На виставці представлені книги з кардіології вітчизняних та зарубіжних вчених. Надана інформація щодо причин і ризиків захворювань серця та можливостей їх корекції. Висвітлені сучасні ключові положення патогенезу, діагностики і тактики лікування. Аспекти реабілітації хворих розглянуті згідно нормативних документів відповідно українським та європейським стандартам.

Тематика виставки охоплює книги з найважливіших науково-практичних проблем кардіології, включаючи артеріальну гіпертензію, ішемічну хворобу серця, хронічну серцеву недостатність та інші. Особлива увага приділяється сучасним аспектам патогенезу, діагностики, тактики лікування та реабілітації кардіологічних хворих.