Безкоштовні веб-ресурси щодо військової медицини

Перелік перевірених посилань на безкоштовні веб-ресурси щодо військової медицини, домедичної допомоги та посттравматичних стресових розладів

Законодавчі акти:

Повнотекстові книги:

Повнотекстові статті:

Блінов О. Діагностика бойового стресу за допомогою опитувальника ОБСБ / О. Блінов // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. – 2021. – № 6. – С. 5–18.

Вахненко С. В. Проблемні питання медичної допомоги в умовах воєнного стану / С. В. Вахненко // Укр. мед. часопис.

Удосконалення екстреної медичної допомоги військовослужбовців Збройних Сил України у невідкладних станах за стандартами НАТО / І. Ф. Гончаренко, А. П. Казмірчук, П. В. Мацера [та ін.] // Військ. медицина України. – 2019. – Т. 19, № 4. – С. 31–36.

Вогнепальні поранення хребта і спинного мозку в умовах локальних війн (огляд літератури та аналіз власних спостережень) / М. Є. Поліщук, О. Г. Данчин, О. Л. Ісаєнко [та ін.] // Укр. нейрохірург. журнал. – 2015. – № 1. – С. 16–22.

Волошин В. О. Первинна інвалідність військовослужбовців: динамика показників, кластери її профілактики та зниження / В. О. Волошин, Г. І. Тітов, І. Ф. Шевченко // Військ. медицина України. – 2022. – Т. 3, № 1. – С. 34–40.

Гайдабрус А. В. Комплексний посттравматичний стресовий розлад у учасників бойових дій в зоні операції об`єднаних сил у ракурсі одинадцятої редакції Міжнародної класифікації хвороб / А. В. Гайдабрус // Психіатрія, неврологія та мед. психологія. – 2019. – № 11. – С. 19–24.

Гуменюк Л. Й. Дослідження посттравматичного стресового розладу і напрямків психореабілітації постраждалих від воєнних психотравм / Л. Й. Гуменюк, О. В. Федчук // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. психологічна. – 2016. – № 1. – С. 228–240.

Гунько Б. А. Посттравматичний стресовий розлад – в розрізі часу / Б. А. Гунько // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 216–219.

Давіденко К. Посттравматичний стресовий розлад: рекомендації з профілактики та лікування / К. Давіденко // Укр. мед. часопис.

Данілевська Н. В. Сучасні особливості посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців ЗСУ / Н. В. Данілевська // Мед. психологія. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 64–66.

Єдині протоколи надання екстреної медичної допомоги як елемент цивільно-військової взаємодії на територіях проведення спеціальних операцій в Україні / Г. Г. Рощін, О. В. Мазуренко, К. В. Гуменюк [та ін.] // Травма. – 2020. – Т. 21, № 2. – С. 66–79.

Клініка і діагностика вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових поранень у локальній війні / А. О. Данчин, О. М. Гончарук, М. С. Алтаброурі [та ін.] // Укр. інтервенц. нейрорадіологія та хірургія. – 2021. – № 2. – С. 34–43.

Коваль І. А. Діагностика і диференційна діагностика гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу в загальномедичній практиці / І. А. Коваль // Проблеми сучас. психології : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 27. – С. 210–219.

Корольчук О. Л. Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні / О. Л. Корольчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 17. – С. 104–111.

Кравчук В. В. Система заходів психофізіологічного супроводу професійної діяльності військових льотчиків / В. В. Кравчук // Військ. медицина України. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 40–47.

Лівинський В. Г. Робота цивільних закладів охорони здоров’я з надання медичної допомоги військовослужбовцям під час АТО/ООС, а також демобілізованим учасникам АТО та внутрішньо переміщеним з тимчасово окупованих територій особам / В. Г. Лівинський // Укр. журн. військ. медицини. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 30–39.

Марцинковський І. П. Наукове обґрунтування обсягу та характеру хірургічної допомоги військовослужбовцям внаслідок сучасних бойових дій на етапах медичної допомоги : автореф. дис… канд. мед. наук : 14.01.03 / Марцинковський Ігор Павлович ; Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України. – Вінниця, 2020. – 22 с.

Марціновська І. П. Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зон військового конфлікту, які мають психофізичні порушення : автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.03 / Марціновська Ірина Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 23 с.

