Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji Medycyny polskiego pogranicza II RP

Sekcja Historii Nauk Medycznych Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, jesienią następnego roku (2018) zamierza zorganizować międzynarodową konferencję na temat Medyków polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej lat 1919-1939. Konferencja zostanie zorganizowania z okazji obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania niezależności i powrotu polskiej państwowości po czasach wieloletnich zaborów. Miejscem konferencji będzie prawdopodobnie Warszawa.

Konferencję zamierzamy poświęcić lekarzom, aptekarzom ale i pielęgniarkom czy położnym podejmujących pracę na granicach naszych ziem w przygranicznych terenach zwłaszcza Litwy, Czechosłowacji, Ukrainy. Będziemy próbowali się zmierzyć z trudnymi tematami związanymi z funkcjonowaniem tejże grupy na wspomnianych obszarach i ich pracą zawodową. Przede wszystkim będziemy próbowali poznać istniejące tam warunki, życie tamtejszych mieszkańców, ich kulturę, zwyczaje, a więc różne okoliczności, które w dużym stopniu mogły rzutować na rozwijaną tam działalność medyczną: realizowaną diagnostykę medyczną, terapię czy profilaktykę. W tych często specyficznych warunkach, w których pracowali lekarze i inni pracownicy lecznictwa będziemy starali się przybliżyć dzisiejszej rzeczywistości konkretnych ludzi wymienionych profesji, którzy byli związani z tymi ziemiami lub decydowali się tam osiąść, prowadząc działalność zawodową a niejednokrotnie i naukową. Wykorzystamy do tych celów różne źródła w tym wspomnienia, pamiętniki, listy a także inne archiwalia medyków.

Sekcja Historii Nauki IHN PAN, w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu planuje w sprawie organizacji konferencji nawiązanie współpracy z Naczelną Izbą Lekarską a także z innymi izbami, samorządami zawodowymi, towarzystwami naukowymi czy odpowiednimi organami państwowymi.

Proponujemy zatem Państwu udział w konferencji, a także wspólne wydanie pracy zbiorowej na powyższy temat.
Udział w konferencji będzie płatny. Koszt udziału w tym wydania publikacji (już w czasie jej trwania) 300 zł.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres magda.pa@op.pl z dopiskiem Medycyny polskiego pogranicza II RP lub pocztą na adres : Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00- 562 Warszawa – na załączonym poniżej formularzu..

Za Komitet Organizacyjny
Prof. dr hab. Bożena Urbanek
————————————————————————————————
Formularz zgłoszeniowy
Konferencja naukowa
Medycyny polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej lat 1919-1939

Karta zgłoszenia uczestnictwa
Imię, nazwisko, tytuł naukowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afiliacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres Uczelni (z NIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres zamieszkania (lub inny adres kontaktowy do przesłania korekty, egzemplarza autorskiego)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail. Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tytuł referatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Streszczenie (pół strony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Публікації на цю тему

Sekcja Historii Nauk Medycznych Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, jesienią następnego roku (2018) zamierza zorganizować międzynarodową konferencję na temat Medyków polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej lat 1919-1939. Konferencja zostanie zorganizowania z okazji obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania niezależności i powrotu polskiej państwowości po czasach wieloletnich zaborów. Miejscem konferencji będzie prawdopodobnie Warszawa. Konferencję zamierzamy poświęcić lekarzom, aptekarzom ale i pielęgniarkom czy położnym podejmujących pracę na granicach naszych ziem w przygranicznych terenach zwłaszcza Litwy, Czechosłowacji, Ukrainy. Będziemy próbowali się zmierzyć z trudnymi tematami związanymi z funkcjonowaniem tejże grupy na wspomnianych obszarach i ich pracą zawodową. Przede wszystkim będziemy próbowali poznać istniejące tam warunki, życie tamtejszych mieszkańców, ich kulturę, zwyczaje, a więc różne okoliczności, które w dużym stopniu mogły rzutować na rozwijaną tam działalność medyczną: realizowaną diagnostykę medyczną, terapię czy profilaktykę. W tych często specyficznych warunkach, w których pracowali lekarze i inni pracownicy lecznictwa będziemy starali się przybliżyć dzisiejszej rzeczywistości konkretnych ludzi wymienionych profesji, którzy byli związani z tymi ziemiami lub decydowali się tam osiąść, prowadząc działalność zawodową a niejednokrotnie i naukową. Wykorzystamy do tych celów różne źródła w tym wspomnienia, pamiętniki, listy a także inne archiwalia medyków. Sekcja Historii Nauki IHN PAN, w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu planuje w sprawie organizacji konferencji nawiązanie współpracy z Naczelną Izbą Lekarską a także z innymi izbami, samorządami zawodowymi, towarzystwami naukowymi czy odpowiednimi organami państwowymi. Proponujemy zatem Państwu udział w konferencji, a także wspólne wydanie pracy zbiorowej na powyższy temat. Udział w konferencji będzie płatny. Koszt udziału w tym wydania publikacji (już w czasie jej trwania) 300 zł. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres magda.pa@op.pl z dopiskiem Medycyny polskiego pogranicza II RP lub pocztą na adres : Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00- 562 Warszawa – na załączonym poniżej formularzu.. Za Komitet Organizacyjny Prof. dr hab. Bożena Urbanek ———————————————————————————————— Formularz zgłoszeniowy Konferencja naukowa Medycyny polskiego pogranicza II Rzeczypospolitej lat 1919-1939 Karta zgłoszenia uczestnictwa Imię, nazwisko, tytuł naukowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afiliacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres Uczelni (z NIP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres zamieszkania (lub inny adres kontaktowy do przesłania korekty, egzemplarza autorskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł referatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Streszczenie (pół strony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .