Внесок українських вчених у лікування променевої хвороби

У листопаді 2022 року вийшла друком нова монографія Михайла Бойчака «Гостра променева хвороба. Внесок українських вчених». Видання підготовлено доктором медичних наук, професором Української військово-медичної академії, заслуженим лікарем України Михайлом Петровичем Бойчаком у співпраці з фахівцями Національної наукової медичної бібліотеки України.

Загроза застосування ядерної зброї російським агресором у ході російсько української війни нині є великою. Тож ми маємо бути готовими і до такого розвитку сценарію. Військовими медиками України проводяться необхідні заходи щодо підготовки надання медичної допомоги в умовах застосування ядерної зброї.

У широкому розумінні слова, «радіаційна медицина» включає всі проблеми радіаційних уражень людини. Вивченням питань патогенезу радіаційних уражень займається радіобіологія, а патогенез таких уражень людини – клінічна радіобіологія. Окремо виділилась також клінічна генетика. Проблеми профілактики радіаційних уражень розглядаються в радіаційній гігієні та у рамках більш загальної дисципліни – медицини праці. Варто відмітити, що сьогодні виділилися такі наукові напрями як радіаційна фармакологія, радіаційна екологія тощо.

У новій монографії автор частково торкнувся різних проблем радіаційної медицини, проте основний напрямок дослідження – гостра променева хвороба: етіологія, патогенез, клініка, лікування та профілактика.

Із всієї неосяжної інформації з радіобіологічних досліджень, які проводились в Україні, Михайло Бойчак зосередив увагу на питаннях історії вивчення гострої променевої хвороби, які проводились у найбільш відомих центрах.

Книга містить відомості щодо радіобіологічних досліджень, які проводились у багатьох науково-дослідних установах, медичних інститутах України у другій половині ХХ століття і були присвячені різним аспектам гострої променевої хвороби (питанням патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики), як в експерименті, так і в клініці (Чорнобильська катастрофа). Основні з них: Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАНУ, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАНУ, Інститут гематології та трансфузіології НАМНУ, Інститут медичної радіології імені С. П. Григорʼєва НАМНУ, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ, Національний інститут раку МОЗ України, Інститут фармакології та токсикології НАМНУ. Частіше всього цими питаннями займалися кафедри рентгенології і радіології, біохімії, деякі клінічні кафедри.

У книзі висвітлено інформацію і про менші наукові колективи – кафедри медичних інститутів, де теж проводились цікаві наукові праці, як в області експериментальної, так і клінічної радіології, направлені на вивчення клініки, діагностики і лікування гострої променевої хвороби.

В монографії окремо висвітлені життя та діяльність відомих українських вчених та вчених українського походження у цій області. Викладенню основного матеріалу передують короткі історичні дані щодо ядерних катастроф у світі та СРСР, перші кроки радіаційних досліджень в Україні.

Книга може бути корисною професорсько-викладацькому складу вищих навчальних закладів медичного та біологічного спрямування, студентам, науковцям з радіаційної медицини, військовим лікарям і лікарям, які займаються практичними питаннями профілактики радіаційних аварій, історикам медицини, всім, хто цікавиться медичною радіологією, зокрема, гострою променевою хворобою.

Бойчак М. П. Гостра променева хвороба. Внесок українських вчених. Монографія. – Київ, 2022. – 512 с.

Публікації на цю тему

У листопаді 2022 року вийшла друком нова монографія Михайла Бойчака «Гостра променева хвороба. Внесок українських вчених». Видання підготовлено доктором медичних наук, професором Української військово-медичної академії, заслуженим лікарем України Михайлом Петровичем Бойчаком у співпраці з фахівцями Національної наукової медичної бібліотеки України. Загроза застосування ядерної зброї російським агресором у ході російсько української війни нині є великою. Тож ми маємо бути готовими і до такого розвитку сценарію. Військовими медиками України проводяться необхідні заходи щодо підготовки надання медичної допомоги в умовах застосування ядерної зброї. У широкому розумінні слова, «радіаційна медицина» включає всі проблеми радіаційних уражень людини. Вивченням питань патогенезу радіаційних уражень займається радіобіологія, а патогенез таких уражень людини – клінічна радіобіологія. Окремо виділилась також клінічна генетика. Проблеми профілактики радіаційних уражень розглядаються в радіаційній гігієні та у рамках більш загальної дисципліни – медицини праці. Варто відмітити, що сьогодні виділилися такі наукові напрями як радіаційна фармакологія, радіаційна екологія тощо. У новій монографії автор частково торкнувся різних проблем радіаційної медицини, проте основний напрямок дослідження – гостра променева хвороба: етіологія, патогенез, клініка, лікування та профілактика. Із всієї неосяжної інформації з радіобіологічних досліджень, які проводились в Україні, Михайло Бойчак зосередив увагу на питаннях історії вивчення гострої променевої хвороби, які проводились у найбільш відомих центрах. Книга містить відомості щодо радіобіологічних досліджень, які проводились у багатьох науково-дослідних установах, медичних інститутах України у другій половині ХХ століття і були присвячені різним аспектам гострої променевої хвороби (питанням патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики), як в експерименті, так і в клініці (Чорнобильська катастрофа). Основні з них: Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАНУ, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАНУ, Інститут гематології та трансфузіології НАМНУ, Інститут медичної радіології імені С. П. Григорʼєва НАМНУ, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ, Національний інститут раку МОЗ України, Інститут фармакології та токсикології НАМНУ. Частіше всього цими питаннями займалися кафедри рентгенології і радіології, біохімії, деякі клінічні кафедри. У книзі висвітлено інформацію і про менші наукові колективи – кафедри медичних інститутів, де теж проводились цікаві наукові праці, як в області експериментальної, так і клінічної радіології, направлені на вивчення клініки, діагностики і лікування гострої променевої хвороби. В монографії окремо висвітлені життя та діяльність відомих українських вчених та вчених українського походження у цій області. Викладенню основного матеріалу передують короткі історичні дані щодо ядерних катастроф у світі та СРСР, перші кроки радіаційних досліджень в Україні. Книга може бути корисною професорсько-викладацькому складу вищих навчальних закладів медичного та біологічного спрямування, студентам, науковцям з радіаційної медицини, військовим лікарям і лікарям, які займаються практичними питаннями профілактики радіаційних аварій, історикам медицини, всім, хто цікавиться медичною радіологією, зокрема, гострою променевою хворобою. Бойчак М. П. Гостра променева хвороба. Внесок українських вчених. Монографія. – Київ, 2022. – 512 с.