Безкоштовні web-ресурси щодо коронавірусу SARS-CoV-2

Перелік перевірених посилань на безкоштовні веб-ресурси щодо коронавірусу SARS-CoV-2

Загальні інформаційні ресурси

У зв’язку з оголошеною ВООЗ пандемією коронавірусу багато видавців відкрили вільний доступ до наукової інформації, присвяченої цьому питанню. Медичні працівники можуть отримати актуальну та достовірну наукову інформацію з приводу COVID-19.

Швидкий доступ до нової інформації про COVID-19 в Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

AstraZeneca. COVID-19 Information Hub

CDC. COVID-19

CEBM. Oxford COVID-19 Evidence Service

Clarivate Analytics. Get the insights you need on COVID-19

CMAJ. COVID-19 Podcasts

Cochrane Library. Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ECDC. COVID-19

ELSEVIER. Novel Coronavirus Information Center

EPO. Fighting coronavirus

European Society of Cardiology. COVID-19 and Cardiology

FDA. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

GOV.UK. Coronavirus (COVID-19)

HHS. COMBATCOVID

JSTOR. JSTOR resources during COVID-19

KARGER Publishers. Topic Article Package: Coronavirus (COVID-19)

NCBI. LitCovid

NEJM. Coronavirus (Covid-19)

NIH. COVID-19 Research

OHCHR. COVID-19 Guidance

RCOG. Coronavirus infection and pregnancy

Relief Central. Coronavirus Guidelines

RSNA. COVID-19

SMA. COVID-19 Resources

The BMJ. BMJ’s Coronavirus (covid-19) Hub

THE LANCET. COVID-19 Resource Centre

UNAIDS. COVID-19 and HIV

Unicef. How to talk to your child about coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Unicef Ukraine. Коронавірус (COVID-19)

World Federation of Neurology. COVID-19 and World Neurology

Wolters Kluwer. COVID-19 Resources & Tools (Coronavirus Resources)

Наукові публікації:

Андрейчин М. А. Відображення боротьби з пандемією COVID-19 у настільних медалях / М. А. Андрейчин, В. Ю. Барштейн // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 65–70.

Ведення пацієнтів із серцевою недостатністю та COVID-19 / Ю. С. Рудик, О. О. Меденцева, Д. П. Бабічев, І. Г. Кравченко // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2021. – № 1. – С. 38–48.

Вісник морської медицини. – 2021. – № 1. У журналі представлені наступні статті:

Голубятников Н. И. Состояние медицинского обеспечения работников морской отрасли Украины в условиях пандемии COVID-19 / Н. И. Голубятников, Е. П. Белобров, В. Я. Пасечник // Вісн. мор. медицини. – 2021. – № 1. – С. 3–5.

Аналіз випадків впливу лабораторних досліджень на помилки у діагностиці, лікуванні і проведенні експертизи медичних працівників, хворих на коронавірусну хворобу / О. М. Ігнатьєв, О. І. Панюта, О. В. Сичкар [та ін.] // Вісн. мор. медицини. – 2021. – № 1. – С. 6–12.

Наш досвід дистанційного навчання загальної хірургії в умовах пандемії коронавірусу / В. Ю. Ільїна-Стогнієнко, А. О. Колотвін, В. П. Майданюк [та ін.] // Вісн. мор. медицини. – 2021. – № 1. – С. 12–16.

Вплив SARS-COV-2 на вагітність та плід / О. С. Школьник, А. М. Шлемкевич, О. М. Маланчук [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 2. – С. 208–213.

Гігієна і безпека праці медичного персоналу в умовах подолання пандемії COVID-19. Друге повідомлення: зміни і проблеми / О. П. Яворовський, А. В. Шкурба, Ю. М. Скалецький [та ін.] // Здоров’я та довкілля. – 2020. – № 4. – С. 4–13.

Гостра респіраторна хвороба COVID-19 як проблема професійної патології / А. В. Басанець, О. В. Єрмакова, Л. Б. Крюкова [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 25–29.

