Бізнес-планування в охороні здоров’я

Бізнес-планування в охороні здоров'я : навчально-методичний посібник для керівників закладів охорони здоров'я за спеціальністю "Організація та управління охороною здоров'я / Ю. В. Вороненко, В. М. Пащенко ; за заг. ред. Ю.В. Вороненка. - Киев : Генеза, 2016. - 334 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд.
В-9464
Вороненко, Ю. В.

Посібник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів, керівників медичних закладів усіх форм власності, а також лікарів, що мають намір займатись приватною медичною практикою. Він має допомогти в підготовці бізнес планів та сприяти формуванню в керівників органів та закладів охорони здоров'я різних форм власності сучасних підходів до організації бізнесу відповідно до умов ринкової економіки.
Зміст[showhide]
Передмова. - С. 6
Глава 1. Бізнес-планування в системі фінансового планування. - С. 8
1.1. Зміст та методи фінансового планування. - С. 8
1.2. Перспективне фінансове планування діяльності медичного закладу. - С. 11
1.3. Поточне фінансове планування. - С. 12
1.4. Оперативне планування фінансової діяльності. - С. 13
1.5. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування. - С. 15
1.6. Сутність, цілі та інформаційне забезпечення бізнес-плану в охороні здоров’я. - С. 16
1.7. Зміст, структура та технологія розробки бізнес-плану. - С. 19
Глава 2. Дослідження галузі охорони здоров’я та ринку медичних послуг. - С. 33
2.1. Значення маркетингу в бізнес-плануванні. - С. 33
2.2. Соціальний маркетинг. - С. 36
2.3. Характеристика медичних послуг як товару. - С. 37
2.4. Недосконалість ринку медичних послуг. - С. 38
2.5. Державне регулювання ринку медичних послуг. - С. 40
2.6. Оцінка інвестиційної привабливості вибраного напрямку інвестування. - С. 42
2.7. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів країни. - С. 43
2.8. Дослідження ринку медичних послуг. - С. 44
Глава 3. Маркетинг-план інвестиційного проекту. - С. 52
3.1. Маркетингова орієнтація медичного закладу. - С. 52
3.2. Технології зовнішнього маркетингу. - С. 55
3.3. Технології внутрішнього маркетингу. - С. 61
3.4. Імідж персоналу. - С. 63
3.5. Спілкування з пацієнтами. - С. 65
3.6. Візуальний імідж практики. - С. 69
3.7. Територіальне розміщення медичного закладу. - С. 72
3.8. Політика ціноутворення. - С. 74
Глава 4. План виробництва. - С. 79
4.1. Класифікація та основні принципи формування активів. - С. 80
4.2. Планування необоротних активів. - С. 84
4.3. Планування оборотних активів. - С. 86
Глава 5. Організаційний план. - С. 94
5.1. Організаційно-правові форми реалізації проекту. - С. 94
5.2. Державні (комунальні) медичні підприємства в охороні здоров’я. - С. 101
5.3. Господарські товариства в охороні здоров’я. - С. 104
5.4. Орендні підприємства в охороні здоров’я. - С. 107
5.5. Приватна медична практика без організації юридичної особи (підприємства). - С. 108
5.6. Кадрова політика та стратегія. - С. 110
Глава 6. Фінансовий план. - С. 114
6.1. Зміст та основні розділи фінансового плану. - С. 114
6.2. Забезпечення прибутковості надання медичних послуг. - С. 119
6.3. Показники рентабельності поточної діяльності медичного закладу. - С. 125
6.4. Аналіз прибутковості надання комплексу медичних послуг. - С. 126
6.5. Аналіз прибутковості надання медичних послуг за наявності змішаних витрат. - С. 129
6.6. Ціноутворення в умовах ринкової економіки. - С. 133
6.7. Ефект виробничого важеля. - С. 137
Глава 7. Оцінка ризиків. - С. 143
7.1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. - С. 144
7.2. Умови виникнення ризиків. - С. 145
7.3. Класифікація фінансових ризиків. - С. 146
7.4. Вимірювання рівня ризику - показники фінансової стійкості та ліквідності. - С. 151
7.5. Управління фінансовими ризиками. - С. 154
7.6. Оцінка ризику та механізм реагування. - С. 158
7.7. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків. - С. 162
Глава 8. Народногосподарська та клініко-економічна ефективність інноваційних проектів. - С. 169
8.1. Народногосподарська ефективність лікувально-профілактичних заходів. - С. 169
8.2. Розрахунок економічної ефективності лікувально-профілактичних заходів. - С. 171
8.3. Клініко-економічний аналіз. - С. 175
Глава 9. Аналіз інвестиційних доходів та видатків у часі. - С. 180
9.1. Тимчасова вартість грошей та відсоткові ставки. - С. 180
9.2. Оцінка вартості грошей у часі за простим відсотком. - С. 183
9.3. Оцінка вартості грошей за складним відсотком. - С. 184
9.4. Оцінка вартості грошових коштів при ануїтеті. - С. 189
9.5. Оцінка фінансових активів з урахуванням інфляції. - С. 195
9.6. Еквівалентність відсоткових ставок різного типу. - С. 199
Глава 10. Інвестиційна ефективність бізнес-плану. - С. 212
10.1. Особливості інвестиційної діяльності. - С. 212
10.2. Формування інвестиційного прибутку. - С. 214
10.3. Розрахунок показників економічної ефективності інвестиційних проектів. - С. 216
Глава 11. Приклади бізнес-планів. - С. 225
11.1. Бізнес-план організації приватного стоматологічного кабінету. - С. 225
11.2. Бізнес-план впровадження цифрової контактної термомамографії в приватній медичній установі. - С. 249
11.3. Бізнес-план організації кабінету планування сім’ї з використанням допоміжних репродуктивних технологій. - С. 267
11.4. Бізнес-план організації ендокринологічної аптеки у формі товариства з обмеженою відповідальністю. - С. 288
11.5. