Рекомендовані джерела з безперервного професійного розвитку

Артьоменко В. В. Симуляційні тренінги для анестезіологів при невідкладних станах в акушерстві та гінекології / В. В. Артьоменко, В. М. Носенко, Л. І. Берлінська // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – Т. 20, № 1, ч. 1. – Режим доступу: https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/visnik_2016_20(1).pdf

Використання методик симуляційного навчання у підвищенні професійної компетенції лікарів та парамедиків на кафедрах ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” / О. С. Никоненко [та ін.] // Медична освіта. – 2016. – № 2. – Режим доступу : https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/6231/5705

Запорожан В. М.Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. Перспективи. Практичний порадник / В. М. Запорожан, О. О. Тарабрін – Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”». – 2018. 240 с. – Режим доступу: http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3869/ZaporozhanSimultat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Миронова Г. Підвищення кваліфікації лікарів – хто кому режисер? / Г. Миронова // Ваше здоров’я. – 2018. – № 39-40. – Режим доступу: https://issuu.com/vzkievua/docs/vz_39-40_2018

Пасмор Н. П. Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового журналу / Н. П. Пасмор, І. П. Зарвирог // Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2017. – Т. 22, вип. 2. – – Режим доступу: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118365/112428

Ситуаційні задачі з акушерства : навчавльний посібник / В. М. Запорожан [та ін.] ; ред. В. М. Запорожан. – О. : ОНМедУ, 2014. – Режим доступу: http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1310/ZaporozhanSituaciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Публікації на цю тему

Артьоменко В. В. Симуляційні тренінги для анестезіологів при невідкладних станах в акушерстві та гінекології / В. В. Артьоменко, В. М. Носенко, Л. І. Берлінська // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. - Т. 20, № 1, ч. 1. – Режим доступу: https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/visnik_2016_20(1).pdf Використання методик симуляційного навчання у підвищенні професійної компетенції лікарів та парамедиків на кафедрах ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” / О. С. Никоненко [та ін.] // Медична освіта. – 2016. - № 2. – Режим доступу : https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/view/6231/5705 Запорожан В. М.Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. Перспективи. Практичний порадник / В. М. Запорожан, О. О. Тарабрін - Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”». - 2018. 240 с. – Режим доступу: http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3869/ZaporozhanSimultat.pdf?sequence=1&isAllowed=y Миронова Г. Підвищення кваліфікації лікарів – хто кому режисер? / Г. Миронова // Ваше здоров’я. – 2018. - № 39-40. – Режим доступу: https://issuu.com/vzkievua/docs/vz_39-40_2018 Пасмор Н. П. Імпакт-фактор як наукометричний індикатор значимості наукового журналу / Н. П. Пасмор, І. П. Зарвирог // Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2017. - Т. 22, вип. 2. - – Режим доступу: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/118365/112428 Ситуаційні задачі з акушерства : навчавльний посібник / В. М. Запорожан [та ін.] ; ред. В. М. Запорожан. - О. : ОНМедУ, 2014. – Режим доступу: http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1310/ZaporozhanSituaciyni.pdf?sequence=1&isAllowed=y