Дзюблик Я. О. Доцільність та безпека застосування небулайзерної терапії у пацієнтів з інфекційними захворюваннями дихальних шляхів у період пандемії COVID-19 / Я. Ю. Дзюблик, О. Л. Боророва, Ю. О. Патюк // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 1. – С. 31–38.

Дуда О. К. Постковідний синдром – нова актуальна проблема сучасної медицини / О. К. Дуда, І. В. Манжелєєва, А. Р. Вега // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 4. – С. 5–11.

Епідеміологія туберкульозу в період пандемії COVID-19 / Л. А. Грищук, К. Гжесік, С. Б. Вольф [та ін.] // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 4–12.

Загострення проблем психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах пандемії COVID-19 / підгот. Н. Купко // Нейроnews. – 2021. – № 2. – С. 6.

Задорожна В. І. Молекулярно-епідеміологічні аспекти SARS-CoV-2 / В. І. Задорожна // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 32–44.

Здоров’я України. – 2021. – № 4. У газеті представлені наступні статті:

Вплив пандемії COVID-19 на підходи до ведення пацієнтів зі спадковим ангіонабряком : [за виступом Х. О. Ліщук-Якимович] / підгот. Л. Стрільчук // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 17.

Тактика лікарів первинної ланки при веденні пацієнтів із COVID-19 / підгот. О. Соловйов // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 29.

Втома й астенія після перенесеної COVID-19: як проводити реабілітацію? / підгот. Т. Можина // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 30.

Довготривалі нейропсихіатричні наслідки COVID-19: стан проблеми та реальні можливості допомоги / підгот. І. Петренко // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 33.

Матюха Л. Ф. «Далекобійники»: пацієнти з постковідним синдромом у рутинній клінічній практиці / Л. Ф. Матюха // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 36–37.

Роль препаратів вітаміну D у профілактиці та лікуванні COVID-19 / підгот. В. Килимчук // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 38–39.

Сольові промивання носа: традиційна гігієна та несподівані ефекти при COVID-19 / S. Huijghebaert [et al.] // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 41.

Рудин Ю. С. COVID-19 і захворювання серцево-судинної системи: у фокусі – серцева недостатність / Ю. С. Рудин, С. М. Пивовар // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 42–44.

McBane R. D. Антикоагуляція при COVID-19: систематичний огляд, метааналіз і рекомендації експертів клініки Мейо / R. D. McBane, V. D. Torres Roldan, A. S. Niven // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 46–47.

Коронавірусна хвороба та кардіометаболічний синдром / підгот. Л. Стрільчук // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 68.

Зозуля І. С. Судинні неврологічні ускладнення у пацієнтів з COVID-19 / І. С. Зозуля, В. М. Мардзвік, М. В. Мардзвік // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2.

Івахів О. Л. Вакцинація від СОVID-19: очікування, реалії і перспективи / О. Л. Івахів, Н. Ю. Вишневська, І. С. Іщук // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 53–64.

Інтерферони у лікуванні респіраторних інфекцій: сучасні виклики пандемії COVID-19 / підгот. А. Романова // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – Зб. клін. рекомендацій. – С. 61–71.

Іщенко Г. І. COVID-19 під час вагітності. Аналітичний огляд / Г. І. Іщенко // Укр. журн. Перинатологія і педіатрія. – 2021. – № 1. – С. 74–80.

Клінічний випадок тяжкої двобічної пневмонії, асоційованої з вірусною інфекцією SARS-CoV-2 / О. А. Боришевська-Логін, В. І. Агій, Ю. Ю. Переста [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2.

Клінічний випадок ураження опорно-рухового апарату у хворої на COVID-19 / Л. В. Журавльова, В. О. Федоров, М. О. Олійник [та ін.] // Ліки України. – 2021. – № 1. – С. 36–39.

Лікування загострення бронхіальної астми під час пандемії SARS-CoV-2 2020 р. / M. Levin, I. J. Ansotegui, J. Bernstein [et al.] // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – Зб. клін. рекомендацій. – С. 23–28.

