Управління повсякденною діяльністю медичної служби

Управління повсякденною діяльністю медичної служби : підручник для слухачів Української військово-медичної академії / М. І. Бадюк [та ін.] ; під заг. ред. М. І. Бадюка ; Укр. військ.-мед. акад. МО України. - Київ : МП " Леся ", 2017. - 381 с. : табл. - (Україніка). - Бібліогр.: с. 378-379.
Б-98144

Підручник являє собою оригінальну працю, що містить системне викладення основних організаційних і методичних засад медичного забезпечення військ (сил) у мирний час. У підручнику подані усі основні напрямки діяльності медичної служби військової ланки у мирний час: завдання і організація діяльності медичної служби військової частини, організація та проведення лікувально-профілактичних заходів, завдання обладнання та облаштування функціональних підрозділів медичного пункту (медичної роти) полку (бригади), організація бойової підготовки особового складу медичної служби, організація санаторно-курортного лікування та військово-лікарської експертизи, організація та зміст роботи військового госпіталю, як центру профілактичної і лікувально-діагностичної роботи в адміністративно- територіальній зоні відповідальності, прийом і здача справ та посади, порядок ведення службової документації та ін. Принципові положення, наведені у підручнику щодо організації і методики заходів, що проводяться медичною службою у мирний час, можуть бути використані у практичній роботі лікарями військової ланки Збройних Сил України. Підручник укладений відповідно до програм навчальних дисциплін слухачів Української військово-медичної академії.

Зміст:

Глава 1. Завдання, організаційна структура медичної служби ЗС України у мирний час. - С. 10

1.1. Зміст медичного забезпечення ЗС України, завдання медичної служби. - С. 10

1.2. Організаційно-функціональна структура ЗС України. - С. 11

Глава 2. Організація санітарних і протиепідемічних заходів у ЗС України. - С. 14

2.1. Санітарні заходи в ЗС України. - С. 14

2.1.1. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в ЗС України. - С. 15

2.1.2. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за розміщенням військовослужбовців. - С. 18

2.1.3. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за водопостачанням військових частин. - С. 22

2.1.4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за охороною навколишнього середовища. - С. 25

2.1.5. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за лазнево-пральним обслуговуванням. - С. 27

2.1.6. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за харчуванням військовослужбовців. - С. 28

2.1.7. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за умовами військової праці. - С. 34

2.1.8. Оцінка ефективності санітарних заходів. - С. 37

2.2. Протиепідемічні заходи в ЗС України. - С. 39

2.2.1. Зміст, організація і порядок проведення протиепідемічних заходів. - С. 41

2.2.2. Епідеміологічна діагностика в системі протиепідемічних заходів. - С. 47

Глава 3. Організація лікувально-профілактичних заходів у ЗС України. - С. 56

3.1. Організаційні засади диспансеризації військовослужбовців. - С. 56

3.2. Призначення та облаштування медичного пункту (медичної роти) військової частини (з’єднання). - С. 82

3.2.1. Амбулаторія медичного пункту. - С. 83

3.2.2. Лазарет медичного пункту. - С. 87

3.2.3. Медична рота. - С. 89

3.3. Організація лікувально-діагностичної роботи у військовій частині. - С. 92

Глава 4. Організація санаторно-курортного лікування в ЗС України. - С. 113

Глава 5. Організація військово-лікарської експертизи в ЗС України. - С. 121

Глава 6. Організація донорства в ЗС України. - С. 129

Глава 7. Організація та зміст роботи військового госпіталю як центру

 

профілактичної і лікувально-діагностичної роботи в адміністративно-територіальній зоні відповідальності. - С. 137

7.1. Завдання, організаційно-штатна структура ВГ АТЗВ у мирний час. - С. 138

7.2. Організація роботи лікувально-діагностичних відділень ВГ АТЗВ. - С. 141

7.3. Характеристика функціональних підрозділів ВГ АТЗВ. - С. 147

7.4. Основні напрямки та зміст роботи лікарів-спеціалістів ВГ в АТЗВ. - С. 159

7.5. Зміст і організація роботи лікарів-спеціалістів ВГ в частині. - С. 163

Глава 8. Організація медичного обліку та звітності військово-медичної служби. - С. 168

Глава 9. Підготовка особового складу медичної служби ЗС України. - С. 185

9.1. Підготовка медичного складу ЗС України в системі військово-медичної освіти МО України. - С. 186

9.2. Перепідготовка і підвищення кваліфікації медичного складу ЗС України в системі військово-медичної освіти МО України. - С. 188

9.3. Підвищення кваліфікації медичного складу ЗС України у процесі повсякденної діяльності військ. - С. 191

Глава 10. Організація бойової підготовки особового складу медичної служби ЗС України. - С. 195

10.1. Роль і місце бойової підготовки в системі підвищення бойової готовності медичної служби. - С. 195

10.2. Мета, завдання та зміст бойової підготовки особового складу медичної служби. - С. 200

10.2.1. Мета та завдання бойової підготовки. - С. 200

10.2.2. Командирська підготовка офіцерського складу. - С. 202

10.2.3. Організація командирської підготовки офіцерського складу. - С. 203

10.2.4. Командирський збір офіцерського складу медичної служби. - С. 207

10.2.5. Командирська підготовка прапорщиків і мічманів. - С. 208

10.2.6. Бойова підготовка військовослужбовців строкової служби. - С. 213

10.2.7. Підготовка працівників ЗС України. - С. 215

10.3. Планування бойової підготовки особового складу медичної служби. - С. 216

10.3.1. Особливості планування і проведення занять з командирської підготовки офіцерів медичної служби. - С. 216

10.3.2. Організація планування бойової підготовки особового складу медичної служби. - С. 217

10.4. Методи навчання і види занять, що застосовуються в тактико-спеціальній і спеціальній підготовці. - С. 219

10.4.1. Методи навчання. - С. 219

10.4.2. Види занять. - С. 221

10.5. Удосконалення спеціальної підготовки медичного складу на загальновійськових тактичних навчаннях. - С. 253

10.6. Матеріальне забезпечення занять з тактико-спеціальної і спеціальної підготовки. - С. 257

10.7. Облік, звітність та контроль командирської підготовки. - С. 259

Глава 11. Військово-медична підготовка особового складу ЗС України. - С. 264

11.1. Планування і організація занять з військово-медичної підготовки. - С. 264

11.2. Методика проведення занять. - С. 267

Глава 12. Пропаганда гігієнічних знань і здорового способу життя. - С. 275

Глава 13. Прийом і здача справ та посади начальником медичної служби військової частини. - С. 293

13.1. Порядок прийому і здачі справ та посади посадовими особами медичної служби. - С. 293

13.2. Порядок усунення недоліків, виявлених під час прийому і здачі справ та посади. - С. 300

Глава 14. Порядок ведення службової документації начальником медичної служби військової частини. - С. 303

Ситуаційні завдання. - С. 335

Варіанти рішення ситуаційних завдань. - С. 347