Ювенільний ідіопатичний артрит

Ювенільний ідіопатичний артрит / за ред. Я. Бойко. - 2-ге вид., допов. - Львів : Світ, 2019. - 223 с.
В-10037
Світ
2019
223

Наведено сучасні погляди на класифікацію, етіологію, патогенез, діагностику та лікування ювенільного ідіопатичного артриту. Представлено терапевтичні можливості біологічної терапії, яка започаткувала нову еру в лікуванні цього захворювання та змінила його наслідки. Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, дитячих імунологів, ревматологів, терапевтів, сімейних лікарів, клініцистів усіх спеціальностей, інтернів, студентів вищих медичних навчальних закладів.
Зміст:
Розділ 1. Епідеміологія ювенільного ідіопатичного артриту. - С. 9
Бойко, Я. 1.1. Визначення та класифікація ЮІА / Я. Бойко. - С. 9
Бойко, Я. 1.2. Захворюваність і поширеність / Я. Бойко. - С. 19
Розділ 2. Патогенез ювенільного ідіопатичного артриту. - С. 23
Галябар, О. 2.1. Генетичні чинники / О. Галябар. - С. 25
Галябар, О. 2.2. Порушення імунної регуляції: роль антитіл / О. Галябар. - С. 27
Галябар, О. 2.3. Порушення імунної регуляції: клітинні механізми та цитокіни, взаємозв'язок вродженого і набутого імунітетів / О. Галябар. - С. 29
Галябар, О. 2.4. Патогенез системного ювенільного ідіопатичного артриту / О. Галябар. - С. 30
Розділ 3. Методи оцінки клінічного стану хворих на ювенільний ідіопатичний артрит. - С. 37
Бойко, Я. 3.1. Методи оцінки активності хвороби й ефективності терапії у хворих на ЮІА / Я. Бойко. - С. 37
Бойко, Я. 3.2. Оцінка якості життя хворих на ЮІА / Я. Бойко. - С. 41
Бойко, Я. 3.3. Критерії стану неактивної хвороби та ремісії ЮІА / Я. Бойко. - С. 45
Розділ 4. Клінічні маніфестації ювенільного ідіопатичного артриту. - С. 47
Бойко, Я. 4.1. Системний артрит / Я. Бойко. - С. 47
Бойко, Я. 4.2. Поліартрит із негативним ревматоїдним фактором / Я. Бойко. - С. 53
Бойко, Я. 4.3. Поліартрит із позитивним ревматоїдним фактором / Я. Бойко. - С. 55
Бойко, Я. 4.4. Олігоартрит / Я. Бойко. - С. 57
Бойко, Я. 4.5. Энтезит-асоційований артрит / Я. Бойко. - С. 60
Бойко, Я. 4.6. Псоріатичний артрит / Я. Бойко. - С. 64
Розділ 5. Диференційна діагностика артритів у дітей. - С. 67
Бойко, Я. 5.1. Диференційна діагностика хвороб із персистуючим артритом / Я. Бойко. - С. 67
Бойко, Я. 5.2. Диференційна діагностика хвороб, які проявляються артритом і пов'язані з іншими органними/системними маніфестаціями / Я. Бойко. - С. 72
Бойко, Я. 5.3. Артрит або біль у суглобах незапального походження / Я. Бойко. - С. 76
Розділ 6. Ускладнення ювенільного ідіопатичного артриту. - С. 81
Бойко, Я. 6.1. Синдром активації макрофагів в еру біологічної терапії / Я. Бойко. - С. 81
Грицюк, І. 6.2. Проблема росту у хворих на ЮІА / І. Грицюк. - С. 90
Бойко, Я. 6.3. Увеїт у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит / Я. Бойко. - С. 98
Грицюк, І. 6.4. Поєднання ЮІА з іншими автоімунними захворюваннями та станами / І. Грицюк. - С. 108
Розділ 7. Лабораторні обстеження та методи візуалізації. - С. 115
Бойко, Я. 7.1. Лабораторна діагностика ЮІА / Я. Бойко. - С. 115
Бойко, Я. 7.2. Біомаркери / Я. Бойко. - С. 118
Козак, Р. 7.3. Методи візуалізації у діагностиці ЮІА / Р. Козак. - С. 124
Розділ 8. Лікування ювенільного ідіопатичного артриту. - С. 139
Бойко, Я. 8.1. Мета й основні принципи лікування / Я. Бойко. - С. 139
Бойко, Я. 8.2. Нестероїдні протизапальні препарати / Я. Бойко. - С. 141
Бойко, Я. 8.3. Глюкокортикоїди / Я. Бойко. - С. 144
Бойко, Я. 8.4. Базові препарати й імунодепресанти / Я. Бойко. - С. 146
Бойко, Я. 8.5. Біологічні препарати / Я. Бойко. - С. 153
Джус, М. 8.6. Біосиміляри / М. Джус. - С. 165
Бойко, Я. 8.7. Трансплантація автологічних стовбурових клітин / Я. Бойко. - С. 176
Бойко, Я. 8.8. Алгоритми лікування різних варіантів ЮІА / Я. Бойко. - С. 177
Бойко, Я. 8.9. Лікування синдрому активації макрофагів / Я. Бойко. - С. 184
Бойко, Я. 8.10. Лікування увеїту у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит / Я. Бойко. - С. 186
Галябар, О. 8.11. Припинення лікування після досягнення ремісії / О. Галябар. - С. 197
Романишин, Я. 8.12. Вакцинація хворих на ювенільний ідіопатичний артрит / Я. Романишин. - С. 204
Джус, М. 8.13. Послідовність медичного супроводу хворих на ЮІА у віковому аспекті / М. Джус. - С. 212
Бойко, Я. 8.14. Прогноз і наслідки ювенільного ідіопатичного артриту / Я. Бойко. - С. 220