Польська академія наук. Відділ V медичних наук

Польська академія наук – державна наукова інституція, яка здійснює діяльність, спрямовану на розвиток, просування, інтеграцію, поширення науки, а також сприяє розвитку освіти та національної культури. Академія реалізує свої цілі в межах корпорації вчених та через мережу державних інститутів, що проводять наукові дослідження на найвищому рівні. У Польській медичній бібліотеці відкрили виставку. присвячену організації і діяльності Польської академії наук та Відділу V медичних наук.

Польська академія наук. Відділ V медичних наукПольська академія наук (ПАН) була створена згідно Закону про ПАН від 30 жовтня 1951 року. Спочатку це була корпорація вчених, яка здійснювала контроль за науковим середовищем. Але в 1960 році вона була перетворена на центральну державну інституцію, що виконує загальний нагляд за наукою в Польщі і управляє мережею державних інститутів. У 1990 році Польська академія наук стала знову корпорацією вчених і мережею наукових інститутів, а функції контролю за наукою на урядовому рівні взяв  на себе Комітет наукових досліджень.

Структура Польської академії наук наступна:

 • відділи, що групують окремі наукові дисципліни;
 • відділення регіональні;
 • наукові та національні комітети – тематично пов’язані з відділами;
 • мережа науково-дослідних інститутів – діючих у відділах, поза відділами;
 • міжнародні інститути та наукові центри за кордоном;
 • канцелярія ПАН та інші організаційні підрозділи.

Керівними органами ПАН є колегіальна Генеральна Асамблея та Президія Академії, а також Президент і Канцлер окремо. Вищим органом ПАН є Генеральна Асамблея, в якій вирішальний голос мають національні члени Польської академії наук. Генеральна Асамблея визначає основні напрямки діяльності ПАН та контролює всю її діяльність. Вона може виступати з питань, важливих для нації та держави. Президент Академії очолює Генеральну Асамблею. Він обирається з числа членів Академії Генеральною Асамблеєю на чотирирічний термін (не більше двох). Генеральна Асамблея також обирає від трьох до п’яти віце-президентів, кандидатури яких пропонуються Президентом. Президія Академії складається з президента, віце-президентів, представників (деканів) відділів, президентів регіональних відділень, голів рад кураторів, що діють у відділах, представника директорів наукових підрозділів та канцлера. Президент Польської академії наук з 2015 року Єжи Душинський – польський біохімік, професор біологічних наук.

Польська академія наук. Відділ V медичних наукПольська академія наук зібрала в своєму складі найвидатніших польських та іноземних вчених. Національні члени  носять титули дійсних членів та членів-кореспондентів. Загальна кількість національних членів обмежена – 350 осіб. Іноземні вчені становлять близько 30% складу ПАН. Членство в Академії є довічним. Національні члени та Наукові ради Вищих навчальних закладів та інститутів ПАН мають право висувати кандидатів у члени-кореспонденти. Дійсні члени, в міру звільнення місць, обираються з членів-кореспондентів шляхом голосування дійсних членів.

У Польської академії наук  відповідно до Статуту Академії функціонують п’ять відділів, які об’єднують науковців з різних галузей науки:

 • Bідділ І гуманітарних та соціальних наук,
 • Відділ II біологічних та сільськогосподарських наук,
 • Відділ III точних наук та наук про Землю,
 • Відділ IV технічних наук,
 • Відділ V медичних наук.

Роботою відділу керує представник (декан) відділу, якого призначає Президент Польської академії наук. Колегіальним органом відділу є пленарне засідання. У межах відділів функціонують колегіальні ради кураторів. Їх завдання – контролювати  діяльність науково-дослідних інститутів (НДІ) та наукових підрозділів ПАН. У відділах діють наукові комітети. Комітети – це самоврядні представництва тієї чи іншої дисципліни або суміжних наукових дисциплін, які слугують інтеграції вчених з усієї країни. Керівними органами комітету є голова та президія комітету. Робота комітету оцінюється радою кураторів даного відділу. Завдання Польської академії наук в окремих регіонах країни виконують відділення. Регіональні відділення ПАН діють у Гданську, Катовіцах, Кракові, Любліні, Лодзі, Ольштині, Білостоці, Познані та Вроцлаві. За необхідності Генеральна Асамблея може прийняти рішення про створення нових відділень. Регіональне відділення складається в основному з членів Академії, які проживають у певному регіоні. Роботою відділення керує президент відділення та президія.

