Український медичний календар

Я. Ганіткевич, Київ, 2016, 220 стор. Видання Національної наукової медичної бібліотеки України.

Видання календаря присвячено датам історії української медицини, видатним лікарям і ювілейним річницям, які заслуговують відзначення або згадки в 2016 році.

До видання включені відомості про активних і видатних лікарів-українців в Україні, в колишній Російській імперії, Австро-Угорщині, Польщі, у світі, про лікарів різних національностей на українських землях. Представлено дані та згадано про понад 700 лікарів. Подані також відомості про важливі та важкі для охорони здоров’я події в Україні.

Оскільки подібні календарні дати ще не часто публікувалися, деякі з них мало відомі, зібрано і представлено річниці за Х-ХХ століття до 1915 року з інтервалом у 5 років. Приведено коротко ювілейні дати видатних вчених світової медицини.

Читати Український медичний календар