Тимчасова настанова з медичної евакуації поранених і хворих у Збройних Силах України на особливий період

Тимчасова настанова з медичної евакуації поранених і хворих у Збройних Силах України на особливий період / О. А. Барбазюк [та ін.] ; Ген. штаб Збройн. Сил МО України. - Київ : НДІ ПВМ УВМА, 2016. - 60 с. : табл., іл., дод.
Б-97588

Положення Настонови роз'яснюють та розкривають суть лікувально-евакуаційних заходів та порядок їх проведення у Збройних Силах України, а також роль медичних підрозділів військових частин і з'єднань, органів управління медичним забезпеченням всіх рівнів та закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України у їх проведенні.
Зміст:
Про затвердження Тимчасової настанови з медичної евакуації поранених і хворих у Збройних Силах України на особливий період : наказ Генерального штабу Збройних Сил України № 90 від 02.03.2016 року . - С. 3
І. Загальні положення. - С. 4
1. Суть медичної евакуації. - С. 5
2. Терміни, що вживаються, та їх значення. - С. 6
3. Мета, завдання і принципи медичної евакуації. - С. 8
4. Види та порядок проведення медичної евакуації. - С. 9
5. Евакуаційно-транспортне сортування. - С. 10
6. Організація медичного супроводу поранених під час евакуації. - С. 11
7. Планування та управління медичною евакуацією. - С. 13
II. Передова медична евакуація. - С. 16
1. Загальні положення. - С. 16
2. Організація виносу (вивозу) поранених з поля бою. - С. 17
3. Організація медичної евакуації поранених з поля бою на ЕМЕ. - С. 18
III. Тактична медична евакуація. - С. 23
1. Загальні положення. - С. 23
2. Організація та проведення тактичної медичної евакуації. - С. 23
IV. Стратегічна медична евакуація. - С. 26
1. Загальні положення. - С. 26
2. Організація та проведення стратегічної медичної евакуації. - С. 28
V. Аеромедична евакуація. - С. 29
1. Загальні положення. - С. 29
2. Обладнання авіатранспортних засобів, призначених для АМЕ. - С. 31
3. Підготовка та проведення АМЕ. - С. 32
VI. Медична евакуація залізничним транспортом. - С. 33
VII. Медична евакуація морським транспортом. - С. 34
1. Загальні положення. - С. 34
2. Організація медичної евакуації. - С. 35
VIII. Транспортні засоби для вивозу поранених з поля бою та медичної евакуації. - С. 36
IX. Санітарно-гігієнічні і протиепідемічні заходи на шляхах медичної евакуації. - С. 38
X. Захист, охорона та оборона на шляхах медичної евакуації. - С. 39
Додаток 1. Схема лікувально-евакуаційних заходів. - С. 40
Додаток 2. Терміни медичної евакуації та порядок медичного супроводу. - С. 41
Додаток 3. Схема надання першої медичної допомоги на полі бою. - С. 42
Додаток 4. Первинна медична картка. - С. 44
Додаток 5. Евакуаційний конверт. - С. 49
Додаток 6. Мінімальні терміни тимчасової нетранспортабельності поранених при медичній евакуації з ЕМЕ II рівня медичної допомоги. - С. 51
Додаток 7. Алгоритм дій начальника медичної служби щодо планування та управління медичним забезпеченням. - С. 52
Додаток 8. Розрахунок сил і засобів для виносу (вивозу) поранених з поля бою та їх медичної евакуації (на рівні бригади). - С. 53
Додаток 9. Організація медичного забезпечення механізованого батальйону в обороні. - С. 55
Додаток 10. Організація медичного забезпечення механізованого батальйону в наступі. - С. 56
Додаток 11. Транспортні засоби, які використовуються для евакуації поранених. - С. 57