Михальський А. В. Посттравматичний стресовий розлад: історичний огляд / А. В. Михальський, Ю. О. Царьов // Проблеми сучас. психології : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 12. – С. 687–696.

Невідкладні стани військовослужбовців з хірургічною бойовою травмою / М. І. Бадюк, О. О. Микита, І. П. Семенів [та ін.] // Клін. хірургія. – 2018. – Т. 85, № 11. – С. 49–52.

Новые направления в лечении огнестрельных ран / М. А. Каштальян, О. С. Герасименко, С. В. Тертышный, Р. В. Енин // Харків. хірург. школа. – 2017. – № 1. – С. 112–115.

Особливості організації медико-психологічної реабілітації військовослужбовців в країнах-членах та партнерах НАТО / А. В. Швець, О. В. Горішна, А. Ю. Кіх [та ін.] // Військ. медицина України. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 26–39.

Особливості організації надання хірургічної допомоги легкопораненим на рівнях медичного забезпечення / І. П. Хоменко, С. О. Король, В. Ю. Шаповалов, Е. В. Хорошун // Військ. медицина України. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 15–18.

Патофізіологічне обґрунтування медичної евакуації поранених з ушкодженнями кінцівок на рівнях медичного забезпечення / І. П. Хоменко, С. О. Король, Б. В. Матвійчук, Л. А. Устінова // Клін. хірургія. – 2019. – Т. 86, № 6. – С. 25–29.

Поліщук М. Є. Стратегія лікування потерпілих при бойовій черепно-мозковій травмі / М. Є. Поліщук, А. О. Данчин, О. М. Гончарук // Укр. нейрохірург. журнал. – 2016. – № 1. – С. 31–39.

Рекомендації щодо ведення осіб із посттравматичним стресовим розладом / підгот. Х. Мурза // Нейроnews. – 2019. – № 3. – С. 39–43.

Сірко А. Г. Успішне лікування проникного діагонального вогнепального поранення черепа та головного мозку / А. Г. Сірко // Укр. нейрохірург. журнал. – 2016. – № 2. – С. 63–67.

Сірко А. Г. Успішне хірургічне лікування проникного черепно-мозкового вогнепального поранення з пошкодженням синусів твердої оболонки головного мозку / А. Г. Сірко // Укр. нейрохірург. журнал. – 2016. – № 2. – С. 68–74.

Структуризація особливостей та наслідків бойової травми у військовослужбовців / В. О. Тарасенко, О. Ф. Кучмістова, А. М. Соломенний, О. В. Підлісний // Військ. медицина України. – 2019. – Т. 19, № 4. – С. 111–118.

Територіальна оборона та її медичне забезпечення – веління сьогодення / В. П. Печиборщ, В. М. Якимець, І. В. Огороднійчук [та ін.] // Військ. медицина України. – 2022. – Т. 3, № 1. – С. 5–18.

Хитрий Г. П. Оцінка змін гемодинаміки у постраждалих військовослужбовців із мінно-вибуховими пораненнями в процесі аеромедичної евакуацій / Г. П. Хитрий, Ю. Д. Ухач // Військ. медицина України. – 2021. – Т. 2, № 3. – С. 67–72.

Хитрий Г. П. Оцінка транспортабельності поранених під час медичної евакуації / Г. П. Хитрий, О. В. Тхоревський, Н. В. Білецька // Біль, знеболення та інтенс. терапія. – 2015. – № 1. – С. 12–17.

Цихоня В. С. Пам’ятка про посттравматичний стресовий розлад / В. С. Цихоня // Ліки України. – 2016. – № 7/8. – С. 33–35.

Швець А. В. Психофізіологічні аспекти розвитку “гібридної війни” / А. В. Швець // Військ. медицина України. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 48–59.

Boyd J. E. Mindfulness-based treatments for posttraumatic stress disorder: a review of the treatment literature and neurobiological evidence / J. E. Boyd, R. A. Lanius, M. C. McKinnon // J. Psychiatry Neurosci. – 2018. – Vol. 43, N 1. – P. 7–25.

Campbell S. B. Posttraumatic stress disorder and relationship functioning: A comprehensive review and organizational framework / S. B. Campbell, K. D. Renshaw // Clin. Psychol. Rev. – 2018. – Vol. 65. – P. 152–162.

Chretien J. P. Coming home from war / J. P. Chretien, K. C. Chretien // J. Gen. Intern. Med. – 2013. – Vol. 28, N 7. – P. 953–956.