Польська академія наук є мережею декількох десятків науково-дослідних інститутів, на сьогодні близько 70, які фінансуються безпосередньо Комітетом наукових досліджень. Ці НДІ створюють понад 2000 місць для науковців. На наукові дослідження Польща витрачає 0,5% державного бюджету. Головним завданням інститутів є проведення наукових досліджень на світовому рівні, важливих для розвитку країни, поширення та впровадження результатів цих досліджень. Дослідження, що проводяться ПАН, приносять відчутну фінансову вигоду. У НДІ не навчаються студенти, але існує аспірантура, закінчивши яку аспірант має право отримати ступінь доктора наук і пройти наукову процедуру – хабілітацію.

Відповідно до Закону про Польську академію наук за 2010 рік у корпорації Польської академії наук діє Академія молодих учених (АМУ), метою якої є сприяння науково-дослідним роботам, що проводяться видатними молодими представниками польської науки. Членами Академія молодих науковців можуть бути вчені з докторськими ступенями, яким на момент відбору не виповнилося 38 років, і загальна кількість їх не може перевищувати 35 осіб. Члени АМУ обираються Генеральною Асамблеєю Польської академії наук з числа молодих представників польської науки, які відзначилися видатними науковими досягненнями. Термін повноважень члена АМУ становить 5 років і є одноразовим. Члени АМУ представляють думки щодо науки. Керівними органами Академії молодих учених є Генеральна Асамблея та Президент АМУ.

Польська академія наук. Відділ V медичних наукДо складу Польської академії наук входять допоміжні наукові підрозділи, такі як бібліотеки, архіви, музеї, ботанічні сади. Бібліотека у Гданську – найбільша бібліотека ПАН.

 

 

Гданська бібліотека існує з 1596 року. Першим місцем розташування бібліотеки була Гданська муніципПольська академія наук. Відділ V медичних наукальна гімназія, потім костел Святого Якуба. У 1905 році колекція була перенесена до історичної будівлі в Старому місті Гданськ. У 1955 році Гданська бібліотека була включена до наукових структур ПАН. Адміністративні послуги для Польської Академії Наук надає канцелярія Академії, яка підпорядковується Президентові Академії, а її поточною діяльністю керує Канцлер Польської академії наук. Діяльність Польської академії наук фінансується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел. Президент Академії виконує завдання та повноваження щодо управління бюджетом ПАН. Усі питання, пов’язані з бюджетом, регулюються Законом про Польську академію наук.

Польська академія наук здійснює міжнародну наукову співпрацю, бере участь в роботі понад 60 міжнародних Польська академія наук. Відділ V медичних наукорганізацій, а також співпрацює з понад 70 партнерськими установами з Європи, Азії, Північної Америки та Африки. Має в своєму розпорядженні закордонні наукові центри, а саме: в Брюсселі, Берліні, Відні, Москві, Парижі, Римі та в Києві. Штаб-квартира Польської академії наук розташована у Палаці культури і науки у Варшаві.

Палац культури і науки – найвища будівля у Польщі, знаходиться в самому центрі столиці на площі Дефіляд. Побудована за зразком так званих «сталінських висоток» в якості подарунка Радянського Союзу польському народу. Польська академія наук. Відділ V медичних наукСьогодні хмарочос виконує функції офісної будівлі і виставкового центру. У Палаці культури і науки також знаходиться Відділ V медичних наук Польської академії наук. Деканом Відділу V медичних наук з 2015 році став дійсний член ПАН, професор, доктор медичних наук  Вітольд Ружило – видатний польський кардіолог, творець польської інтервенційної кардіології. У 2017 році удостоєний звання Почесного доктора Варшавського медичного університету.

