Профілактична педіатрія

Профілактична педіатрія : навчальний посібник / С. О. Мокія-Сербіна [та ін.] ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ Украни. - Кривий Ріг : Козлов Р. А., 2018. - 211 с. : табл. - Бібліогр.: с. 199-211.
Б-98046

У навчальному посібнику подана необхідна для лікаря інформація з нормативно-правового забезпечення державної політики України, щодо охорони материнства і дитинства. Наведені нові дані з основних розділів профілактичної педіатрії, які стосуються питань здоров’я дітей та підлітків, організації диспансерного нагляду здорових дітей та грудного вигодовування, оцінки фізичного, нервово-психічного розвитку. Представлена сучасна концепція первинної медичної профілактики неінфекційних і інфекційних захворювань у дітей. Зміст навчального посібника відповідає тематичним розділам програми з педіатрії додипломного навчання студентів, програм інтернатури та післядипломного навчання лікарів-педіатрів, загальної практики-сімейної медицини на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення. Для студентів, викладачів, лікарів-практиків.

Зміст:
Розділ 1. Профілактика хвороб дитячого віку як предмет державної політики. - С. 6
Розділ 2. Правове регулювання надання профілактичної медичної допомоги дітям в Україні. - С. 33
Розділ 3. Профілактичне спостереження за дітьми різного віку. - С. 41
3.1. Організація щорічних профілактичних оглядів дитячого населення. - С. 43
3.2. Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку дітей. - С. 74
3.3. Оцінка розвитку мовлення у дітей. - С. 85
Розділ 4. Харчування дітей раннього віку. - С. 99
Розділ 5. Сучасна концепція первинної медичної профілактики. - С. 119
5.1. Профілактика хронічних неінфекційних захворювань. - С. 120
5.2. Основні напрямки формування здорового способу життя. - С. 123
5.3. Особливості побудови профілактичних програм для дітей та підлітків. - С. 125
5.4. Загартовування та фізичне виховання дітей раннього віку. - С. 135
5.5. Профілактика порушень харчової поведінки в дітей раннього віку та підлітків. - С. 156
5.6. Первинна та вторинна профілактика атопічного дерматиту в дітей. - С. 159
5.7. Сучасні підходи до профілактики та лікування вітамін D-дефіцитного рахіту в дітей. - С. 164
Розділ 6. Протиепідемічна робота лікаря первинної ланки медико-санітарної допомоги. - С. 174