гнійно-септичні захворювання в дітей, хірургія травного тракту. Розробив нові біодеструктивні полімери медичного призначення та технологію їхнього виробництва. 1982 року, за участь у розробці біоматеріалів медичного призначення та впровадження технології ендопротезування вен, йому було присвоєно Державну премію УРСР. Наукові та практичні досягнення клініки, в якій довгий час він працював, відтворив у 14 надрукованих монографіях та понад 150 статтях. Автор понад 340 наукових праць, зокрема 13 монографій, присвячених хірургічному лікуванню вад шлунково-кишкового тракту дітей, реконструктивним оперативним втручанням при вадах прямої кишки, сечового міхура, з лікуванням гнійно-септичних станів, ендопротезуванням аневризм внутрішньої яремної вени, кріохірургією пухлин. Микола Сітковський був відданим своїй роботі і часто повторював «Найкраща операція та - яку ти не зробив». За участь у Другій світовій війні Миколу Борисовича нагороджено бойовими орденами: Червоної Зірки, Вітчизняної війни II ступеня та польським Срібним Хрестом за Заслуги, а також багатьма радянськими та польськими медалями. За віддану працю в мирні часи, Миколу Сітковського нагороджено орденом "Знак Пошани". Праці з фондів ННМБ України:
 • Лечение выпадения прямой кишки способом Склифассовского-Юварра. Автореферат диссертации на соискание уч. степени кандидата мед. наук. – Киев, 1949.
 • Заболевания и повреждения прямой кишки у детей/ Басс М.М., Н.Б. Ситковский . - Медицина, 1968. - 122 с.
 • Лечение пилоростеноза у новорожденных и грудных детей/ Н.Б. Ситковский. – К.: Здоров′я,1973. – 127 с.
 • Комплексное лечение острого гематогенного остеомиелита у детей: Метод. Рекомендации/ Н.Б. Ситковский. - Киев, 1975.
 • Методические рекомендации по диагностике и организации лечения пороков развития желудочно-кишечного тракта у новорожденных / Н. Б. Ситковский [и др.]. - Киев, 1977.
 • Непроходимость кишечника у детей/ Г.А. Баиров, Н.Б. Ситковский. – Киев, 1977.
 • Ингибиторы протеолиза в хирургии детского возраста/ Н.Б. Ситковский. – К.: Здоров′я,1977. – 87 с.
 • Диагностика и лечение септического шока у детей: метод. рекомендации / М-во здравоохранения УССР; сост. Н. Б. Ситковский и др. - Киев:, 1977. - 22 с.
 • Диагностика и лечение некротической флегмоны новорожденных: метод. рекомендации / М-во здравоохранения УССР; сост. Н. Б. Ситковский и др. - Киев: , 1978.  - 15 с.
 • Диагностика, профилактика и лечение неспецифического мезентериального лимфаденита у детей : метод. рекомендации / Киев. мед. ин-т им. А. А. Богомольца; сост. Н. Б. Ситковский и др. — Киев: , 1979. — 9 с
 • Ошибки и опасности в хирургии пищевого канала у детей/ Ю.Ф. Исаков, Н.Б. Ситковский . - Киев: Здоровья, 1980. — 198 с.
 • Диагностика и лечение осложнений, возникающих при аспирации инородных тел у детей: Метод. рекомендации. / Н.Б. Ситковский . - Киев, 1980.
 • Атлас хирургической патологии у детей/ Н.Б. Ситковский [и др.]. – К.: Здоров′я, 1981. – 87 с.
 • Гнойная хирургия новорожденных/Н.Б. Ситковский . – К.: Здоров′я,1981. – 142 с.
 • Лечение гемангиом у детей жидким азотом/ Н.Б. Ситковский. – К.,1986.
 • Лечение детей с высокими формами аноректальной атрезии: Метод. рекомендации/ мед. ин-т им. А. А. Богомольца; сост. Н. Б. Ситковский. - Киев: 1988. - 16 с.
 • Хирургическое лечение недостаточности сфинктерного аппарата прямой кишки у детей: Метод. рекомендации/ мед. ин-т им. А. А. Богомольца; сост. Н. Б. Ситковский. - Киев: 1988. - 17 с.
 • Хирургия аномалий желточного протока у детей/ Н.Б. Ситковский. - Киев: Здоровья, 1989. - 94 с.
 • Диагностика и лечение функционального мегаколон у детей: Метод. рекомендации / Н.Б. Ситковский [и др.]. - Киев, 1990.
Дмитро Федорович Скрипниченко - видатний хірург, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор, член Міжнародної асоціації хірургів. Народився 20 серпня 1921 року в селі Гороховатка Харківської області. У 1943 році за­кінчив Ленінградську військово-медичну академію, Головний хірург і начальник медичної служби з’єднання партизанських загонів під командуванням С.А. Ковпака і П.П. Вершигори (1943—1944), помічник начальника і хірург 1-го Білоруського фронту (1944), начальник гарнізонного хірургічного відділення (Сталінград, 1944—1945). Під час служби у партизанських загонах оперував відомого українського поета і командира загону Платона Воронька. У 1956-му захистив докторську дисертацію на тему «Хі­рургічне лікування бронхоектатичної хвороби». Учень професора В.І. Стручкова. Скрипниченко Д.Ф. - торакальний хірург (лікування легеневого туберкульозу, нагноєних процесів, бронхоектатичної хвороби, ехінококозу), приділяв особливу увагу абдомінальній хірургії (перитоніти, перфоративні виразки, жовчно-кам’яна хвороба). Був одним з лідерів  у застосуванні антикоагулянтів у хірургії, насамперед — в профілактиці тромбоемболії легеневої артерії. Гаслом його життєвого шляху був девіз:  «Рятуючи інших, палаю сам». Автор понад 300 наукових праць, зокрема 20 моно­графій. Наукові напрями: торакальна хірургія, хірургія органів черевної порожнини, судинна хірургія, ендокринна хірургія, хірургія щитовидної залози, організа­ція хірургічної допомоги. Під його керівництвом ви­конано три докторські та 34 кандидатські дисертації. Учні — професори Д.І. Кривицький, М.Ф. Мазурик, В.І. Мамчич, М.М. Шевнюк, К.А. Циберне. Нагороджений орденами Леніна, Вітчизняної війни І ступеня, орденом «Знак пошани», Віртуті Мілітарі (Поль­ща), медалями. Член Міжнародної асоціації хірургів. Основні наукові праці:
 • Злокачественные опухоли щитовидной железы,— К., 1969 (у співавт.); Медицинское обеспечение партизанских рейдов,— К., 1985;
 • Неотложная хирургия брюшной полости,— 4-е вид,— К., 1986;
 • Диагностика и лечение миастении,— К., 1991 (у співавт.);
 • Хірургія: підручник для медичних училищ,— 4-е вид,— К., 1992;
 • Хірургічне лікування жовчно-кам’яної хвороби та її ускладнень,— К., 1986.