Військова екологія

Військова екологія : підручник / за ред. І. М. Хижняка. - Київ : Чалчинська Н. В., 2020. - 677 с.
Б-99368
Чалчинська Н. В.
2020
677

Висвітлені дані та проблеми з військової екології в окремих видах і родах військ щодо захисту особового складу військ від небезпечних факторів довкілля, а також екологічного забезпечення Збройних сил України.
Зміст:
Розділ І. Екологія як наука. Предмет, зміст і задачі екології. Загальні поняття про елементи і фактори природного середовища. - С. 12
1.1. Коротка історія екології. - С. 12
1.2. Фактори середовища. Загальні закономірності, їх дії на живі організми. - С. 30
1.3. Принципи екологічної класифікації організмів. - С. 36
Розділ ІІ. Екологічні проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства. - С. 38
2.1. Проблема охорони атмосферного повітря із санітарно-гігієнічних позицій. - С. 51
2.2. Проблема охорони водних ресурсів. - С. 78
2.3. Проблеми охорони ґрунту та раціонального використання мінерально-сирових ресурсів. - С. 102
Розділ ІІІ. Здоров'я людини і навколишнє середовище. - С. 123
3.1. Здоров'я людини та фактори ризику. - С. 123
3.2. Клімат і здоров'я. - С. 125
3.3. Агенти, що трансформують біосферу. - С. 127
3.4. Генетичний фонд людства. Основні поняття. - С. 131
3.5. Урбанізація і здоров'я. - С. 134
3.6. "Хвороби цивілізації". - С. 137
3.7. Зростання народонаселення, проблеми харчування і захворюваності. - С. 138
3.8. Особливості праці військових фахівців. - С. 142
3.9. Проблеми екологічної безпеки житлової зони. - С. 144
Розділ IV. Правові аспекти навколишнього середовища та здоров'я людини в країні і їх особливості в ЗС Ккраїни. - С. 158
4.1. Система державного природоохоронного законодавства. - С. 158
4.2. Оцінка впливу на довкілля. - С. 166
4.3. Система стандартів якості навколишнього середовища. - С. 176
4.4. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. - С. 180
4.5. Чинне законодавство і громадськість. - С. 184
Розділ V. Найважливіші абіотичні фактори і адаптація до них організмів. - С. 202
5.1. Світло. - С. 202
5.2. Температура. - С. 210
5.3. Вологість. - С. 220
5.4. Сучасні особливості характеру патолдогії та взаємозв'язок здоров'я людини і чинників навколишнього середовища. - С. 226
5.5. Види пристосування людини до змін навколишнього середовища. - С. 229
5.6. Вплив чинників навколишнього природного середовища на організм людини. - С. 230
5.7. Вплив антропогенних чинників (хімічних речовин) на стан здоров'я людини. - С. 251
5.8. Онкологічні захворювання та їх зв₴язок з екологічними особливостями навколишнього середовища. - С. 280
5.9. Радіаційне забруднення навколишнього середовища і його вплив на здоров'я населення. - С. 288
5.10. Шкідливий вплив забруднювачів повітря приміщень на здоров'я людини. - С. 301
Розділ VI. Радіологічні аспекти здоров'я населення в місцях його мешкання. - С. 313
6.1. Дія іонізуючого випромінювання на людину. - С. 313
6.2. Джерела іонізуючого випромінювання та нормування доз опромінення при роботі з ними. - С. 316
6.3. Загальні методи захисту від дії іонізуючого випромінювання. - С. 319
6.4. Організація робіт з джерелами іонізуючих випромінювань. - С. 321
6.5. Облік, зберігання джерел іонізуючого випромінювання та радіаційний контроль у військовій частині. - С. 325
6.6. Екологічний вплив електромагнітного поля. - С. 327
Розділ VII. Основи військової екології. - С. 329
7.1. Предмет, завдання військової екології. - С. 329
7.2. Основні положення щодо екологічного забезпечення Збройних Сил України. - С. 352
7.3. Моніторинг навколишнього середовища. - С. 358
7.4. Екологічні основи раціонального використання природних ресурсів. - С. 363