Мультисистемний запальний синдром, асоційований із SARS-COV-2 у дитини / Г. А. Павлишин, О. М. Дивоняк, О. Р. Боярчук [та ін.] // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 4. – С. 61–69.

Новікова О. В. “Постковідний синдром”: неврологічні прояви та лікування українським препаратом Когнум / О. В. Новікова // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2.

Організація зворотного зв’язку зі студентами на кафедрі патофізіології в умовах дистанційного навчання через пандемію COVID-19 та шляхи його удосконалення / О. Є. Акімов, С. В. Денисенко, Н. В. Соловйова [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 1. – С. 109–113.

Осадчий О. І. Застосування кількісних експрес-тестів для визначення протромботичних та інших маркерів несприятливих подій у реаліях COVID-19 / О. І. Осадчий // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 1. – С. 61.

Особливості епідеміології коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 на рівні сімейної медицини / Т. Г. Подгорна, В. С. Бірюков, О. Г. Шаповалов, Н. Б. Кірпічова // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2.

Особливості нової коронавірусної інфекції COVID-19 у дітей / Л. А. Ходак, В. І. Огієнко, Л. А. Білоконова, Н. Г. Дейнека // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 4. – С. 41–47.

Особливості перебігу важкого COVID-19 з летальним наслідком у мешканців Волинського регіону / О. К. Яковенко, О. Г. Ханін, В. В. Лотиш, С. Л. Гріф // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 16–24.

Особливості професійної захворюваності медичних працівників Житомирської області на COVID-19 та оцінка ризиків їх зараження вірусом SARS-CoV-2 в аспекті безпеки, гігієни праці та інфекційного контролю / О. П. Яворовський, Ю. М. Скалецький, Р. П. Брухно [та ін.] // Здоров’я та довкілля. – 2021. – № 1. – С. 4–13.

Особливості ураження легень при COVID-19 / Ю. І. Фещенко, О. А. Голубовська, О. Я. Дзюблик [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 1. – С. 5–14.

Питання вибору вакцини від COVID-19 в Україні та у світі // Ліки України. – 2021. – № 1. – С. 17–18.

Пікуль К. В. Коронавірусна інфекція SARS-COV-2 у дітей / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, Л. М. Сизова // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 1. – С. 198–202.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : закон України № 587-IX від 07.05.2020 р.

Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» : наказ МОЗ України № 2438 від 27.10.2020 р.

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету міністрів України № 211 від 11.03.2020 р.

Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» : наказ МОЗ України № 762 від 02.04.2020 р.

Психічне здоров’я і COVID-19 / підгот. Л. Мартинова // Нейроnews. – 2021. – № 1. – С. 6–7.

Розробка математичної моделі для прогнозу захворюваності на COVID-19 у Збройних Силах України / В. Л. Савицький, Ю. М. Депутат, М. Ю. Антомонов [та ін.] // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 23–31.

Роль бета-2-агонистов в контроле бронхиальной астмы при COVID-19 / Ю. В. Просветов, С. С. Баринов, О. В. Яценко, С. С. Боев // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – Зб. клін. рекомендацій. – С. 23–28.

Рябоконь О. В. Коронавірусна хвороба у вагітних: сучасний стан питання / О. В. Рябоконь, В. В. Черкаський, Ю. Ю. Рябоконь // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 45–52.

Справочник по профилактике и лечению COVID-19 : справочник составлен на основании клинических данных и опыта / Первая клиническая больница. Медицинский Факультет университета Чжэцзян.

Тодоріко Л. Д. Проблемні питання патогенезу запальної реакції та перебігу коронавірусної інфекції / Л. Д. Тодоріко // Туберкульоз, леген. хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2021. – № 1. – С. 76–86. (необхідна безкоштовна реєстрація)

Трансплантація серця в ранній період після перенесеної COVID-19-асоційованої пневмонії / О. Ю. Усенко, А. В. Габрієлян, А. П. Мазур [та ін.] // Клін. хірургія. – 2020. – Т. 87, № 11/12. – С. 88–90.

