Стеатоз підшлункової залози у дітей

Степанов Ю. М. Стеатоз підшлункової залози у дітей / Ю. М. Степанов, О. Ю. Лук'яненко. - Київ : Заславський О. Ю., 2018. - 111 с.
Б-99504
Степанов Ю. М.
Заславський О. Ю.
2018
111

Монографія присвячена сучасним аспектам діагностики та лікування такого патологічного стану, як стеатоз підшлункової залози у дітей. У книзі наведено дані щодо етіопатогенезу, епідеміології стеатозу підшлункової залози, а також спектра сучасних можливостей діагностики панкреатичного стеатозу у дітей. Наведена характеристика факторів ризику та клініко-лабораторних даних, у тому числі особливостей ліпідного, вуглеводного обміну та зовнішньосекреторного стану підшлункової залози. Особливу увагу приділено сучасним неінвазивним методикам - стеатометрії та еластографії підшлункової залози. У виданні наведена система прогнозування ризику та алгоритм діагностики стеатозу підшлункової залози. Описані клінічні випадки.
Зміст:
Умовні скорочення. - С. 5
Вступ. - С. 5
Історична довідка. - С. 10
Термінологія. - С. 11
Етіологічні чинники розвитку стеатозу підшлункової залози у дітей. - С. 12
Епідеміологія стеатозу підшлункової залози. - С. 17
Патогенетичні аспекти розвитку ендокринної недостатності підшлункової залози на фоні стеатозу органа. - С. 20
Клінічна характеристика стеатозу ПЗ у дітей. - С. 31
Діагностика стеатозу підшлункової залози у дітей: традиційні підходи й нові можливості. - С. 36
Методи діагностики стеатозу підшлункової залози. - С. 36
Морфологічне дослідження. - С. 36
Інструментальні методи. - С. 37
Рутинна сонографія. - С. 37
Еластометрія і стеатометрія - новітні методи діагностики структурного стану підшлункової залози. - С. 47
Радіологічні методи. - С. 53
Магнітно-резонансна томографія. - С. 54
Лабораторні методи. - С. 56
Загальноклінічні лабораторні методи. - С. 57
Біохімічна гепатограма. - С. 58
Ліпідний спектр. - С. 59
Вуглеводний обмін. - С. 63
Показники зовнішньосекреторної функції ПЗ. - С. 68
Прогностично значущі фактори ризику розвитку і прогресування стеатозу підшлункової залози. - С. 73
Фактори ризику стеатозу у дітей з надмірною вагою й ожирінням. - С. 73
Система прогнозування ризику стеатозу підшлункової залози у дітей. - С. 76
Алгоритм діагностики стеатозу ПЗ у дітей з надмірною вагою й ожирінням. - С. 77
Підходи та напрямки терапії стеатозу підшлункової залози. - С. 80
Клінічні випадки. - С. 85
Висновки. - С. 93