Когнітивні здібності: генетико-креативний підхід

Психологічна організація модульного формування когнітивних здібностей: генетико-креативний підхід. У 2-х тт. К., 2023.

Когнітивні здібності людини допомагають їй не тільки сприймати світ, але й визначають її психологію. А психологія особистості є найбільш привабливим об’єктом наукового дослідження. Осмислення емпіричних спостережень та студіювання ідей видатних персонологів збагачують наші уявлення про її природу та когнітивні здібності. Особистість – це форма існування психіки людини, яка являє собою цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності та саморегуляції, яка має свій неповторний внутрішній світ.

Як формуються знання у свідомості людини – одна з найважливіших проблем у науці, що вивчає когнітивні здібності. У посібнику, авторами якого є С.Д. Максименко, д-р психол. наук, проф., дійсний академік-секретар НАПН України, Ю.Б Ірхін, канд. психол. наук, доцент, Л.М. Деркач, д-р психол. наук, проф., М.М. Марусинець, канд. психол. наук, д-р педаг. наук, професор, М.М. Касинець, проаналізовано як формуються, обробляються, зберігаються і передаються знання.

Посібник може стати внагоді психологам, філософам, лінгвістам та фахівцям в галузі штучного інтелекту.

Публікації на цю тему

Психологічна організація модульного формування когнітивних здібностей: генетико-креативний підхід. У 2-х тт. К., 2023. Когнітивні здібності людини допомагають їй не тільки сприймати світ, але й визначають її психологію. А психологія особистості є найбільш привабливим об’єктом наукового дослідження. Осмислення емпіричних спостережень та студіювання ідей видатних персонологів збагачують наші уявлення про її природу та когнітивні здібності. Особистість – це форма існування психіки людини, яка являє собою цілісність, здатну до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності та саморегуляції, яка має свій неповторний внутрішній світ. Як формуються знання у свідомості людини – одна з найважливіших проблем у науці, що вивчає когнітивні здібності. У посібнику, авторами якого є С.Д. Максименко, д-р психол. наук, проф., дійсний академік-секретар НАПН України, Ю.Б Ірхін, канд. психол. наук, доцент, Л.М. Деркач, д-р психол. наук, проф., М.М. Марусинець, канд. психол. наук, д-р педаг. наук, професор, М.М. Касинець, проаналізовано як формуються, обробляються, зберігаються і передаються знання. Посібник може стати внагоді психологам, філософам, лінгвістам та фахівцям в галузі штучного інтелекту.