Фактори ризику та профілактика тромбозу у пацієнтів із COVID-19 / О. О. Ханюков, Л. В. Сапожниченко, О. С. Калашникова [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. – С. 48–53.

Характеристика поведінкових факторів дітей та підлітків України в умовах впроваджених карантинних заходів під час пандемії COVID-19 / О. Т. Єлізарова, Н. С. Полька, С. В. Гозак [та ін.] // Здоров’я та довкілля. – 2020. – № 4. – С. 14–20.

Ходош Э. М. COVID-19-ассоциированная пневмония: клинико-лучевые и морфологические особенности в динамике заболевания / Э. М. Ходош, С. Л. Грифф, И. В. Ивахно // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 1. – С. 5–11.

Холбоєв С. Б. Результати спостереження за особами, які перенесли COVID-19, на первинній ланці охорони здоров’я / С. Б. Холбоєв, Ш. А. Юсупов, Н. Е. Юлдашова // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 18–22.

Холопов Л. С. Лікування системних захворювань сполучної тканини в умовах пандемії COVID-19: огляд літератури та власні дані / Л. С. Холопов, Г. В. Лагутіна, З. П. Коврига // Досягнення біології та медицини. – 2020. – № 1/2. – С. 8–14.

Шматько Ю. В. Цереброваскулярні порушення у пацієнтів із COVID-19 / Ю. В. Шматько, О. Б. Бондар, К. А. Степанченко // Міжнар. мед. журнал. – 2021. – № 1. – С. 67–72.

Features, evaluation and treatment of coronavirus (COVID-19) / M. Cascella, M. Rajnik, A. Cuomo [et al.]

WHO. Клінічне лікування важкої гострої респіраторної інфекції (SARI) при підозрі на захворювання COVID-19

Публікації на цю тему

Перелік перевірених посилань на безкоштовні веб-ресурси щодо коронавірусу SARS-CoV-2

Загальні інформаційні ресурси

У зв’язку з оголошеною ВООЗ пандемією коронавірусу багато видавців відкрили вільний доступ до наукової інформації, присвяченої цьому питанню. Медичні працівники можуть отримати актуальну та достовірну наукову інформацію з приводу COVID-19. Швидкий доступ до нової інформації про COVID-19 в Open Ukrainian Citation Index (OUCI) AstraZeneca. COVID-19 Information Hub CDC. COVID-19 CEBM. Oxford COVID-19 Evidence Service Clarivate Analytics. Get the insights you need on COVID-19 CMAJ. COVID-19 Podcasts Cochrane Library. Coronavirus (COVID-19) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ECDC. COVID-19 ELSEVIER. Novel Coronavirus Information Center EPO. Fighting coronavirus European Society of Cardiology. COVID-19 and Cardiology FDA. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) GOV.UK. Coronavirus (COVID-19) HHS. COMBATCOVID JSTOR. JSTOR resources during COVID-19 KARGER Publishers. Topic Article Package: Coronavirus (COVID-19) NCBI. LitCovid NEJM. Coronavirus (Covid-19) NIH. COVID-19 Research OHCHR. COVID-19 Guidance RCOG. Coronavirus infection and pregnancy Relief Central. Coronavirus Guidelines RSNA. COVID-19 SMA. COVID-19 Resources The BMJ. BMJ's Coronavirus (covid-19) Hub THE LANCET. COVID-19 Resource Centre UNAIDS. COVID-19 and HIV Unicef. How to talk to your child about coronavirus disease 2019 (COVID-19) Unicef Ukraine. Коронавірус (COVID-19) World Federation of Neurology. COVID-19 and World Neurology Wolters Kluwer. COVID-19 Resources & Tools (Coronavirus Resources)

Наукові публікації:

Андрейчин М. А. Відображення боротьби з пандемією COVID-19 у настільних медалях / М. А. Андрейчин, В. Ю. Барштейн // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 65–70. Ведення пацієнтів із серцевою недостатністю та COVID-19 / Ю. С. Рудик, О. О. Меденцева, Д. П. Бабічев, І. Г. Кравченко // Журн. Нац. акад. мед. наук України. – 2021. – № 1. – С. 38–48. Вісник морської медицини. – 2021. – № 1. У журналі представлені наступні статті: Голубятников Н. И. Состояние медицинского обеспечения работников морской отрасли Украины в условиях пандемии COVID-19 / Н. И. Голубятников, Е. П. Белобров, В. Я. Пасечник // Вісн. мор. медицини. – 2021. – № 1. – С. 3–5. Аналіз випадків впливу лабораторних досліджень на помилки у діагностиці, лікуванні і проведенні експертизи медичних працівників, хворих на коронавірусну хворобу / О. М. Ігнатьєв, О. І. Панюта, О. В. Сичкар [та ін.] // Вісн. мор. медицини. – 2021. – № 1. – С. 6–12. Наш досвід дистанційного навчання загальної хірургії в умовах пандемії коронавірусу / В. Ю. Ільїна-Стогнієнко, А. О. Колотвін, В. П. Майданюк [та ін.] // Вісн. мор. медицини. – 2021. – № 1. – С. 12–16. Вплив SARS-COV-2 на вагітність та плід / О. С. Школьник, А. М. Шлемкевич, О. М. Маланчук [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 2. – С. 208–213. Гігієна і безпека праці медичного персоналу в умовах подолання пандемії COVID-19. Друге повідомлення: зміни і проблеми / О. П. Яворовський, А. В. Шкурба, Ю. М. Скалецький [та ін.] // Здоров’я та довкілля. – 2020. – № 4. – С. 4–13. Гостра респіраторна хвороба COVID-19 як проблема професійної патології / А. В. Басанець, О. В. Єрмакова, Л. Б. Крюкова [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 25–29. Дзюблик Я. О. Доцільність та безпека застосування небулайзерної терапії у пацієнтів з інфекційними захворюваннями дихальних шляхів у період пандемії COVID-19 / Я. Ю. Дзюблик, О. Л. Боророва, Ю. О. Патюк // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 1. – С. 31–38. Дуда О. К. Постковідний синдром – нова актуальна проблема сучасної медицини / О. К. Дуда, І. В. Манжелєєва, А. Р. Вега // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 4. – С. 5–11. Епідеміологія туберкульозу в період пандемії COVID-19 / Л. А. Грищук, К. Гжесік, С. Б. Вольф [та ін.] // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 4–12. Загострення проблем психічного здоров’я дітей і підлітків в умовах пандемії COVID-19 / підгот. Н. Купко // Нейроnews. – 2021. – № 2. – С. 6. Задорожна В. І. Молекулярно-епідеміологічні аспекти SARS-CoV-2 / В. І. Задорожна // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 32–44. Здоров’я України. – 2021. – № 4. У газеті представлені наступні статті: Вплив пандемії COVID-19 на підходи до ведення пацієнтів зі спадковим ангіонабряком : [за виступом Х. О. Ліщук-Якимович] / підгот. Л. Стрільчук // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 17. Тактика лікарів первинної ланки при веденні пацієнтів із COVID-19 / підгот. О. Соловйов // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 29. Втома й астенія після перенесеної COVID-19: як проводити реабілітацію? / підгот. Т. Можина // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 30. Довготривалі нейропсихіатричні наслідки COVID-19: стан проблеми та реальні можливості допомоги / підгот. І. Петренко // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 33. Матюха Л. Ф. «Далекобійники»: пацієнти з постковідним синдромом у рутинній клінічній практиці / Л. Ф. Матюха // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 36–37. Роль препаратів вітаміну D у профілактиці та лікуванні COVID-19 / підгот. В. Килимчук // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 38–39. Сольові промивання носа: традиційна