Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритм діагностичного пошук

Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритм діагностичного пошуку : навчальний посібник / С. І. Шкробот [та ін.]; за ред. С. І. Шкробот ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль : ТДМУ:Укрмедкнига, 2018. - 155 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с.155. - Дод.: с. 138-154
Б-98358

У посібнику коротко подано інформацію про будову та функції окремих відділів нервової системи, детально висвітлено симптоми ураження на різних рівнях. Грунтовно описано й покроково ілюстровано методику дослідження хворого та основні етапи встановлення топічного діагнозу. Текстовий матеріал чітко структурований та доповнений схемами алгоритмів діагностичного пошуку й тестовими завданнями.

Зміст:
Тема 1. Алгоритм діагностичного пошуку ураження системи довільних рухів. - С. 4
Тема 2. Алгоритм діагностичного пошуку розладів чутливості. - С. 30
Тема 3. Алгоритм діагностичного пошуку ураження системи довільних рухів та чутливості. - С. 46
Тема 4. Алгоритм діагностичного пошуку екстрапірамідних уражень. - С. 53
Тема 5. Алгоритм діагностичного пошуку мозочкових уражень. - С. 62
Тема 6. Алгоритм діагностичного пошуку ураження окорухових (III, IV, VI пар) та I, II пар черепно-мозкових нервів. - С. 74
Тема 7. Алгоритм діагностичного пошуку ураження черепно-мозкових нервів мосто-мозочкового кута (V, VII, VIII). - С. 89
Тема 8. Алгоритм діагностичного пошуку ураження каудальної групи (IX, X, XI, XII пар) черепно-мозкових нервів. - С. 104
Тема 9. Алгоритм діагностичного пошуку ураження кори головного мозку. - С. 112
Тема 10. Алгоритм діагностичного пошуку менінгеального і лікворно-гіпертензійного синдромів. - С. 121
Тема 11. Алгоритм діагностичного пошуку вегетативних розладів. - С. 130
Відповіді на тестові запитання. - С. 155