Соціальний захист людей з інвалідністю

Інвалідність як соціальне явище притаманна кожній державі. На сьогодні рівень інвалідизації мешканців планети сягає показника в понад мільярд осіб або 15 %. В Україні чисельність осіб з інвалідністю становить 2788226 або 6,1 % від загальної кількості населення нашої держави. Ці дані красномовно свідчать про гостроту та поширеність проблеми інвалідності. Через наявність проблем зі здоров’ям особи з інвалідністю потребують вживання з боку державних і громадських інституцій спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення їх повної та повноцінної участі в житті соціуму на рівні з іншими.

 1. Бондарь В. П. Оптимізація реабілітації осіб з інвалідністю кардіологічного профілю: місце психолога / В. П. Бондарь, І. С. Борисова, Л. П. Нечуй-Вітер // Акт. проблеми сучас. медицини : вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – – Т. 18, вип. 1. – С. 14–17.
 2. Варивончик Д. В. Стан медико-соціального забезпечення реабілітації інвалідів по зору в Україні / Д. В. Варивончик, Л. І. Денисюк, А. Б. Мішенін // Архів офтальмології України. – 2015. – Т. 3, № 1. – С. 7–12.
 3. Влащенко Н. М. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 9. – С.122–126.
 4. Волгіна О. М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці : посібник / О. М. Волгіна, О. Л. Іванова. – Київ : Ваіте, 2018. – 36 с.
 5. Гончар Ю. О. Міжособистісна поведінка молодих людей зі статусом дитини-інваліда у контексті їхньої життєвої перспективи та інтеграції у суспільство / Ю. О. Гончар // Мед. психологія. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 23–27.
 6. Данова К. В. Врахування обмежень життєдіяльності осіб з інвалідністю при розрахунку часу евакуації / К. В. Данова, М. В. Хворост, В. В. Малишева // Проблеми надзвичайн. ситуацій. – 2020. – № 1. – С. 55–67.
 7. Данова К. В. Дерево подій як інструмент оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників із інвалідністю / К. В. Данова // Комун. госп-во міст. Серія : Техн. науки та архітектура. – Харків, 2019. – Вип. 1. – С. 61–65.
 8. Данова К. В. Деякі аспекти побудови системи управління охороною праці на підприємстві із урахуванням потреб осіб із інвалідністю / К. В. Данова, В. В. Малишева, Л. С. Колибельнікова // Комун. госп-во міст. Серія : Техн. науки та архітектура. – Харків, 2019. – Т. 6, вип. 152. – С. 209–213.
 9. Ерготерапія в комплексній реабілітації осіб з інвалідністю / І. М. Чернишова, О. В. Луценко, А. В. Данильчук, О. М. Костінська // Експерим. і клін. медицина. – – № 1. – С. 70–74.
 10. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обгрунтування та перші кроки на шляху втілення у життя / В. В. Лепський, Л. Ю. Науменко, І. С. Борисова [та ін.] // Укр. вісн. мед.-соц. експертизи. – 2016. – № 4. – С. 47–52.
 11. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів / Л. Ю. Науменко, В. В. Лепський, С. В. Макаренко [та ін.] // Укр. вісн. мед.-соц. експертизи. – 2015. – № 2. – С. 23–26.
 12. Казарян Г. Г. Державне регулювання у напрямку соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю / Г. Г. Казарян, Р. В. Гришова // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 5. – С. 105–116.
 13. Каштан С. Що можуть зробити громадські організації у сфері надання соціальних послуг людям з інвалідністю? (на прикладі “Конфедерації громадських організацій інвалідів України”) / С. Каштан, О. Кравченко // Вісн. Акад. праці, соц. відносин і туризму. – Київ, 2019. – № 3. – С. 24–33.
 14. Конвенція про права осіб з інвалідністю
 15. Пархоменко Н. Виховання толерантності дорослого населення України до людей з інвалідністю / Н. Пархоменко // Пед. науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 20–23.
 16. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : закон України № 875-XII від 21.03.1991 р.
 17. Реабілітація людей з інвалідністю: наукове обгрунтування нових підходів / В. В. Лепський, Л. Ю. Науменко, І. С. Борисова [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини : вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2017. – Т. 17, Вип. 1. – С. 134–138.
 18. Розробка сучасного одягу для людей з інвалідністю / Н. П. Супрун, Л. І. Зубкова, Г. М. Пожилов-Несміян, Ю. О. Ващенко // Індустрія моди. – 2019. – № 2. – С. 54–60.
 19. Труніна І. М. Стан міжнародного туризму для осіб з інвалідністю в Україні / І. М. Труніна, Ю. Р. Сосновська // Modern economics. – 2019. – № 15. – С. 191–195.
 20. Фоміна Г. Ю. Правові засади реабілітації осіб з інвалідністю в Україні / Г. Ю. Фоміна // Журн. східноєвроп. права. – 2019. – № 65. – С. 113–119.
 21. Чудна Р. В. Адаптивне фізичне виховання дітей з вадами розвитку : навч.-метод. посіб. / Р. В. Чудна. – Київ ; Донецьк : Норд-Прес, 2011. – 308 с. (Шифр ННМБУ: В-8298)
 22. Щетініна Л. В. Соціально-економічні проблеми залучення людей з інвалідністю до трудової діяльності в Україні / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, А. Ю. Юрченко // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 235–239.