гігієна та несподівані ефекти при COVID-19 / S. Huijghebaert [et al.] // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 41. Рудин Ю. С. COVID-19 і захворювання серцево-судинної системи: у фокусі – серцева недостатність / Ю. С. Рудин, С. М. Пивовар // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 42–44. McBane R. D. Антикоагуляція при COVID-19: систематичний огляд, метааналіз і рекомендації експертів клініки Мейо / R. D. McBane, V. D. Torres Roldan, A. S. Niven // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 46–47. Коронавірусна хвороба та кардіометаболічний синдром / підгот. Л. Стрільчук // Здоров’я України. – 2021. – № 4. – С. 68. Зозуля І. С. Судинні неврологічні ускладнення у пацієнтів з COVID-19 / І. С. Зозуля, В. М. Мардзвік, М. В. Мардзвік // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. Івахів О. Л. Вакцинація від СОVID-19: очікування, реалії і перспективи / О. Л. Івахів, Н. Ю. Вишневська, І. С. Іщук // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 53–64. Інтерферони у лікуванні респіраторних інфекцій: сучасні виклики пандемії COVID-19 / підгот. А. Романова // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – Зб. клін. рекомендацій. – С. 61–71. Іщенко Г. І. COVID-19 під час вагітності. Аналітичний огляд / Г. І. Іщенко // Укр. журн. Перинатологія і педіатрія. – 2021. – № 1. – С. 74–80. Клінічний випадок тяжкої двобічної пневмонії, асоційованої з вірусною інфекцією SARS-CoV-2 / О. А. Боришевська-Логін, В. І. Агій, Ю. Ю. Переста [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. Клінічний випадок ураження опорно-рухового апарату у хворої на COVID-19 / Л. В. Журавльова, В. О. Федоров, М. О. Олійник [та ін.] // Ліки України. – 2021. – № 1. – С. 36–39. Лікування загострення бронхіальної астми під час пандемії SARS-CoV-2 2020 р. / M. Levin, I. J. Ansotegui, J. Bernstein [et al.] // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – Зб. клін. рекомендацій. – С. 23–28. Мультисистемний запальний синдром, асоційований із SARS-COV-2 у дитини / Г. А. Павлишин, О. М. Дивоняк, О. Р. Боярчук [та ін.] // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 4. – С. 61–69. Новікова О. В. “Постковідний синдром”: неврологічні прояви та лікування українським препаратом Когнум / О. В. Новікова // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. Організація зворотного зв’язку зі студентами на кафедрі патофізіології в умовах дистанційного навчання через пандемію COVID-19 та шляхи його удосконалення / О. Є. Акімов, С. В. Денисенко, Н. В. Соловйова [та ін.] // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 1. – С. 109–113. Осадчий О. І. Застосування кількісних експрес-тестів для визначення протромботичних та інших маркерів несприятливих подій у реаліях COVID-19 / О. І. Осадчий // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 1. – С. 61. Особливості епідеміології коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 на рівні сімейної медицини / Т. Г. Подгорна, В. С. Бірюков, О. Г. Шаповалов, Н. Б. Кірпічова // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. Особливості нової коронавірусної інфекції COVID-19 у дітей / Л. А. Ходак, В. І. Огієнко, Л. А. Білоконова, Н. Г. Дейнека // Інфекц. хвороби. – 2020. – № 4. – С. 41–47. Особливості перебігу важкого COVID-19 з летальним наслідком у мешканців Волинського регіону / О. К. Яковенко, О. Г. Ханін, В. В. Лотиш, С. Л. Гріф // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 2. – С. 16–24. Особливості професійної захворюваності медичних працівників Житомирської області на COVID-19 та оцінка ризиків їх зараження вірусом SARS-CoV-2 в аспекті безпеки, гігієни праці та інфекційного контролю / О. П. Яворовський, Ю. М. Скалецький, Р. П. Брухно [та ін.] // Здоров’я та довкілля. – 2021. – № 1. – С. 4–13. Особливості ураження легень при COVID-19 / Ю. І. Фещенко, О. А. Голубовська, О. Я. Дзюблик [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2021. – № 1. – С. 5–14. Питання вибору вакцини від COVID-19 в Україні та у світі // Ліки України. – 2021. – № 1. – С. 17–18. Пікуль К. В. Коронавірусна інфекція SARS-COV-2 у дітей / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, Л. М. Сизова // Акт. проблеми сучас. медицини: Вісн. Укр. мед. стоматол. академії. – 2021. – Т. 21, Вип. 1. – С. 198–202. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : закон України № 587-IX від 07.05.2020 р. Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)» : наказ МОЗ України № 2438 від 27.10.2020 р. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : постанова Кабінету міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» : наказ МОЗ України № 762 від 02.04.2020 р. Психічне здоров’я і COVID-19 / підгот. Л. Мартинова // Нейроnews. – 2021. – № 1. – С. 6–7. Розробка математичної моделі для прогнозу захворюваності на COVID-19 у Збройних Силах України / В. Л. Савицький, Ю. М. Депутат, М. Ю. Антомонов [та ін.] // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 23–31. Роль бета-2-агонистов в контроле бронхиальной астмы при COVID-19 / Ю. В. Просветов, С. С. Баринов, О. В. Яценко, С. С. Боев // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – Зб. клін. рекомендацій. – С. 23–28. Рябоконь О. В. Коронавірусна хвороба у вагітних: сучасний стан питання / О. В. Рябоконь, В. В. Черкаський, Ю. Ю. Рябоконь // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 45–52. Справочник по профилактике и лечению COVID-19 : справочник составлен на основании клинических данных и опыта / Первая клиническая больница. Медицинский Факультет университета Чжэцзян. Тодоріко Л. Д. Проблемні питання патогенезу запальної реакції та перебігу коронавірусної інфекції / Л. Д. Тодоріко // Туберкульоз, леген. хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2021. – № 1. – С. 76–86. (необхідна безкоштовна реєстрація) Трансплантація серця в ранній період після перенесеної COVID-19-асоційованої пневмонії / О. Ю. Усенко, А. В. Габрієлян, А. П. Мазур [та ін.] // Клін. хірургія. – 2020. – Т. 87, № 11/12. – С. 88–90. Фактори ризику та профілактика тромбозу у пацієнтів із COVID-19 / О. О. Ханюков, Л. В. Сапожниченко, О. С. Калашникова [та ін.] // Укр. мед. часопис. – 2021. – № 2. – С. 48–53. Характеристика поведінкових факторів дітей та підлітків України в умовах впроваджених карантинних заходів під час пандемії COVID-19 / О. Т. Єлізарова, Н. С. Полька, С. В. Гозак [та ін.] // Здоров’я та довкілля. – 2020. – № 4. – С. 14–20. Ходош Э. М. COVID-19-ассоциированная пневмония: клинико-лучевые и морфологические особенности в динамике заболевания / Э. М. Ходош, С. Л. Грифф, И. В. Ивахно // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2021. – № 1. – С. 5–11. Холбоєв С. Б. Результати спостереження за особами, які перенесли COVID-19, на первинній ланці охорони здоров’я / С. Б. Холбоєв, Ш. А. Юсупов, Н. Е. Юлдашова // Інфекц. хвороби. – 2021. – № 1. – С. 18–22. Холопов Л. С. Лікування системних захворювань сполучної тканини в умовах пандемії COVID-19: огляд літератури та власні дані / Л. С. Холопов, Г. В. Лагутіна, З. П. Коврига // Досягнення біології та медицини. – 2020. – № 1/2. – С. 8–14. Шматько Ю. В. Цереброваскулярні порушення у пацієнтів із COVID-19 / Ю. В. Шматько, О. Б. Бондар, К. А. Степанченко // Міжнар. мед. журнал. – 2021. – № 1. – С. 67–72. Features, evaluation and treatment of coronavirus (COVID-19) / M. Cascella, M. Rajnik, A. Cuomo [et al.] WHO. Клінічне лікування важкої гострої респіраторної інфекції (SARI) при підозрі на захворювання COVID-19