Внутрішні хвороби

Внутрішні хвороби : нац. підруч. для лікарів-інтернів, студентів старших курсів мед. ун-тів, резидентів, слухачів закл. післядиплом. освіти, що готують фахівців у галузі "Охорона здоров'я" зі спец. "Внутрішні хвороби" : у 2 ч. / за ред. Л. В. Глушка. - Київ : Медицина, 2019. - Ч. 2 : Розділи 9-24. - 582 с.
В-9979
Медицина
2019
582

Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної освіти. У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію й етіопатогенез, класифікації, клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику, профілактику та лікування з урахуванням чинних стандартів та американських, європейських і вітчизняних протоколів з надання медичної допомоги. Уперше в навчальній літературі описано сучасні аспекти організації терапевтичної допомоги в умовах реформування, особливості інтенсивної терапії, паліативної медицини та медицини надзвичайних станів, інфекційних хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу на запобіганні побічній дії лікарських препаратів і немедикаментозних методів лікування, подано методи променевої, ендоскопічної діагностики та радіаційної медицини, розкрито аспекти клінічної імунології, імунопрофілактики та трансплантології, медичної генетики й інформатики, клінічної неврології, психології та протидії насильству в сім’ї, які трапляються в практичній діяльності лікарів-терапевтів широкого профілю. Кожен розділ підручника містить тестові завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань.
Зміст:
Козлова, І. В. Розділ 9. Хвороби ендокринної системи / І. В. Козлова. - С. 11
9.1 Методи обстеження хворих з ендокринною патологією. - С. 11
9.2. Хвороби гіпофіза і гіпоталамуса. Гіпоталамічний синдром. Гіпопітуїтаризм. Акромегалія. Хвороба Iценка-Кушінга. Гіперпролактинемія. Нецукровий діабет. - С. 15
9.3. Хвороби щитоподібної залози. Йододефіцитні захворювання. Принципи лікування. - С. 29
9.4. Цукровий діабет. Ускладнення цукрового діабету. Лікування. Профілактика. - С. 48
9.5. Коми при цукровому діабеті. Діагностика. Тактика лікаря. Невідкладна допомога. - С. 64
9.6. Захворювання надниркових залоз. Хвороба Аддісона. Синдром Iценка-Кушінга. Первинний гіперальдостеронізм. Феохромоцитома. Діагностика. Принципи лікування. - С. 72
9.7. Ожиріння. Метаболічний синдром. Діагностика. Тактика лікування. - С. 83
9.8. Клімакс. Патологічний клімакс. Остеопороз. Лікування. - С. 89
9.9. Iнтенсивна терапія і реанімація при ендокринних захворюваннях. Тиреотоксичний криз. Гіпотиреоїдна кома, гостра недостатність надниркових залоз (аддісоновий криз). - С. 97
Тестові завдання. - С. 102
Скрипник, I. М. Розділ 10. Інтенсивна терапія. Невідкладні стани / I. М. Скрипник, О. Ф. Гопко. - С. 109
10.1. Принципи надання невідкладної допомоги. Етичні та юридичні аспекти. Серцево-легенева реанімація (конікотомія, трахеотомія, штучна вентиляція легень, непрямий та прямий масаж серця, дефібриляція, пункція серця). Особливості реанімації в осіб похилого віку. - С. 109
10.2. Зупинка кровообігу та дихання. Раптова серцева смерть. - С. 120
10.3. Гострий коронарний синдром. - С. 123
10.4. Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця. - С. 126
10.5. Гостра серцева недостатність. - С. 132
10.6. Гіпертензивний криз. - С. 135
10.7. Колапс. - С. 139
10.8. Кардіогенний шок. - С. 140
10.9. Непритомність. - С. 142
10.10. Iнсульт. - С. 142
10.11. Судомний синдром. - С. 147
10.12. Гострий психоз. - С. 149
10.13. Епілептичний статус. - С. 150
10.14. Абстинентний синдром. Алкогольний делірій. Алкогольна кома. - С. 151
10.15. Допомога жертві сексуального насильства. - С. 153
10.16. Гострий біль (головний біль, біль у шиї, спині, м’яких тканинах). - С. 155
10.17. Гостра дихальна недостатність (у тому числі астматичний стан, гострий стеноз, ларинготрахеїт, пневмоторакс тощо). - С. 157
10.18. Кров у випорожненнях. - С. 163
10.19. Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, лактацидемічна, гіпоглікемічна, мікседематозна кома). - С. 164
10.20. Гостра недостатність надниркових залоз, тиреотоксичний криз. - С. 172
10.21. Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок). Кропив’янка. Токсикодермії. - С. 174
10.22. Гострі радіаційні ураження. Організація допомоги при масових гострих радіаційних ураженнях. - С. 177
10.23. Організація допомоги при промислових отруєннях. Гострі професійні отруєння. - С. 181
