Безперервний професійний розвиток

Сучасний світ високотехнологічної медицини висуває підвищені вимоги до якості надання медичних послуг. Якість медичної допомоги та якість життя пацієнтів мають становити основу оцінки як професійної діяльності окремих фахівців і установ, так і рівня охорони здоров’я в цілому. Тому ключовим завданням сучасної післядипломної медичної освіти є створення умов для розвитку в лікарів широкого спектру компетенцій і міцно закріплених практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту.

З 2019 року МОЗ України впроваджує новий підхід до системи безперервного професійного розвитку https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19 фахівців у сфері охорони здоров’я. Вже цьогоріч офіційно визнаватимуться знання та навички, отриманні під час участі у різноманітних заходах, а не лише в закладах післядипломної освіти.

Результати участі лікарів у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, в симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, стажування в клініках інших країн, дистанційне навчання, у тому числі електронне через фахові інтернет-ресурси відтепер враховуватимуться при проведенні атестації http://moz.gov.ua/uploads/2/12097-doctors_atistation_photo1_elctron_1.pdf, відповідно до затверджених МОЗ критеріїв.
Зроблено перший крок, який допоможе медикам отримати більше мотивації до навчання і саморозвитку, а пацієнтам – якісніші медичні послуги.

Система безперервного професійного розвитку (БПР) http://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-vprovadzhue-sistemu-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-bpr-dlja-likariv – це сучасний підхід до професійного вдосконалення лікаря. Замість формального навчання лікарі будуть постійно розвивати свої компетенції. Принцип безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я давно є поширеною практикою в розвинутих країнах Європи, Америки та Азії. Для  українських лікарів такий компонент почне діяти вже з
2019 року.

Що зміниться для лікарів?
1. На відміну від старої системи післядипломної освіти, лікар буде проходити навчання щорічно. Це дозволить йому бути конкурентноспроможним на ринку праці та отримувати нові навички одразу після появи цих технологій та практик на ринку.
2. Лікар вільний у виборі тем, змісту та формату свого навчання. Лікар сам обиратиме заходи як в Україні, так і за її межами, навчатись дистанційно та стаціонарно, у державному чи приватному освітньому закладі та найголовніше – відповідно до індивідуальної потреби. За кожен вид навчання лікарю нараховуватиметься певна кількість балів, що зазначена в Додатоку 5 до Порядку проведення атестації лікарів (пункт 1 розділу V) ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19)
3. Буде спрощена процедура атестації. За новим порядком лікарі подаватимуть індивідуальне освітнє портфоліо всього на 1 сторінку. Співбесіду з атестаційною комісією також скасовано.

Перелік заходів БПР запропонований МОЗ України:

 • -науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми;
 • -дистанційні онлайн-курси;
 • -навчання на симуляційних тренінгах, тематичне навчання або семінари;
 • -цикли тематичного вдосконалення на факультетах та у закладах післядипломної освіти тривалістю 1-2 тижні;
 • -навчання або стажування в університеті або закладі охорони здоров’я – в Україні чи за кордоном;
 • -публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором.

Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку

Починаючи з 1 січня 2020 року кожен лікар упродовж року має набрати щонайменше 50 балів БПР. Бали (http://moz.gov.ua/uploads/2/12097-doctors_atistation_photo1_elctron_1.pdf , https://accemedin.com/img/content/materials/images/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%202019.pdf) нараховуються за різні види навчання, які лікар вільно обирає на основі запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності. Загалом кількість балів не обмежується,проте щорічний обов’язковий мінімум – 50 балів. Для лікарів, які значно перевищують кількісні і якісні вимоги до БПР, існує можливість позачергового отримання вищої категорії.

Лікар щороку записує в освітнє портфоліо своє навчання та засвідчує його у керівника свого закладу. Бали у портфоліо обліковуються відповідно до Додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів. Бланк освітнього портфоліо – це Додаток 2 цього ж Порядку.

З 2021 щороку для перевірки облікованих балів лікар має надсилати своє портфоліо в атестаційну комісію до 01 березня.

Які документи і коли слід подавати на атестацію для визначення знань і практичних навичок з присвоєння (підтвердження)звання «лікар-спеціаліст»?

Для атестації лікар за 2 місяці до початку роботи комісії надає:

 • -письмову заяву;
 • -копію диплома про освіту, трудову книжку, сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;
 • -атестаційний листок;
 • -особисте освітнє портфоліо з результатами БПР;
 • -копії документів, що підтверджують обліковані бали БПР.

У день атестації лікарю необхідно з’явитись з оригіналами сертифікатів для того, щоб підтвердити справжність внесених даних. У майбутньому передбачається, що процедура атестації буде електронною.

Якщо дані про перебіг БПР сфальсифіковано, то лікарю буде відмовлено в атестації.
Підтвердження категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії можна проходити частіше.

Коли почне діяти БПР?

Наказ набуває чинності з моменту його опублікування. У 2019 році набір 50 балів БПР рекомендований, а обов’язковим стане з 01 січня 2020 року. Лікарям, які повинні проходити чергову атестацію у 2019 році та які навчались на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 роках, буде нараховано 50 балів БПР на основі документів, отриманих після успішного завершення передатестаційного циклу.

