Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря

Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів- слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.]; за ред. Вороненка Ю.В., Зозулі І.С. ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Ін-т сімейн. медицини. - Киiв : Заславский А.Ю, 2016. - 122 с. : табл., іл.
Б-96014

У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна серцево-легенева реанімація (у дітей та дорослих) та ін.

Зміст [showhide]Розділ 1. Сімейна медицина як складова системи надання медичної допомоги при невідкладних станах. - С. 6
Роль сімейної медицини в системі охорони здоров’я України, зокрема щодо надання невідкладної та екстреної медичної допомоги. - С. 6
Компетентнісна характеристика лікаря загальної практики — сімейного лікаря. - С. 9
Нормативно-правове забезпечення медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря. - С. 13
Розділ 2. Кардіогенний шок: причини розвитку, класифікація, алгоритм надання невідкладної допомоги. - С. 21
Розділ 3. Серцево-легенева реанімація у дорослих. - С. 29
Розділ 4. Загальна серцево-легенево-церебрапьна реанімація у дітей. - С. 38
Розділ 5. Шокові стани у дітей. - С. 45
Стадії гіповолемічного шоку. - С. 51
Інфекційно-токсичний шок. - С. 54
Анафілактичний шок. - С. 57
Розділ 6. Коматозні стани. - С. 60
Коматозні стани в дорослих. - С. 60
Тактика сімейного лікаря. - С. 79
Розділ 7. Гострі отруєння. - С. 81
Епідеміологія гострих отруєнь. - С. 81
Діагноз «гострі отруєння». - С. 82
Із приводу ГО телефонують сімейному лікарю. - С. 84
Сімейний лікар біля постраждалого з ГО. - С. 85
Ентеросорбція. - С. 88
Розділ 8. Закрита травма живота. - С. 94
Визначення. - С. 94
Класифікація. - С. 95
Окремі питання травми живота. - С. 98
Діагностична програма при закритій травмі органів черевної порожнини. - С. 109
Розділ 9. Невідкладна допомога при електротравмі. - С. 115
Невідкладна допомога при ураженнях електричним струмом. - С. 116
[/showhide]

Публікації на цю тему