10.24. Гострі побутові отруєння. Гострі медикаментозні отруєння. Гострі бойові отруєння. Укуси, ужалення. - С. 185
10.25. Організація невідкладної допомоги при особливо небезпечних інфекціях (чума, холера, контагіозні геморагічні гарячки, жовта гарячка). - С. 190
10.26. Політравма. - С. 193
10.27. Транспортна іммобілізація. - С. 196
10.28. Холодова травма. - С. 198
10.29. Електротравма. Утоплення. - С. 200
10.30. Термічні і хімічні опіки. Гіпертермічний синдром. Тепловий удар. - С. 203
10.31. Геморагічний шок. Травматичний шок. Гіповолемічний шок. - С. 208
10.32. Кровотечі та крововтрата. Трансфузіологія. - С. 212
10.33. Гостра печінкова недостатність. - С. 217
10.34. Гостра ниркова недостатність. - С. 221
10.35. Гостра затримка сечі. Гостра гематурія. - С. 222
10.36. Гострий біль у животі, напруження передньої черевної стінки. - С. 224
10.37. Тромбоз глибоких вен. - С. 227
10.38. Гострий біль у промежині і тазовій ділянці. - С. 229
10.39. Особливості реанімації новонароджених і дітей грудного віку. - С. 231
10.40. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом. - С. 236
10.41. Гостра дихальна недостатність у дітей (у тому числі астматичний стан, гострий стеноз, ларинготрахеїт). - С. 238
10.42. Пароксизмальні порушення ритму і провідності серця в дітей. Гостра серцева недостатність, колапс, задишково-ціанотичний криз у дітей. - С. 242
10.43. Кровотечі та крововтрата в дітей. Особливості трансфузіології. - С. 251
10.44. Кров у випорожненнях у дітей. - С. 253
10.45. Гостра недостатність надниркових залоз у дітей. - С. 254
10.46. Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, гіпоглікемічна кома) у дітей. - С. 255
10.47. Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок) у дітей. - С. 262
10.48. Токсикоексикоз, синдром блювання в дітей. - С. 265
10.49. Iнфекційно-токсичний шок у дітей. - С. 266
10.50. Геморагічний шок у вагітних і породіль. - С. 269
10.51. Iнфекційно-токсичний шок у вагітних і породіль. - С. 273
10.52. Септичний аборт. Аборти, ускладнені кровотечею. Перфорація матки під час аборту. - С. 283
10.53. Невідкладна допомога при еклампсії. Профілактика еклампсії і тяжких форм гестозу. Тактика ведення пологів при еклампсії та її ускладненнях. - С. 286
10.54. Дистрес плода під час вагітності і пологів. - С. 289
10.55. Тактика ведення фізіологічних пологів. - С. 293
10.56. Тактика ведення патологічних пологів. - С. 298
Тестові завдання. - С. 309
Свінціцький, А. С. Розділ 11. Немедикаментозні методи лікування.побічна дія лікарських засобів / А. С. Свінціцький. - С. 320
11.1. Лікувальне харчування при захворюваннях внутрішніх органів. Фітотерапія. - С. 320
11.2. Фізичні методи лікування, бальнеотерапія. - С. 323
11.3. Санаторно-курортне та реабілітаційне лікування. - С. 333
11.4. Побічна дія лікарських препаратів. - С. 335
Тестові завдання. - С. 341
Чаплинська, Н. В. Розділ 12. Медицина надзвичайних станів / Н. В. Чаплинська. - С. 346
12.1. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення в осередках катастроф, медичне сортування потерпілих. Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах. - С. 346
12.2. Організація роботи спеціалізованих медичних бригад, кваліфікована медична допомога потерпілим в умовах природних, техногенних катастроф мирного часу. - С. 353
12.3. Організація допомоги при промислових отруєннях. Політравма. Транспортна іммобілізація. - С. 359
Тестові завдання. - С. 367
Островський, М. М. Розділ 13. Фтизіатрія. ДОТС-стратегія / М. М. Островський, В. Т. Рудник. - С. 370
13.1. Шляхи виявлення хворих на туберкульоз. - С. 370
13.2. Клінічна класифікація туберкульозу. - С. 372
13.3. Клінічні форми туберкульозу органів дихання. - С. 378
13.4. Методи діагностики туберкульозу. - С. 384
13.5. Принципи лікування туберкульозу. - С. 389
13.6. Профілактика туберкульозу. - С. 391
Контрольні питання. - С. 395
Тестові завдання. - С. 395
Глушко, Л. В. Розділ 14. Інфекційні хвороби. Вірусні гепатити, СНІД. Особливо небезпечні інфекції. Імунопрофілактика / Л. В. Глушко, О. Є. Кондрин. - С. 397
14.1. Харчові токсикоінфекції. - С. 397
14.2. Ботулізм. - С. 398
14.3. Шигельоз. - С. 401
14.4. Сальмонельоз. - С. 403
14.5. Черевний тиф та паратифи. - С. 404
14.6. Гельмінтози. - С. 406
14.7. Грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. - С. 408