7.5. Екологічні проблеми застосування зброї та її дія на навколишнє середовище. - С. 366
7.6. Основні завдання та заходи екологічної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України. - С. 379
7.7. Організація екологічної безпеки у військовій частині, закладі, установі, організації, підприємстві. - С. 382
Розділ VIII. Військово-екологічна характеристика учбово-бойової роботи військовослужбовців та засоби корекції їх боєготовності. - С. 386
8.1. Охорона атмосферного повітря у військових. - С. 386
8.2. Військово-екологічна характеристика навчально-бойової роботи танкістів у горах. - С. 415
8.3. Військово-екологічна характеристика бойової служби екіпажів атомних підводних човнів. - С. 425
8.4. Фармакологічні засоби корекції боєздатності і функціональних станів військових фахівців. - С. 437
Розділ IX. Наукові основи нормування мешкання в герметизованих об'єктах військової техніки та комплексів зброї. - С. 451
9.1. Теоретичні основи військового фізіолого-гігієнічного нормування факторів мешкання. - С. 451
9.2.Ккомплексне нормування поліфакторного середовища мешкання об'єктів військової техніки. - С. 466
9.3. Основні принципи взаємодії людини з військовою технікою. - С. 476
9.4. Основні шляхи забезпечення бойової ефективності об'єктів військової техніки за рахунок людського фактору. - С. 481
9.5. Синтез оптимальних антропотехнічних систем. - С. 482
Розділ X. Екологічний ризик аварій і катастроф, основи організації попередження і ліквідації їх наслідків на військових об'єктах. - С. 486
10.1. Екологічний ризик і методичні основи його кількісної оцінки. - С. 486
10.2. Фактори техногенного і екологічного ризиків при аваріях і катастрофах на військових об'єктах. - С. 495
10.3. Організаційні основи управління екологічною безпекою при аваріях і катастрофах на військових об'єктах. - С. 505
Розділ XI. Організація охорони природного середовища у військах. - С. 511
11.1. Основні завданняч екологічного забезпечення Збройних Сил України . - С. 511
11.2. Об'єкти екологічного забезпечення. - С. 513
11.3. Основні принципи організації та діяльності органів екологічної безпеки Збройних Сил України. - С. 553
Розділ XII. Отруйні речовини в навколишньому середовищі та захист від них. - С. 576
12.1. Викид сильнодіючих отруйних речовин при аварійних ситуаціях та їх дія на людину. - С. 576
12.2. Класифікація отруйних речовин та показники їх токсичності. - С. 583
12.3. Характер та оцінка наслідків хімічних небезпечних аварій. - С. 588
12.4. Захист особового складу та населення від сильнодіючих отруйних речовин. - С. 592
Розділ XIII. Захист особового складу військ (сил) від небезпечних факторів оточуючого середовища. - С. 596
13.1. Основи захисту особового складу військ (сил) від небезпечних факторів. - С. 596
13.2. Основи захисту особового складу військ (сил) від екологічно небезпечних факторіві. - С. 603
13.3. Організацію повсякденних заходів по охороні оточуючого середовища у військовій частині. - С. 628
Розділ XIV. Збройний конфлікт і стан захисту навколишнього природного середовища на Сході України. - С. 632
14.1. Використання об'єктів природи як військових об'єктів. - С. 634
14.2. Пошкодження водогонів та очисних споруд. - С. 634
14.3. Затоплення шахт. - С. 636
14.4. Пошкодження ЛЕП, які постачають електроенергію до екологічно важливих об'єктів. - С. 639
14.5. Пошкодження об'єктів промисловості. - С. 640
14.6. Незаконний видобуток корисних копалин. - С. 642
14.7. Шкода сільськогосподарським підприємствам та угіддям. - С. 642
14.8. Завдання шкоди територіям та об'єктам природно-заповідного фонду. - С. 643