Порушення випорожнень у дітей: закрепи та енкопрез

Порушення випорожнень у дітей: закрепи та енкопрез : навчальний посібник / В. Ф. Рибальченко [та ін.]; за ред. В. Ф. Рибальченка [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. - Київ : ІНПОЛ ЛТМ, 2018. - 547 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 532-547.
Б-98183

Висвітлено основні чинники закрепів та нетримання калу в дітей різних вікових груп. Наведено як соматичні, так і хірургічні чинники закрепів та нетримання калу. Представлено методи обстеження хворих з урахуванням інформативності та безпечності у дітей різних вікових груп, алгоритми діагностики та лікування, консевативні методи лікування як закрепів, так і нетримання калу, а також методи лікування хірургічних чинників закрепів у дітей, зокрема вітчизняні методики лікування агангліозу, доліхосигми та доліхоколона. Окремий розділ присвячено лікувальній фізкультурі як складовій комплексного консервативного та післяопераційного відновного лікування.

Зміст:
Шкала рівнів доказовості. - С. 14
Вступ та актуальність проблеми. - С. 18
Визначення поняття «закреп» у дітей. - С. 21
І. Загальна частина. - С. 40
1. Анатомія та фізіологія товстої кишки. - С. 40
1.1. Тазове дно. - С. 40
1.2. Анатомія товстого кишечника. - С. 44
1.3. Фізіологія товстого кишечника. - С. 57
1.4. Функції товстого кишечника. - С. 58
2. Фізіологія випорожнення, його порушення, колостаз. - С. 62
2.1. Фізіологія випорожнення кишечника. - С. 62
2.2. Нервово-рефлекторний механізм регуляції акту дефекації. - С. 66
2.3. Порушення випорожнень у дітей: затримка та нетримання випорожнень. - С. 68
2.4. Ноцицептивний супровід хронічного колостазу органічного походження у дітей. - С. 70
2.5. Анатомо-функціональні ознаки розвитку хронічного колостазу в дітей. - С. 73
3. Типи дефекації, пози при акті дефекації та комфорт туалету. - С. 80
3.1. Типи дефекації в дітей. - С. 80
3.2. Пози при акті дефекації. - С. 83
3.3. Комфорт під час випорожнення. - С. 84
3.4. Адекватна дефекація: біомеханіка і психологія. - С. 84
3.5. Історія вивчення туалетного питання. - С. 89
ІІ. Спеціальна частина. - С. 91
4. Закреп у дітей. - С. 91
4.1. Визначення поняття «закреп» у дітей. - С. 91
4.2. Класифікація закрепів. - С. 103
4.3. Клінічні вияви закрепу. - С. 123
4.4. Наслідки закрепів. - С. 128
4.5. Вплив ендотоксикозу на основні показники гомеостазу в дітей із закрепом. - С. 129
4.5.1. Синдром ендогенної інтоксикації. - С. 133
4.5.2. Показники електроенцефалографії. - С. 137
4.5.3. Показники функції зовнішнього дихання. - С. 137
4.5.4. Больовий синдром у пацієнтів із хронічним закрепом. - С. 143
4.5.5. Фенотипічний просторовий континуум дисплазії сполучної тканини. - С. 147
4.6. Діагностика закрепу в дітей. - С. 151
4.6.1. Діагностичний пошук при синдромі закрепу. - С. 151
4.6.2. Диференційна діагностика. - С. 180
4.7. Клінічні характеристики варіантів закрепу. - С. 183
4.8. Лікування порушення випорожнень у дітей. - С. 194
4.8.1. Консервативні методи лікування закрепів у дітей. - С. 194
4.8.2. Харчування дитини. - С. 199
4.8.3. Показання до оперативного лікування дітей. - С. 218
4.9. Хірургічні чинники порушення випорожнень у дітей. - С. 219
4.9.1. Вади розвитку стінки кишечника. - С. 219