Comparison of latent typologies of posttraumatic stress disorder and depression symptoms across military personnel from India and the US / A. A. Contractor, N. H. Weiss, M. R. Schick [et al.] // J. Anxiety Disord. – 2020. – Vol. 70. – Art. No 102195.

Compean E. Posttraumatic stress disorder with secondary psychotic features (PTSD-SP): Diagnostic and treatment challenges / E. Compean, M. Hamner // Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. – 2019. – Vol. 88. – P. 265–275.

GOV.UK. NATO Standard AJP-4.10. Allied Joint Doctrine for Medical Support. – Edition C, Version 1. – Great Britain, 2019.

Gupta S. MicroRNAs as biomarker and novel therapeutic target for posttraumatic stress disorder in Veterans / S. Gupta, R. S. Guleria, Y. Z. Szabo // Psychiatry Res. – 2021. – Vol. 305. – Art. No 114252.

Military-related posttraumatic stress disorder and mindfulness meditation: A systematic review and meta-analysis / L. N. Sun, J. W. Gu, L. J. Huang [et al.] // Chin. J. Traumatol. – 2021. – Vol. 24, N 4. – P. 221–230.

Nappi C. M. Treating nightmares and insomnia in posttraumatic stress disorder: a review of current evidence / C. M. Nappi, S. P. Drummond, J. M. Hall // Neuropharmacology. – 2012. – Vol. 62, N 2. – P. 576–585.

NATO and evidence-based military and disaster medicine: case for Vigorous Warrior Live Exercise Series / J. M. Quinn, V. Bencko, A. V. Bongartz [et al.] // Cent. Eur. J. Public Health. – 2020. – Vol. 28, N 4. – P. 325–330.

NATO Centre of Excellence for Military Medicine. NATO Standard AJMedP-2. Allied Joint Medical Doctrine for Medical Evacuation . – Edition A, Version 1. – Budapest, 2018.

Phenotypes of caregiver distress in military and veteran caregivers: Suicidal ideation associations / R. E. Delgado, K. Peacock, C. P. Wang, M. J. Pugh // PLoS One. – 2021. – Vol. 16, N 6. – Art. No e0253207.

Post deployment care for returning combat veterans / J. F. Spelman, S. C. Hunt, K. H. Seal, A. L. Burgo-Black // J. Gen. Intern. Med. – 2012. – Vol. 27, N 9. – P. 1200–1209.

Post-deployment screening in the military health system: an opportunity to intervene for possible alcohol use disorder / R. S. Adams, E. J. Dietrich, J. C. Gray [et al.] // Health Aff. (Millwood). – 2019. – Vol. 38, N 8. – P. 1298–1306.

Posttraumatic stress disorder symptom clusters in service members predict new-onset depression among military spouses / K. H. Walter, C. A. LeardMann, C. E. Carballo [et al.] // J. Trauma Stress. – 2021. – Vol. 34, N 1. – P. 229–240.

Posttraumatic stress disorder: from diagnosis to prevention / X. R. Miao, Q. B. Chen, K. Wei [et al.] // Mil. Med. Res. – 2018. – Vol. 5, N 1. – Art. No 32.

Rubin D. C. A memory-based model of posttraumatic stress disorder: evaluating basic assumptions underlying the PTSD diagnosis / D. C. Rubin, D. Berntsen, M. K. Bohni // Psychol. Rev. – 2008. – Vol. 115, N 4. – P. 985–1011.

Shalev A. Y. Posttraumatic stress disorder and stress-related disorders / A. Y. Shalev // Psychiatr. Clin. North Am. – 2009. – Vol. 32, N 3. – P. 687–704.

Sleep and emotion processing in paediatric posttraumatic stress disorder: A pilot investigation / S. Jones, A. Castelnovo, B. Riedner [et al.] // J. Sleep Res. – 2021. – Vol. 30, N 4. – Art. No e13261.

Smith P. Practitioner Review: Posttraumatic stress disorder and its treatment in children and adolescents / P. Smith, T. Dalgleish, R. Meiser-Stedman // J. Child Psychol. Psychiatry. – 2019. – Vol. 60, N 5. – P. 500–515.

Somatic experiencing for posttraumatic stress disorder: a randomized controlled outcome study / D. Brom, Y. Stokar, C. Lawi [et al.] // J. Trauma Stress. – 2017. – Vol. 30, N 3. – P. 304–312.

