Загальна хірургія

Загальна хірургія : базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів- медичних університетів, інститутів й академій / С. Д. Хіміч [та ін.] ; за ред.: С. Д. Хіміча, М. Д. Желіби. - 3-е вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина, 2018. - 607 с. : табл., іл. - Дод.: с. 542-547. - Бібліогр.: с. 607.
В-9777

Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, питання деонтології і догляд за хірургічними хворими, асептика й антисептика, основи анестезіології та реаніматології, гемостазу, переливання крові, хірургічних оперативних втручань. У другій частині розглянуто питання хірургічної патології, хірургічної інфекції та окремих хірургічних хвороб. Численні розділи загальної хірургії, зокрема асептика, антисептика, знеболювання, переливання крові, кровотеча, шок, учення про рани, мають велике значення не лише для вивчення хірургії, а й для повноцінного засвоєння акушерства, гінекології, урології, очних хвороб, захворювань вуха, горла й носа. Окремий розділ підручника присвячено сучасним методам діагностики і хірургічного лікування. Для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст:
Частина I. Загальні питання хірургії. - С. 7
Хіміч, С. Д. Розділ 1. З історії розвитку хірургії / С. Д. Хіміч. - С. 7
Хіміч, С. Д. Організація хірургічної допомоги / С. Д. Хіміч. - С. 14
Хіміч, С. Д. Розділ 2. Деонтологія, медична етика та біоетика в хірургії / С. Д. Хіміч. - С. 15
Хіміч, С. Д. Розділ 3. Хірургічні маніпуляції / С. Д. Хіміч. - С. 18
Петренко, Г. Д. Розділ 4. Загальні принципи догляду за хворими хірургічного профілю / Г. Д. Петренко, В. О. Сипливий, Д. Г. Петренко. - С. 30
Ошовський, І. Н. Розділ 5. Десмургія та неоперативна хірургічна техніка / І. Н. Ошовський. - С. 55
Дейкало, І. М. Розділ 6. Загальні питання обстеження хворих хірургічного профілю / І. М. Дейкало, В. О. Шідловський, П. О. Герасимчук. - С. 83
Палій, В. Г. Розділ 7. Хірургічна операція / В. Г. Палій. - С. 120
Розділ 8. Профілактика хірургічної інфекції. - С. 134
Лігоненко, О. В. Антисептика / О. В. Лігоненко, А. Б. Зубаха, С. Д. Хіміч. - С. 134
Лігоненко, О. В. Асептика / О. В. Лігоненко, І. О. Чорна, С. Д. Хіміч. - С. 151
Хіміч, С. Д. Розділ 9. Гемостаз (зупинення кровотечі) / С. Д. Хіміч. - С. 182
Желіба, М. Д. Розділ 10. Основи клінічної трансфузіології / М. Д. Желіба, В. П. Польовий, В. Д. Фундюр. - С. 187
Гомон, М. Л. Розділ 11. Загальне та регіональне знеболювання / М. Л. Гомон, С. Д. Хіміч. - С. 223
Дацюк, О. І. Розділ 12. Порушення життєдіяльності організму. Критичні та термінальні стани / О. І. Дацюк, С. Д. Хімік. - С. 254
Частина IІ. Хірургічна патологія. - С. 268
Фіщенко, В. О. Розділ 13. Ушкодження опорно-рухового апарату. Травми і травматизм, переломи, вивихи, ушкодження м’язів, сухожилків та зв’язок / В. О. Фіщенко, В. І. Кириченко. - С. 268
Хіміч, С. Д. Розділ 14. Синдром тривалого здавлювання. Компартмент-синдром. Політравма / С. Д. Хіміч, О. М. Чемерис. - С. 282
Желіба, М. Д. Розділ 15. Відкриті механічні ушкодження - рани / М. Д. Желіба, А. В. Верба. - С. 289
Нагайчук, В. І. Розділ 16. Термічна травма / В. І. Нагайчук. - С. 308
Желіба, М. Д. Розділ 17. Загальні питання хірургічної інфекції / М. Д. Желіба, М. І. Бурковський, Р. М. Чорнопищук. - С. 361
Жученко, О. П. Розділ 18. Гостра хірургічна інфекція / О. П. Жученко, О. А. Вільцанюк, П. С. Шевня. - С. 373
Вільцанюк, О. А. Розділ 19. Анаеробна газова інфекція (газова гангрена) / О. А. Вільцанюк. - С. 423
Герич, І. Д. Розділ 20. Загальна гнійна інфекція (сепсис) / І. Д. Герич, В. В. Ващук, В. П. Андрющенко. - С. 431
Герич, І. Д. Розділ 21. Гостра і хронічна специфічна хірургічна інфекція / І. Д. Герич, В. В. Ващук. - С. 438
Стояновський, І. В. Розділ 22. Особливості догляду і лікування ВІЛ-інфікованих у хірургічному стаціонарі / І. В. Стояновський. - С. 469
Сипливий, В. О. Розділ 23. Загальні питання онкології / В. О. Сипливий. - С. 476
Дронов, О. І. Розділ 24. Некроз, гангрена, трофічні виразки, пролежні, нориці / О. І. Дронов. - С. 484
Фуніков, А. В. Розділ 25. Хірургічні паразитарні хвороби / А. В. Фуніков. - С. 496
Польовий, В. П. Розділ 26. Вади розвитку та виродливості / В. П. Польовий, А. С. Паляниця. - С. 507
Польовий, В. П. Розділ 27. Загальні основи пластичної хірургії / В. П. Польовий. - С. 520
Хіміч, С. Д. Розділ 28. Сучасні методи діагностики і лікування в хірургії / С. Д. Хіміч. - С. 537
Хіміч, С. Д. Додатки / С. Д. Хіміч. - С. 542
Філіп, С. С. Контрольні запитання та відповіді / С. С. Філіп. - С. 548
Філіп, С. С. Тестові завдання для самоконтролю знань / С. С. Філіп. - С. 575