 

 

Відділ V медичних наук об’єднує науково-дослідні інститути:

 • Інститут медичної біології ПАН, Лодзь,
 • Інститут фармакології імені Єжи Майа ПАН, Краков,
 • Інститут генетики людини ПАН, Познань,
 • Інститут імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда ПАН, Вроцлав,
 • Інститут експериментальної та клінічної медицини імені Мірослава Моссаковського ПАН, Варшава.

Польська академія наук. Відділ V медичних наукПредметом наукової діяльності Інституту медичної біології ПАН є дослідження в галузі біомедичних наук. 8-го липня 2020 року було підписано угоду про консорціум за участю Інституту медичної біології ПАН, Лодзінського медичного університету, Центральної клінічної лікарні Лодзінського медичного університету про створення Академічного вірусологічного центру. Створений Центр, який очолив Лодзінський медичний університет, проводитиме дослідження вірусу SARS-CoV-2 та інших вірусів.

Основним предметом дослідження Інституту фармакології імені Єжи Майа ПАН  є нейропсихофармакологія. Інститут видає науковий журнал “Фармакологічні звіти” англійською мовою.Польська академія наук. Відділ V медичних наук

Основними напрямами наукових досліджень Інституту генетики людини ПАН  є цитогенетика, молекулярна генетика, клітинна патологія, репродуктивна біологія, мутагенез та біотехнології. Діяльність Інституту є відповіддю на особливі потреби та соціальні виклики, пов’язані з поточною епідеміологічною ситуацією. В Інституті генетики людини створена лабораторія діагностики COVID-19, устаткована сучасним обладнанням та матеріалами. Інститут є координатором міжнародного проекту «Twinning» у програмі «Horyzont 2020». Метою проекту є розвиток дослідницького потенціалу Інституту в співпраці з Університетом Гента (Бельгія), Ульмським університетом (Німеччина), Гронінгенський університет (Нідерланди).

Польська академія наук. Відділ V медичних наукДослідження, що проводяться в рамках діяльності Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда ПАН, включають антропологію, імунологію, мікробіологію, вірусологію та експериментальну онкологію. Інститут є єдиним центром в Європейському Союзі, що займається експериментальною терапією бактеріофагами, яка використовується у боротьбі зі складними випадками зараження лікарсько-стійкими бактеріями

 

 

Польська академія наук. Відділ V медичних наукІнститут експериментальної та клінічної медицини імені Мирослава Моссаковського ПАН займається дослідженнями в медичній біології та клінічній медицині.

Інститут фармакології імені Єжи Майа, Інститут імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда, Інститут експериментальної та клінічної медицини імені Мирослава Моссаковського отримали статус Провідного національного наукового центру.

 

Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) спіпрацює з Польської академією наук, зокрема, з Представництвом (Науковим центром) ПАН у Києві,  а також з Відділом V медичних наук ПАН. У 2017 році ННМБУ у складі польської делегації відвідав декан Відділу V медичних наук Вітольд Ружило з нагоди присвоєння Польській медичній бібліотеці в Києві імені Збігнєва Реліги – легендарного польського кардіохірурга. Вітольд Ружило передав Польській бібліотеці в дар нову наукову літературу. Це цінні книги з діагностики та лікуванні серцево-судинних захворювань, кардіології, інтервенційної кардіології, артеріальної гіпертензії. Польська медична бібліотека в Києві також отримує в дар від Представництва ПАН в Києві корисну нову медичну наукову літературу. У ННМБУ відбуваються урочистості з нагоди святкування Національного Свята Незалежності Польщі за участю представників Наукового центру ПАН в Києві. Проводилися заходи вшанування пам’яті польських лікарів та фармацевтів, що загинули в Катині. Організовано спільні заходи, присвячені видатному польському політичному і державному діячеві, почесному доктору медичних наук Пілсудському Ю. К., а також видатному лікарю – кардіохірургу, професору Збігнєву Релізі. Заходи, які проводяться в ННМБУ, викликають велику зацікавленість у користувачів та співробітників бібліотеки.