Публікації на цю тему

Інвалідність як соціальне явище притаманна кожній державі. На сьогодні рівень інвалідизації мешканців планети сягає показника в понад мільярд осіб або 15 %. В Україні чисельність осіб з інвалідністю становить 2788226 або 6,1 % від загальної кількості населення нашої держави. Ці дані красномовно свідчать про гостроту та поширеність проблеми інвалідності. Через наявність проблем зі здоров’ям особи з інвалідністю потребують вживання з боку державних і громадських інституцій спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення їх повної та повноцінної участі в житті соціуму на рівні з іншими.
 1. Бондарь В. П. Оптимізація реабілітації осіб з інвалідністю кардіологічного профілю: місце психолога / В. П. Бондарь, І. С. Борисова, Л. П. Нечуй-Вітер // Акт. проблеми сучас. медицини : вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – – Т. 18, вип. 1. – С. 14–17.
 2. Варивончик Д. В. Стан медико-соціального забезпечення реабілітації інвалідів по зору в Україні / Д. В. Варивончик, Л. І. Денисюк, А. Б. Мішенін // Архів офтальмології України. – 2015. – Т. 3, № 1. – С. 7–12.
 3. Влащенко Н. М. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 9. – С.122–126.
 4. Волгіна О. М. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці : посібник / О. М. Волгіна, О. Л. Іванова. – Київ : Ваіте, 2018. – 36 с.
 5. Гончар Ю. О. Міжособистісна поведінка молодих людей зі статусом дитини-інваліда у контексті їхньої життєвої перспективи та інтеграції у суспільство / Ю. О. Гончар // Мед. психологія. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 23–27.
 6. Данова К. В. Врахування обмежень життєдіяльності осіб з інвалідністю при розрахунку часу евакуації / К. В. Данова, М. В. Хворост, В. В. Малишева // Проблеми надзвичайн. ситуацій. – 2020. – № 1. – С. 55–67.
 7. Данова К. В. Дерево подій як інструмент оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників із інвалідністю / К. В. Данова // Комун. госп-во міст. Серія : Техн. науки та архітектура. – Харків, 2019. – Вип. 1. – С. 61–65.
 8. Данова К. В. Деякі аспекти побудови системи управління охороною праці на підприємстві із урахуванням потреб осіб із інвалідністю / К. В. Данова, В. В. Малишева, Л. С. Колибельнікова // Комун. госп-во міст. Серія : Техн. науки та архітектура. – Харків, 2019. – Т. 6, вип. 152. – С. 209–213.
 9. Ерготерапія в комплексній реабілітації осіб з інвалідністю / І. М. Чернишова, О. В. Луценко, А. В. Данильчук, О. М. Костінська // Експерим. і клін. медицина. – – № 1. – С. 70–74.
 10. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обгрунтування та перші кроки на шляху втілення у життя / В. В. Лепський, Л. Ю. Науменко, І. С. Борисова [та ін.] // Укр. вісн. мед.-соц. експертизи. – 2016. – № 4. – С. 47–52.
 11. Інклюзивний туризм як вид реабілітації: сучасні потреби інвалідів / Л. Ю. Науменко, В. В. Лепський, С. В. Макаренко [та ін.] // Укр. вісн. мед.-соц. експертизи. – 2015. – № 2. – С. 23–26.
 12. Казарян Г. Г. Державне регулювання у напрямку соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю / Г. Г. Казарян, Р. В. Гришова // Наук. зап. Ін-ту законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 5. – С. 105–116.
 13. Каштан С. Що можуть зробити громадські організації у сфері надання соціальних послуг людям з інвалідністю? (на прикладі "Конфедерації громадських організацій інвалідів України") / С. Каштан, О. Кравченко // Вісн. Акад. праці, соц. відносин і туризму. – Київ, 2019. – № 3. – С. 24–33.
 14. Конвенція про права осіб з інвалідністю
 15. Пархоменко Н. Виховання толерантності дорослого населення України до людей з інвалідністю / Н. Пархоменко // Пед. науки : зб. наук. праць. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 20–23.
 16. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : закон України № 875-XII від 21.03.1991 р.
 17. Реабілітація людей з інвалідністю: наукове обгрунтування нових підходів / В. В. Лепський, Л. Ю. Науменко, І. С. Борисова [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини : вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2017. – Т. 17, Вип. 1. – С. 134–138.
 18. Розробка сучасного одягу для людей з інвалідністю / Н. П. Супрун, Л. І. Зубкова, Г. М. Пожилов-Несміян, Ю. О. Ващенко // Індустрія моди. – 2019. – № 2. – С. 54–60.
 19. Труніна І. М. Стан міжнародного туризму для осіб з інвалідністю в Україні / І. М. Труніна, Ю. Р. Сосновська // Modern economics. – 2019. – № 15. – С. 191–195.
 20. Фоміна Г. Ю. Правові засади реабілітації осіб з інвалідністю в Україні / Г. Ю. Фоміна // Журн. східноєвроп. права. – 2019. – № 65. – С. 113–119.
 21. Чудна Р. В. Адаптивне фізичне виховання дітей з вадами розвитку : навч.-метод. посіб. / Р. В. Чудна. – Київ ; Донецьк : Норд-Прес, 2011. – 308 с. (Шифр ННМБУ: В-8298)
 22. Щетініна Л. В. Соціально-економічні проблеми залучення людей з інвалідністю до трудової діяльності в Україні / Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова, А. Ю. Юрченко // Бізнес Інформ. – 2017. – № 4. – С. 235–239.