Воєнно-польова хірургія

Воєнно-польова хірургія : підручник / Заруцький Я.Л. та ін.; за ред. Я.Л. Заруцького, В.М. Запорожана ; М-во оборони України, МОЗ України. - Одеса : ОНМедУ, 2016. - 415 с. : іл. - Бібліогр.: в кінці розд.
В-9435

Розроблений колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з провідними науковцями і фахівцями інших навчальних, наукових і клінічних закладів МОЗ і МО України, підручник містить відомості з діагностики та лікування бойової хірургічної травми і ушкоджень мирного часу згідно з сучасними поглядами на ранову і травматичну хворобу та відповідає програмі "Воєнно-польова хірургія" і завданням підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів закладів післядипломної освіти МОЗ України, а також слухачів Української військово-медичної академії.

Зміст:
Заруцький, Я. Л. Передмова / Я. Л. Заруцький, В. М. Запорожан.- С. 7
Білий, В. Я. Основні визначення / В. Я. Білий. - С. 9

Частина І. Загальні питання воєнно-польової хірургії. - С. 12

Заруцький, Я. Л. Розділ 1. Предмет воєнно-польової хірургії та етапи її становлення / Я. Л. Заруцький. - С. 12

Заруцький, Я. Л. Розділ 2. Організація і зміст хірургічної допомоги пораненим на війні / Я. Л. Заруцький, В. Я. Білий, А. В. Верба. - С. 28

Заруцький, Я. Л. Розділ 3. Сучасна бойова хірургічна травма / Я. Л. Заруцький, І. П. Хоменко, В. В. Бурлука. - С. 51

Денисенко, В. М. Розділ 4. Травматичний шок / В. М. Денисенко, Я. Л. Заруцький, О. І. Жовтоножко. - С. 68

Запорожан, В. М. Розділ 5. Кровотеча, крововтрата / В. М. Запорожан, А. О. Бондаревський, Ю. М. Олійник. - С. 90

Каштальян, М. А. Розділ 6. Компресійно-роздавлена травма / М. А. Каштальян, В. М. Денисенко, А. Є. Ткаченко. - С. 115

Денисенко, В. М. Розділ 7. Комбінована травма / В. М. Денисенко, Ф. І. Панов, В. М. Величко. - С. 129

Козинець, Г. П. Розділ 8. Опікова травма/Г.П.Козинець [та ін.].-С. 142
Другие авторы: Денисенко В. М., Циганков В. П., Коваленко В. М.

Козинець, Г. П. Розділ 9. Холодова травма / Г. П. Козинець, В. М. Денисенко, Е. В. Світличний. - С. 160

Заруцький, Я. Л. Розділ 10. Інфекційні ускладнення поранень і травм / Я. Л. Заруцький [та ін.]. - С. 168
Другие авторы: Асланян С. А., Собко І. В., Шаповалов В. Ю.

Частина II. Спеціальні питання воєнно-польової хірургії. - С. 188

Данчин, О. Г. Розділ 11. Травма черепа і головного мозку / О. Г. Данчин, А. О. Данчин, І. С. Богдан. - С. 188

Жупан,Б.Б. Розділ 12.Травма органа зору/Б.Б.Жупан,І.І.Храмов.-С. 216
Компанієць, О. А. Розділ 13. Травма ЛОР-органів / О. А. Компанієць, І. О. Кузьмук. - С. 234

Лихота, А. М. Розділ 14. Травма щелепно-лицевої ділянки / А. М. Лихота, В. В. Коваленко, І. В. Федірко. - С. 251

Данчин, О. Г. Розділ 15. Травма хребта і спинного мозку / О. Г. Данчин, М. Є. Поліщук, А. О. Данчин. - С. 268

Заруцький, Я. Л. Розділ 16. Травма грудної клітки / Я. Л. Заруцький, В. М. Денисенко, В. В. Бурлука. - С. 285

Білий, В. Я. Розділ 17. Травма живота / В. Я. Білий [та ін.]. - С. 307
Другие авторы: Хоменко І. П., Асланян С. А., Лурін І. А.

Заруцький, Я. Л. Розділ 18. Травма таза і тазових органів / Я. Л. Заруцький [та ін.]. - С. 339
Другие авторы: Бурлука В. В., Савицький О. Ф., Герасименко О. С.
Лакша, А. М. Розділ 19. Травма кінцівок / А. М. Лакша, І. С. Савка, С. О. Король. - С. 359

Бондаревський, А. О. Розділ 20. Травма магістральних судин / А. О. Бондаревський, В. М. Роговський, Ю. М. Олійник. - С. 390