Speech-based markers for posttraumatic stress disorder in US veterans / C. R. Marmar, A. D. Brown, M. Qian [et al.] // Depress. Anxiety. – 2019. – Vol. 36, N 7. – P. 607–616.

Stress, trauma, and posttraumatic stress disorder in migrants: a comprehensive review / L. H. U. Bustamante, R. O. Cerqueira, E. Leclerc, E. Brietzke // Braz. J. Psychiatry. – 2017. – Vol. 40, N 2. – P. 220–225.

Study protocol for a prospective, longitudinal cohort study investigating the medical and psychosocial outcomes of UK combat casualties from the Afghanistan war: the ADVANCE Study / A. N. Bennett, D. M. Dyball, C. J. Boos [et al.] // BMJ Open. – 2020. – Vol. 10, N 10. – Art. No e037850.

Taha P. H. Posttraumatic stress disorder correlates among internally displaced Yazidi population following Islamic state of Iraq and Syria attacks in Iraq / P. H. Taha, N. I. Taib, H. M. Sulaiman // BMC Psychiatry. – 2021. – Vol. 21, N 1. – Art. No 290.

The brain at war: effects of stress on brain structure in soldiers deployed to a war zone / S. Kuhn, O. Butler, G. Willmund [et al.] // Transl. Psychiatry. – 2021. – Vol. 11, N 1. – Art. No 247.

Two independent predictors of nightmares in posttraumatic stress disorder / K. E. Miller, A. L. Jamison, S. Gala, S. H. Woodward // J. Clin. Sleep Med. – 2018. – Vol. 14, N 11. – P. 1921–1927.

Wartime toxicology: evaluation of a military medical toxicology telemedicine consults service to assist physicians serving overseas and in combat (2005-2012) / J. K. Maddry, D. Sessions, K. Heard [et al.] // J. Med. Toxicol. – 2014. – Vol. 10, N 3. – P. 261–265.

Yoga for posttraumatic stress disorder – a systematic review and meta-analysis / H. Cramer, D. Anheyer, F. J. Saha, G. Dobos // BMC Psychiatry. – 2018. – Vol. 18, N 1. – Art. No 72.

 

Публікації на цю тему

Перелік перевірених посилань на безкоштовні веб-ресурси щодо військової медицини, домедичної допомоги та посттравматичних стресових розладів

Законодавчі акти:

Повнотекстові книги:

Повнотекстові статті:

Блінов О. Діагностика бойового стресу за допомогою опитувальника ОБСБ / О. Блінов // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. – 2021. – № 6. – С. 5–18. Вахненко С. В. Проблемні питання медичної допомоги в умовах воєнного стану / С. В. Вахненко // Укр. мед. часопис. Удосконалення екстреної медичної допомоги військовослужбовців Збройних Сил України у невідкладних станах за стандартами НАТО / І. Ф. Гончаренко, А. П. Казмірчук, П. В. Мацера [та ін.] // Військ. медицина України. – 2019. – Т. 19, № 4. – С. 31–36. Вогнепальні поранення хребта і спинного мозку в умовах локальних війн (огляд літератури та аналіз власних спостережень) / М. Є. Поліщук, О. Г. Данчин, О. Л. Ісаєнко [та ін.] // Укр. нейрохірург. журнал. – 2015. – № 1. – С. 16–22. Волошин В. О. Первинна інвалідність військовослужбовців: динамика показників, кластери її профілактики та зниження / В. О. Волошин, Г. І. Тітов, І. Ф. Шевченко // Військ. медицина України. – 2022. – Т. 3, № 1. – С. 34–40. Гайдабрус А. В. Комплексний посттравматичний стресовий розлад у учасників бойових дій в зоні операції об`єднаних сил у ракурсі одинадцятої редакції Міжнародної класифікації хвороб / А. В. Гайдабрус // Психіатрія, неврологія та мед. психологія. – 2019. – № 11. – С. 19–24. Гуменюк Л. Й. Дослідження посттравматичного стресового розладу і напрямків психореабілітації постраждалих від воєнних психотравм / Л. Й. Гуменюк, О. В. Федчук // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. психологічна. – 2016. – № 1. – С. 228–240. Гунько Б. А. Посттравматичний стресовий розлад – в розрізі часу / Б. А. Гунько // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 216–219. Давіденко К. Посттравматичний стресовий розлад: рекомендації з профілактики та лікування / К. Давіденко // Укр. мед. часопис. Данілевська Н. В. Сучасні особливості посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців ЗСУ / Н. В. Данілевська // Мед. психологія. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 64–66. Єдині протоколи надання екстреної медичної допомоги як елемент цивільно-військової взаємодії на територіях проведення спеціальних операцій в Україні / Г. Г. Рощін, О. В. Мазуренко, К. В. Гуменюк [та ін.] // Травма. – 2020. – Т. 21, № 2. – С. 66–79. Клініка і діагностика вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових поранень у локальній війні / А. О. Данчин, О. М. Гончарук, М. С. Алтаброурі [та ін.] // Укр. інтервенц. нейрорадіологія та хірургія. – 2021. – № 2. – С. 34–43. Коваль І. А. Діагностика і диференційна діагностика гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу в загальномедичній практиці / І. А. Коваль // Проблеми сучас. психології : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 27. – С. 210–219. Корольчук О. Л. Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик сучасній Україні / О. Л. Корольчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 17. – С. 104–111. Кравчук В. В. Система заходів психофізіологічного супроводу професійної діяльності військових льотчиків / В. В. Кравчук // Військ. медицина України. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 40–47. Лівинський В. Г. Робота цивільних закладів охорони здоров’я з надання медичної допомоги військовослужбовцям під час АТО/ООС, а також демобілізованим учасникам АТО та внутрішньо переміщеним з тимчасово окупованих територій особам / В. Г. Лівинський // Укр. журн. військ. медицини. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 30–39. Марцинковський І. П. Наукове обґрунтування обсягу та характеру хірургічної допомоги військовослужбовцям внаслідок сучасних бойових дій на етапах медичної допомоги : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.03 / Марцинковський Ігор Павлович ; Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України. – Вінниця, 2020. – 22 с. Марціновська І. П. Корекція посттравматичного стресового розладу у дітей із зон військового конфлікту, які мають психофізичні порушення : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.03 / Марціновська Ірина Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 23 с. Михальський А. В. Посттравматичний стресовий розлад: історичний огляд / А. В. Михальський, Ю. О. Царьов // Проблеми сучас. психології : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 12. – С. 687–696. Невідкладні стани військовослужбовців з хірургічною бойовою травмою / М. І. Бадюк, О. О. Микита, І. П. Семенів [та ін.] // Клін. хірургія. – 2018. – Т. 85, № 11. – С. 49–52. Новые направления в лечении огнестрельных ран / М. А. Каштальян, О. С. Герасименко, С. В. Тертышный, Р. В. Енин // Харків. хірург. школа. – 2017. – № 1. – С. 112–115. Особливості організації медико-психологічної реабілітації військовослужбовців в країнах-членах та партнерах НАТО / А. В. Швець, О. В. Горішна, А. Ю. Кіх [та ін.] // Військ. медицина України. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 26–39. Особливості організації надання хірургічної допомоги легкопораненим на рівнях медичного забезпечення / І. П. Хоменко, С. О. Король, В. Ю. Шаповалов, Е. В. Хорошун // Військ. медицина України. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 15–18. Патофізіологічне обґрунтування медичної евакуації поранених з ушкодженнями кінцівок на рівнях медичного забезпечення / І. П. Хоменко, С. О. Король, Б. В. Матвійчук, Л. А. Устінова // Клін. хірургія. – 2019. – Т. 86, № 6. – С. 25–29. Поліщук М. Є. Стратегія лікування потерпілих при бойовій черепно-мозковій травмі / М. Є. Поліщук, А. О. Данчин, О. М. Гончарук // Укр. нейрохірург. журнал. – 2016. – № 1. – С. 31–39. Рекомендації щодо ведення осіб із посттравматичним стресовим розладом / підгот. Х. Мурза // Нейроnews. – 2019. – № 3. – С. 39–43. Сірко А. Г. Успішне лікування проникного діагонального вогнепального поранення черепа та головного мозку / А. Г. Сірко // Укр. нейрохірург. журнал. – 2016. – № 2. – С. 63–67. Сірко А. Г. Успішне хірургічне лікування проникного черепно-мозкового вогнепального поранення з пошкодженням синусів твердої оболонки головного мозку / А. Г. Сірко // Укр. нейрохірург. журнал. – 2016. – № 2. – С. 68–74. Структуризація особливостей та наслідків бойової травми у військовослужбовців / В. О. Тарасенко, О. Ф. Кучмістова, А. М. Соломенний, О. В. Підлісний // Військ. медицина України. – 2019. – Т. 19, № 4. – С. 111–118. Територіальна оборона та її медичне забезпечення – веління сьогодення / В. П. Печиборщ, В. М. Якимець, І. В. Огороднійчук [та ін.] // Військ. медицина України. – 2022. – Т. 3, № 1. – С. 5–18. Хитрий Г. П. Оцінка змін гемодинаміки у постраждалих військовослужбовців із мінно-вибуховими пораненнями в процесі аеромедичної евакуацій / Г. П. Хитрий, Ю. Д. Ухач // Військ. медицина України. – 2021. – Т. 2, № 3. – С. 67–72. Хитрий Г. П. Оцінка транспортабельності поранених під час медичної евакуації / Г. П. Хитрий, О. В. Тхоревський, Н. В. Білецька // Біль, знеболення та інтенс. терапія. – 2015. – № 1. – С. 12–17. Цихоня В. С. Пам’ятка про посттравматичний стресовий розлад / В. С. Цихоня // Ліки України. – 2016. – № 7/8. – С. 33–35. Швець А. В. Психофізіологічні аспекти розвитку “гібридної війни” / А. В. Швець // Військ. медицина України. – 2021. – Т. 2, № 4. – С. 48–59. Boyd J. E. Mindfulness-based treatments for posttraumatic stress disorder: a review of the treatment literature and neurobiological evidence / J. E. Boyd, R. A. Lanius, M. C. McKinnon // J. Psychiatry Neurosci. – 2018. – Vol. 43, N 1. – P. 7–25. Campbell S. B. Posttraumatic stress disorder and relationship functioning: A comprehensive review and organizational framework / S. B. Campbell, K. D. Renshaw // Clin. Psychol. Rev. – 2018. – Vol. 65. – P. 152–162. Chretien J. P. Coming home from war / J. P. Chretien, K. C. Chretien // J. Gen. Intern. Med. – 2013. – Vol. 28, N 7. – P. 953–956. Comparison of latent typologies of posttraumatic stress disorder and depression symptoms across military personnel from India and the US / A. A. Contractor, N. H. Weiss, M. R. Schick [et al.] // J. Anxiety Disord. – 2020. – Vol. 70. – Art. No 102195. Compean E. Posttraumatic stress disorder with secondary psychotic features (PTSD-SP): Diagnostic and treatment challenges / E. Compean, M. Hamner // Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. – 2019. – Vol. 88. – P. 265–275. GOV.UK. NATO Standard AJP-4.10. Allied Joint Doctrine for Medical Support. – Edition C, Version 1. – Great Britain, 2019. Gupta S. MicroRNAs as biomarker and novel therapeutic target for posttraumatic stress disorder in Veterans / S. Gupta, R. S. Guleria, Y. Z. Szabo // Psychiatry Res. – 2021. – Vol. 305. – Art. No 114252. Military-related posttraumatic stress disorder and mindfulness meditation: A systematic review and meta-analysis / L. N. Sun, J. W. Gu, L. J. Huang [et al.] // Chin. J. Traumatol. – 2021. – Vol. 24, N 4. – P. 