Туберкульоз легень та його етіотропна і патогенетична терапія

Туберкульоз легень та його етіотропна і патогенетична терапія / В. М. Фрайт ; Львів. мед. ін-т. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2017. - 135 с. : табл., іл.
Б-97556
Фрайт, В. М.

У книзі висвітлені питання етіології, патогенезу туберкульозу, основні методи його діагностики. Подані клінічні форми туберкульозу органів дихання, принципи етіотропної терапії і профілактики. Вперше обгрунтований і описаний спосіб корекції основних регіонарних функцій легень під час лікування хворих з вперше виявленим і рецедивним туберкульозом органів дихання, що гарантує не тільки повне видужання осіб з необтяженим анамнезом, але і запобігає формуванню легеневого серця і розвитку рецидивів у них.
Зміст:
Історичний огляд. - С. 4
Збудник туберкульозу, його властивості, методи виявлення. - С. 6
Мінливість мікобактерій туберкульозу. - С. 7
Методи виявлення мікобактерій туберкульозу. - С. 8
Інші діагностичні дослідження (клінічні методи). - С. 10
Рентгенологічна діагностика. - С. 13
Дослідження крові. - С. 15
Дослідження сечі. - С. 16
Туберкулінодіагностика. - С. 16
Методи інструментального (інвазивного) дослідження. - С. 18
Розлади функції зовнішнього дихання. - С. 20
Основні клінічні форми туберкульозу органів дихання. - С. 22
Первинний і вторинний туберкульоз легень. - С. 22
Дисемінований туберкульоз легень. - С. 26
Вогнищевий туберкульоз легень. - С. 29
Інфільтративний туберкульоз легень. - С. 31
Казеозна пневмонія. - С. 33
Туберкульома легень. - С. 35
Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. - С. 37
Циротичний туберкульоз легень. - С. 42
Туберкульоз органів дихання, поєднаний з пиловими професійними захворюваннями легень (коніотуберкульоз). - С. 46
Силікоз. - С. 47
Силікотуберкульоз. - С. 49
Туберкульоз бронхів, трахеї та верхніх дихальних шляхів (носа, ротової порожнини, глотки). - С. 52
Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. - С. 54
Туберкульозний плеврит. - С. 56
Ексудативний плеврит. - С. 60
Міліарний туберкульоз. - С. 62
Лікування туберкульозу органів дихання. - С. 65
Загальні принципи лікування туберкульозу. - С. 65
Схеми антибактеріальної терапії хворих на туберкульоз. - С. 68
Патогенетичні механізми розвитку туберкульозу легень і його основних ускладнень та їх корекція. - С. 76
Маловідомі висновки. - С. 87
Основні ускладнення туберкульозу легень. - С. 89
Легеневі кровотечі, кровохаркання, легенева гіпертензія і спонтанний пневмоторакс. - С. 89
Невідкладна допомога при легеневих кровохарканнях і кровотечах, їх лікування. - С. 90
Спонтанний пневмоторакс. - С. 93
Легеневе серце. - С. 96
Основні патогенетичні механізми формування ЛС. - С. 98
Основні клінічні ознаки компенсованого легеневого серця. - С. 106
Основні клінічні ознаки декомпенсованого легеневого серця. - С. 106
Результати рентгенологічного дослідження хворих з легеневим серцем. - С. 109
Електрокардіографічні ознаки хронічного ЛС (за Відімським). - С. 110
Ехокардіграфічні ознаки ЛС. - С. 112
Катетеризація правих камер серця і легеневої артерії. - С. 113
Класифікація хронічного ЛС. - С. 113
Лікування хворих з декомпенсованим легеневим серцем. - С. 115
Профілактика туберкульозу. - С. 126
Соціальна профілактика. - С. 126
Санітарна профілактика. - С. 126
Хіміопрофілактика. - С. 130
Щеплення вакциною БЦЖ. - С. 131