14.8. Менінгококова інфекція. - С. 410
14.9. Дифтерія. - С. 412
14.10. Лептоспіроз. - С. 414
14.11. Малярія. - С. 417
14.12. Висипний тиф. - С. 421
14.13. Бешиха. - С. 423
14.14. Сибірка. - С. 426
14.15. Чума. - С. 427
14.16. Правець. - С. 430
14.17. Сказ. - С. 435
14.18. ВIЛ-інфекція. - С. 437
14.19. Організація та проведення первинних заходів у разі виявлення хворого (трупа), підозрілого щодо зараження особливо небезпечними інфекціями (чума, холера, жовта гарячка). - С. 440
Контрольні питання. - С. 441
Тестові завдання. - С. 442
Ситуаційні задачі. - С. 445
Чопей, І. В. Розділ 15. Клінічна неврологія і психологія / І. В. Чопей, В. А. Гриб. - С. 454
15.1. Порушення мозкового кровообігу. - С. 454
15.2. Синдроми ураження автономної нервової системи. - С. 458
15.3. Синдроми ураження периферичної нервової системи. - С. 461
15.4. Психологія ведення бесіди в роботі лікаря, психологія поведінки в конфліктних ситуаціях. - С. 464
15.5. Психологія досягнення прихильності та довіри пацієнта, формування стилю спілкування і порозуміння з хворими. - С. 466
Тестові завдання. - С. 467
Гавриш, Т. Ю. Розділ 16. Радіаційна медицина / Т. Ю. Гавриш. - С. 471
16.1. Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки та ядерних аварій. - С. 471
16.2. Променева хвороба. - С. 472
16.3. Диспансеризація осіб, які постраждали внаслідок радіаційного опромінення. - С. 476
Гавриш, Т. Ю. Розділ 17. Ендоскопічна і променева діагностика / Т. Ю. Гавриш. - С. 478
17.1. Рентгенологічне дослідження органів і систем організму при захворюваннях внутрішніх органів. - С. 478
17.2. Основи ехокардіографічного дослідження при захворюваннях серцево-судинної системи. Методика, оцінювання результатів, значення для діагностики. - С. 485
17.3. Ультразвукове дослідження внутрішніх органів. - С. 493
17.4. Ендоскопічні методи дослідження стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки. - С. 496
Тестові завдання. - С. 506
Федоров, С. В. Розділ 18. Медична генетика / С. В. Федоров. - С. 508
18.1. Молекулярні та цитологічні основи спадковості. Гени. Закони спадковості. - С. 508
18.2. Медична генетика. Методи генетичних досліджень. - С. 511
18.3. Характеристика спадкових хвороб. - С. 512
18.4. Організаційні принципи допомоги хворим зі спадковою патологією. Медико-генетичне консультування. - С. 513
Тестові завдання. - С. 514
Федоров, С. В. Розділ 19. Клінічна імунологія / С. В. Федоров, Х. С. Симчич. - С. 515
19.1. Клітинний та гуморальний імунітет. - С. 515
19.2. Методи обстеження хворих із патологією імунної системи. - С. 516
19.3. Iмунні зміни при захворюваннях внутрішніх органів. - С. 518
19.4. Iмунопрофілактика. - С. 519
Тестові завдання. - С. 521
Федоров, С. В. Розділ 20. Прикладна медична інформатика / С. В. Федоров. - С. 523
20.1. Використання комп’ютерних технологій у практичній медицині. - С. 523
20.2. Методи прикладного комп’ютерного забезпечення діяльності терапевта. - С. 527
Тестові завдання. - С. 528
Свінціцький, А. С. Розділ 21. Основи первинної профілактики / А. С. Свінціцький. - С. 529
Тестові завдання. - С. 536
Попович, Я. О. Розділ 22. Основи трансплантології / Я. О. Попович. - С. 539
22.1. Розвиток трансплантології на сучасному етапі. Загальні принципи. - С. 539
22.2. Основи трансплантаційної імунобіології. - С. 540
22.3. Профілактика і лікування відторгнення трансплантата. Iмуносупресивна терапія. - С. 542
22.4. Донори трансплантатів. - С. 544
22.5. Трансплантація нирки. - С. 546
22.6. Трансплантація печінки. - С. 548
22.7. Трансплантація серця. - С. 550
22.8. Трансплантація підшлункової залози. - С. 552
22.9. Тканинна терапія. - С. 552
Тестові завдання. - С. 553
Скрипник, Л. М. Розділ 23. Паліативна допомога / Л. М. Скрипник. - С. 555
23.1. Актуальність, визначення паліативної допомоги. Етичні принципи паліативної допомоги. Організація надання паліативної допомоги. Iсторія хоспісного руху. - С. 555
23.2. Первинна і загальна паліативна допомога, показання до спеціалізованої медичної допомоги. Медико-соціальна реабілітація, надання медичної допомоги інкурабельним хворим в амбулаторно-поліклінічних умовах і стаціонарі. - С. 560
23.3. Адекватне знеболювання та усунення інших симптомів у невиліковних хворих. - С. 564
Ситуаційні задачі. - С. 574
Маковецька, Т. І. Розділ 24. Протидія насильству в сім’ї / Т. І. Маковецька. - С. 578
Тестові завдання. - С. 581