4.9.2. Запальні захворювання ободової і прямої кишки. - С. 271
4.9.3. Аномалії фіксації кишечника. - С. 295
4.9.4. Проктогенні чинники. - С. 312
5. Нетримання калу (енкопрез) у дітей. - С. 359
5.1. Визначення поняття «енкопрез» у дітей. - С. 359
5.2. Етіологічні чинники енкопрезу. - С. 365
5.3. Патологія промежини. - С. 370
5.4. Патогенез розвитку нетримання калу. - С. 372
5.5. Класифікація нетримання калу в дітей. - С. 375
5.6. Класифікація недостатності сфінктерного апарату. - С. 378
5.7. Клінічні варіанти енкопрезу. - С. 380
5.8. Діагностика енкопрезу. - С. 385
5.8.1. Загальні принципи та методи обстеження дітей. - С. 386
5.8.2. Інструментальні методи дослідження. - С. 388
5.8.3. Допоміжні методи дослідження. - С. 390
5.9. Лікування нетримання калу в дітей. - С. 396
5.9.1. Консервативне лікування. - С. 396
5.9.2. Оцінка результатів лікування енкопрезу в дітей. - С. 408
6. Хірургічні методи лікування. - С. 402
6.1. Кишкові стоми. - С. 409
6.1.1. Колостомія. - С. 409
6.1.2. Ілеостоми. - С. 421
6.1.3. Ускладнення кишкових стом. - С. 424
6.1.4. Строки та методи закриття кишкових стом. - С. 427
6.2. Хірургічні методи лікування вад розвитку стінки кишечника. - С. 432
6.2.1. Методи та модифікації радикального хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга. - С. 432
6.2.2. Хірургічне лікування обмежених форм агангліозу товстого кишечника. - С. 443
6.2.3. Хірургічне лікування довгих форм агангліозу товстої кишки. - С. 444
6.2.4. Хірургічне лікування тотального агангліозу товстого кишечника. - С. 450
6.2.5. Хірургічне лікування інтестинального нейронального дисгангліозу (дисплазії) кишечника. - С. 456
6.2.6. Хірургічне лікування доліхосигми та доліхоколона у дітей. - С. 457
6.2.7. Хірургічне лікування первинного мегаректума. - С. 460
6.2.8. Хірургічне лікування подвоєння товстої кишки. - С. 461
6.3. Хірургічні методи лікування порушень повороту та фіксації кишечника. - С. 462
6.3.1. Хірургічні методи лікування синдрому Пайра. - С. 463
6.3.2. Хірургічні методи лікування мобільної сигмоподібної кишки. - С. 464
6.4. Хірургічні методи лікування запальних захворювань товстої і прямої кишки. - С. 466
6.4.1. Хірургічні методи лікування токсичного мегаколона та доліхомегаколона. - С. 466
6.4.2. Хірургічне лікування гострого парапроктиту в дітей. - С. 466
6.5. Хірургічне лікування проктогенних чинників закрепів. - С. 467
6.5.1. Хірургічне лікування випадіння прямої кишки. - С. 467
6.5.2. Хірургічне лікування поліпів прямої кишки. - С. 472
6.5.3. Хірургічне лікування геморою у дітей. - С. 474
6.5.4. Хірургічне лікування тріщини прямої кишки (відхідника). - С. 477
6.5.5. Хірургічне лікування періанальних кіст. - С. 478
6.5.6. Хірургічне лікування пілонідальної хвороби. - С. 480
6.6. Хірургічне лікування недостатності сфінктерного апарату відхідника. - С. 484
6.6.1. Пластичні операції при недостатності анального сфінктера. - С. 485
7. Лікувальна гімнастика і масаж при порушеннях кишкового транзиту. - С. 496
7.1. Методика лікувальної гімнастики при атонічних закрепах. - С. 499
7.2. Методика лікувальної гімнастики при спастичних закрепах. - С. 502
7.3. Лікувальна гімнастика при енкопрезах у дітей. - С. 507
7.4. Комплекс вправ для зміцнення м’язів тазового дна. - С. 510
Тестові питання. - С. 519