221–230. Nappi C. M. Treating nightmares and insomnia in posttraumatic stress disorder: a review of current evidence / C. M. Nappi, S. P. Drummond, J. M. Hall // Neuropharmacology. – 2012. – Vol. 62, N 2. – P. 576–585. NATO and evidence-based military and disaster medicine: case for Vigorous Warrior Live Exercise Series / J. M. Quinn, V. Bencko, A. V. Bongartz [et al.] // Cent. Eur. J. Public Health. – 2020. – Vol. 28, N 4. – P. 325–330. NATO Centre of Excellence for Military Medicine. NATO Standard AJMedP-2. Allied Joint Medical Doctrine for Medical Evacuation . – Edition A, Version 1. – Budapest, 2018. Phenotypes of caregiver distress in military and veteran caregivers: Suicidal ideation associations / R. E. Delgado, K. Peacock, C. P. Wang, M. J. Pugh // PLoS One. – 2021. – Vol. 16, N 6. – Art. No e0253207. Post deployment care for returning combat veterans / J. F. Spelman, S. C. Hunt, K. H. Seal, A. L. Burgo-Black // J. Gen. Intern. Med. – 2012. – Vol. 27, N 9. – P. 1200–1209. Post-deployment screening in the military health system: an opportunity to intervene for possible alcohol use disorder / R. S. Adams, E. J. Dietrich, J. C. Gray [et al.] // Health Aff. (Millwood). – 2019. – Vol. 38, N 8. – P. 1298–1306. Posttraumatic stress disorder symptom clusters in service members predict new-onset depression among military spouses / K. H. Walter, C. A. LeardMann, C. E. Carballo [et al.] // J. Trauma Stress. – 2021. – Vol. 34, N 1. – P. 229–240. Posttraumatic stress disorder: from diagnosis to prevention / X. R. Miao, Q. B. Chen, K. Wei [et al.] // Mil. Med. Res. – 2018. – Vol. 5, N 1. – Art. No 32. Rubin D. C. A memory-based model of posttraumatic stress disorder: evaluating basic assumptions underlying the PTSD diagnosis / D. C. Rubin, D. Berntsen, M. K. Bohni // Psychol. Rev. – 2008. – Vol. 115, N 4. – P. 985–1011. Shalev A. Y. Posttraumatic stress disorder and stress-related disorders / A. Y. Shalev // Psychiatr. Clin. North Am. – 2009. – Vol. 32, N 3. – P. 687–704. Sleep and emotion processing in paediatric posttraumatic stress disorder: A pilot investigation / S. Jones, A. Castelnovo, B. Riedner [et al.] // J. Sleep Res. – 2021. – Vol. 30, N 4. – Art. No e13261. Smith P. Practitioner Review: Posttraumatic stress disorder and its treatment in children and adolescents / P. Smith, T. Dalgleish, R. Meiser-Stedman // J. Child Psychol. Psychiatry. – 2019. – Vol. 60, N 5. – P. 500–515. Somatic experiencing for posttraumatic stress disorder: a randomized controlled outcome study / D. Brom, Y. Stokar, C. Lawi [et al.] // J. Trauma Stress. – 2017. – Vol. 30, N 3. – P. 304–312. Speech-based markers for posttraumatic stress disorder in US veterans / C. R. Marmar, A. D. Brown, M. Qian [et al.] // Depress. Anxiety. – 2019. – Vol. 36, N 7. – P. 607–616. Stress, trauma, and posttraumatic stress disorder in migrants: a comprehensive review / L. H. U. Bustamante, R. O. Cerqueira, E. Leclerc, E. Brietzke // Braz. J. Psychiatry. – 2017. – Vol. 40, N 2. – P. 220–225. Study protocol for a prospective, longitudinal cohort study investigating the medical and psychosocial outcomes of UK combat casualties from the Afghanistan war: the ADVANCE Study / A. N. Bennett, D. M. Dyball, C. J. Boos [et al.] // BMJ Open. – 2020. – Vol. 10, N 10. – Art. No e037850. Taha P. H. Posttraumatic stress disorder correlates among internally displaced Yazidi population following Islamic state of Iraq and Syria attacks in Iraq / P. H. Taha, N. I. Taib, H. M. Sulaiman // BMC Psychiatry. – 2021. – Vol. 21, N 1. – Art. No 290. The brain at war: effects of stress on brain structure in soldiers deployed to a war zone / S. Kuhn, O. Butler, G. Willmund [et al.] // Transl. Psychiatry. – 2021. – Vol. 11, N 1. – Art. No 247. Two independent predictors of nightmares in posttraumatic stress disorder / K. E. Miller, A. L. Jamison, S. Gala, S. H. Woodward // J. Clin. Sleep Med. – 2018. – Vol. 14, N 11. – P. 1921–1927. Wartime toxicology: evaluation of a military medical toxicology telemedicine consults service to assist physicians serving overseas and in combat (2005-2012) / J. K. Maddry, D. Sessions, K. Heard [et al.] // J. Med. Toxicol. – 2014. – Vol. 10, N 3. – P. 261–265. Yoga for posttraumatic stress disorder – a systematic review and meta-analysis / H. Cramer, D. Anheyer, F. J. Saha, G. Dobos // BMC Psychiatry. – 2018. – Vol. 18, N 1. – Art. No 72.