Тісна співпраця Національної наукової медичної бібліотека України з Представництвом Польської академії наук у Києві продовжується.

Публікації на цю тему

Польська академія наук – державна наукова інституція, яка здійснює діяльність, спрямовану на розвиток, просування, інтеграцію, поширення науки, а також сприяє розвитку освіти та національної культури. Академія реалізує свої цілі в межах корпорації вчених та через мережу державних інститутів, що проводять наукові дослідження на найвищому рівні. У Польській медичній бібліотеці відкрили виставку. присвячену організації і діяльності Польської академії наук та Відділу V медичних наук. Польська академія наук (ПАН) була створена згідно Закону про ПАН від 30 жовтня 1951 року. Спочатку це була корпорація вчених, яка здійснювала контроль за науковим середовищем. Але в 1960 році вона була перетворена на центральну державну інституцію, що виконує загальний нагляд за наукою в Польщі і управляє мережею державних інститутів. У 1990 році Польська академія наук стала знову корпорацією вчених і мережею наукових інститутів, а функції контролю за наукою на урядовому рівні взяв  на себе Комітет наукових досліджень. Структура Польської академії наук наступна:
 • відділи, що групують окремі наукові дисципліни;
 • відділення регіональні;
 • наукові та національні комітети – тематично пов’язані з відділами;
 • мережа науково-дослідних інститутів – діючих у відділах, поза відділами;
 • міжнародні інститути та наукові центри за кордоном;
 • канцелярія ПАН та інші організаційні підрозділи.
Керівними органами ПАН є колегіальна Генеральна Асамблея та Президія Академії, а також Президент і Канцлер окремо. Вищим органом ПАН є Генеральна Асамблея, в якій вирішальний голос мають національні члени Польської академії наук. Генеральна Асамблея визначає основні напрямки діяльності ПАН та контролює всю її діяльність. Вона може виступати з питань, важливих для нації та держави. Президент Академії очолює Генеральну Асамблею. Він обирається з числа членів Академії Генеральною Асамблеєю на чотирирічний термін (не більше двох). Генеральна Асамблея також обирає від трьох до п’яти віце-президентів, кандидатури яких пропонуються Президентом. Президія Академії складається з президента, віце-президентів, представників (деканів) відділів, президентів регіональних відділень, голів рад кураторів, що діють у відділах, представника директорів наукових підрозділів та канцлера. Президент Польської академії наук з 2015 року Єжи Душинський – польський біохімік, професор біологічних наук. Польська академія наук зібрала в своєму складі найвидатніших польських та іноземних вчених. Національні члени  носять титули дійсних членів та членів-кореспондентів. Загальна кількість національних членів обмежена – 350 осіб. Іноземні вчені становлять близько 30% складу ПАН. Членство в Академії є довічним. Національні члени та Наукові ради Вищих навчальних закладів та інститутів ПАН мають право висувати кандидатів у члени-кореспонденти. Дійсні члени, в міру звільнення місць, обираються з членів-кореспондентів шляхом голосування дійсних членів. У Польської академії наук  відповідно до Статуту Академії функціонують п'ять відділів, які об'єднують науковців з різних галузей науки:
 • Bідділ І гуманітарних та соціальних наук,
 • Відділ II біологічних та сільськогосподарських наук,
 • Відділ III точних наук та наук про Землю,
 • Відділ IV технічних наук,
 • Відділ V медичних наук.