Публікації на цю тему

Сучасний світ високотехнологічної медицини висуває підвищені вимоги до якості надання медичних послуг. Якість медичної допомоги та якість життя пацієнтів мають становити основу оцінки як професійної діяльності окремих фахівців і установ, так і рівня охорони здоров’я в цілому. Тому ключовим завданням сучасної післядипломної медичної освіти є створення умов для розвитку в лікарів широкого спектру компетенцій і міцно закріплених практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту. З 2019 року МОЗ України впроваджує новий підхід до системи безперервного професійного розвитку https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19 фахівців у сфері охорони здоров’я. Вже цьогоріч офіційно визнаватимуться знання та навички, отриманні під час участі у різноманітних заходах, а не лише в закладах післядипломної освіти. Результати участі лікарів у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках, в симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками, стажування в клініках інших країн, дистанційне навчання, у тому числі електронне через фахові інтернет-ресурси відтепер враховуватимуться при проведенні атестації http://moz.gov.ua/uploads/2/12097-doctors_atistation_photo1_elctron_1.pdf, відповідно до затверджених МОЗ критеріїв. Зроблено перший крок, який допоможе медикам отримати більше мотивації до навчання і саморозвитку, а пацієнтам - якісніші медичні послуги. Система безперервного професійного розвитку (БПР) http://moz.gov.ua/article/reform-plan/moz-ukraini-vprovadzhue-sistemu-bezperervnogo-profesijnogo-rozvitku-bpr-dlja-likariv - це сучасний підхід до професійного вдосконалення лікаря. Замість формального навчання лікарі будуть постійно розвивати свої компетенції. Принцип безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я давно є поширеною практикою в розвинутих країнах Європи, Америки та Азії. Для  українських лікарів такий компонент почне діяти вже з 2019 року. Що зміниться для лікарів? 1. На відміну від старої системи післядипломної освіти, лікар буде проходити навчання щорічно. Це дозволить йому бути конкурентноспроможним на ринку праці та отримувати нові навички одразу після появи цих технологій та практик на ринку. 2. Лікар вільний у виборі тем, змісту та формату свого навчання. Лікар сам обиратиме заходи як в Україні, так і за її межами, навчатись дистанційно та стаціонарно, у державному чи приватному освітньому закладі та найголовніше - відповідно до індивідуальної потреби. За кожен вид навчання лікарю нараховуватиметься певна кількість балів, що зазначена в Додатоку 5 до Порядку проведення атестації лікарів (пункт 1 розділу V) ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19) 3. Буде спрощена процедура атестації. За новим порядком лікарі подаватимуть індивідуальне освітнє портфоліо всього на 1 сторінку. Співбесіду з атестаційною комісією також скасовано. Перелік заходів БПР запропонований МОЗ України:
 • -науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми;
 • -дистанційні онлайн-курси;
 • -навчання на симуляційних тренінгах, тематичне навчання або семінари;
 • -цикли тематичного вдосконалення на факультетах та у закладах післядипломної освіти тривалістю 1-2 тижні;
 • -навчання або стажування в університеті або закладі охорони здоров’я - в Україні чи за кордоном;
 • -публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором.

Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку

Починаючи з 1 січня 2020 року кожен лікар упродовж року має набрати щонайменше 50 балів БПР. Бали (http://moz.gov.ua/uploads/2/12097-doctors_atistation_photo1_elctron_1.pdf , https://accemedin.com/img/content/materials/images/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%202019.pdf) нараховуються за різні види навчання, які лікар вільно обирає на основі запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності. Загалом кількість балів не обмежується,проте щорічний обов’язковий мінімум - 50 балів. Для лікарів, які значно перевищують кількісні і якісні вимоги до БПР, існує можливість позачергового отримання вищої категорії. Лікар щороку записує в освітнє портфоліо своє навчання та засвідчує його у керівника свого закладу. Бали у портфоліо обліковуються відповідно до Додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів. Бланк освітнього портфоліо - це Додаток 2 цього ж Порядку. З 2021 щороку для перевірки облікованих балів лікар має надсилати своє портфоліо в атестаційну комісію до 01 березня. Які документи і коли слід подавати на атестацію для визначення знань і практичних навичок з присвоєння (підтвердження)звання «лікар-спеціаліст»? Для атестації лікар за 2 місяці до початку роботи комісії надає:
 • -письмову заяву;
 • -копію диплома про освіту, трудову книжку, сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;
 • -атестаційний листок;
 • -особисте освітнє портфоліо з результатами БПР;
 • -копії документів, що підтверджують обліковані бали БПР.
У день атестації лікарю необхідно з’явитись з оригіналами сертифікатів для того, щоб підтвердити справжність внесених даних. У майбутньому передбачається, що процедура атестації буде електронною. Якщо дані про перебіг БПР сфальсифіковано, то лікарю буде відмовлено в атестації. Підтвердження категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії можна проходити частіше. Коли почне діяти БПР? Наказ набуває чинності з моменту його опублікування. У 2019 році набір 50 балів БПР рекомендований, а обов’язковим стане з 01 січня 2020 року. Лікарям, які повинні проходити чергову атестацію у 2019 році та які навчались на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 роках, буде нараховано 50 балів БПР на основі документів, отриманих після успішного завершення передатестаційного циклу.