Роботою відділу керує представник (декан) відділу, якого призначає Президент Польської академії наук. Колегіальним органом відділу є пленарне засідання. У межах відділів функціонують колегіальні ради кураторів. Їх завдання – контролювати  діяльність науково-дослідних інститутів (НДІ) та наукових підрозділів ПАН. У відділах діють наукові комітети. Комітети – це самоврядні представництва тієї чи іншої дисципліни або суміжних наукових дисциплін, які слугують інтеграції вчених з усієї країни. Керівними органами комітету є голова та президія комітету. Робота комітету оцінюється радою кураторів даного відділу. Завдання Польської академії наук в окремих регіонах країни виконують відділення. Регіональні відділення ПАН діють у Гданську, Катовіцах, Кракові, Любліні, Лодзі, Ольштині, Білостоці, Познані та Вроцлаві. За необхідності Генеральна Асамблея може прийняти рішення про створення нових відділень. Регіональне відділення складається в основному з членів Академії, які проживають у певному регіоні. Роботою відділення керує президент відділення та президія. Польська академія наук є мережею декількох десятків науково-дослідних інститутів, на сьогодні близько 70, які фінансуються безпосередньо Комітетом наукових досліджень. Ці НДІ створюють понад 2000 місць для науковців. На наукові дослідження Польща витрачає 0,5% державного бюджету. Головним завданням інститутів є проведення наукових досліджень на світовому рівні, важливих для розвитку країни, поширення та впровадження результатів цих досліджень. Дослідження, що проводяться ПАН, приносять відчутну фінансову вигоду. У НДІ не навчаються студенти, але існує аспірантура, закінчивши яку аспірант має право отримати ступінь доктора наук і пройти наукову процедуру – хабілітацію. Відповідно до Закону про Польську академію наук за 2010 рік у корпорації Польської академії наук діє Академія молодих учених (АМУ), метою якої є сприяння науково-дослідним роботам, що проводяться видатними молодими представниками польської науки. Членами Академія молодих науковців можуть бути вчені з докторськими ступенями, яким на момент відбору не виповнилося 38 років, і загальна кількість їх не може перевищувати 35 осіб. Члени АМУ обираються Генеральною Асамблеєю Польської академії наук з числа молодих представників польської науки, які відзначилися видатними науковими досягненнями. Термін повноважень члена АМУ становить 5 років і є одноразовим. Члени АМУ представляють думки щодо науки. Керівними органами Академії молодих учених є Генеральна Асамблея та Президент АМУ. До складу Польської академії наук входять допоміжні наукові підрозділи, такі як бібліотеки, архіви, музеї, ботанічні сади. Бібліотека у Гданську – найбільша бібліотека ПАН.     Гданська бібліотека існує з 1596 року. Першим місцем розташування бібліотеки була Гданська муніципальна гімназія, потім костел Святого Якуба. У 1905 році колекція була перенесена до історичної будівлі в Старому місті Гданськ. У 1955 році Гданська бібліотека була включена до наукових структур ПАН. Адміністративні послуги для Польської Академії Наук надає канцелярія Академії, яка підпорядковується Президентові Академії, а її поточною діяльністю керує Канцлер Польської академії наук. Діяльність Польської академії наук фінансується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел. Президент Академії виконує завдання та повноваження щодо управління бюджетом ПАН. Усі питання, пов'язані з бюджетом, регулюються Законом про Польську академію наук. Польська академія наук здійснює міжнародну наукову співпрацю, бере участь в роботі понад 60 міжнародних організацій, а також співпрацює з понад 70 партнерськими установами з Європи, Азії, Північної Америки та Африки. Має в своєму розпорядженні закордонні наукові центри, а саме: в Брюсселі, Берліні, Відні, Москві, Парижі, Римі та в Києві. Штаб-квартира Польської академії наук розташована у Палаці культури і науки у Варшаві. Палац культури і науки – найвища будівля у Польщі, знаходиться в самому центрі столиці на площі Дефіляд. Побудована за зразком так званих «сталінських висоток» в якості подарунка Радянського Союзу польському народу. Сьогодні хмарочос виконує функції офісної будівлі і виставкового центру. У Палаці культури і науки також знаходиться Відділ V медичних наук Польської академії наук. Деканом Відділу V медичних наук з 2015 році став дійсний член ПАН, професор, доктор медичних наук  Вітольд Ружило – видатний польський кардіолог, творець польської інтервенційної кардіології. У 2017 році удостоєний звання Почесного доктора Варшавського медичного університету.     Відділ V медичних наук об’єднує науково-дослідні інститути:
 • Інститут медичної біології ПАН, Лодзь,
 • Інститут фармакології імені Єжи Майа ПАН, Краков,
 • Інститут генетики людини ПАН, Познань,
 • Інститут імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда ПАН, Вроцлав,
 • Інститут експериментальної та клінічної медицини імені Мірослава Моссаковського ПАН, Варшава.
Предметом наукової діяльності Інституту медичної біології ПАН є дослідження в галузі біомедичних наук. 8-го липня 2020 року було підписано угоду про консорціум за участю Інституту медичної біології ПАН, Лодзінського медичного університету, Центральної клінічної лікарні Лодзінського медичного університету про створення Академічного вірусологічного центру. Створений Центр, який очолив Лодзінський медичний університет, проводитиме дослідження вірусу SARS-CoV-2 та інших вірусів. Основним предметом дослідження Інституту фармакології імені Єжи Майа ПАН  є нейропсихофармакологія. Інститут видає науковий журнал "Фармакологічні звіти" англійською мовою. Основними напрямами наукових досліджень Інституту генетики людини ПАН  є цитогенетика, молекулярна генетика, клітинна патологія, репродуктивна біологія, мутагенез та біотехнології. Діяльність Інституту є відповіддю на особливі потреби та соціальні виклики, пов'язані з поточною епідеміологічною ситуацією. В Інституті генетики людини створена лабораторія діагностики COVID-19, устаткована сучасним обладнанням та матеріалами. Інститут є координатором міжнародного проекту «Twinning» у програмі «Horyzont 2020». Метою проекту є розвиток дослідницького потенціалу Інституту в співпраці з Університетом Гента (Бельгія), Ульмським університетом (Німеччина), Гронінгенський університет (Нідерланди). Дослідження, що проводяться в рамках діяльності Інституту імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда ПАН, включають антропологію, імунологію, мікробіологію, вірусологію та експериментальну онкологію. Інститут є єдиним центром в Європейському Союзі, що займається експериментальною терапією бактеріофагами, яка використовується у боротьбі зі складними випадками зараження лікарсько-стійкими бактеріями     Інститут експериментальної та клінічної медицини імені Мирослава Моссаковського ПАН займається дослідженнями в медичній біології та клінічній медицині. Інститут фармакології імені Єжи Майа, Інститут імунології та експериментальної терапії імені Людвіка Гіршфельда, Інститут експериментальної та клінічної медицини імені Мирослава Моссаковського отримали статус Провідного національного наукового центру.   Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) спіпрацює з Польської академією наук, зокрема, з Представництвом (Науковим центром) ПАН у Києві,  а також з Відділом V медичних наук ПАН. У 2017 році ННМБУ у складі польської делегації відвідав декан Відділу V медичних наук Вітольд Ружило з нагоди присвоєння Польській медичній бібліотеці в Києві імені Збігнєва Реліги – легендарного польського кардіохірурга. Вітольд Ружило передав Польській бібліотеці в дар нову наукову літературу. Це цінні книги з діагностики та лікуванні серцево-судинних захворювань, кардіології, інтервенційної кардіології, артеріальної гіпертензії. Польська медична бібліотека в Києві також отримує в дар від Представництва ПАН в Києві корисну нову медичну наукову літературу. У ННМБУ відбуваються урочистості з нагоди святкування Національного Свята Незалежності Польщі за участю представників Наукового центру ПАН в Києві. Проводилися заходи вшанування пам’яті польських лікарів та фармацевтів, що загинули в Катині. Організовано спільні заходи, присвячені видатному польському політичному і державному діячеві, почесному доктору медичних наук Пілсудському Ю. К., а також видатному лікарю – кардіохірургу, професору Збігнєву Релізі. Заходи, які проводяться в ННМБУ, викликають велику зацікавленість у користувачів та співробітників бібліотеки. Тісна співпраця Національної наукової медичної бібліотека України з Представництвом Польської академії наук у Києві продовжується.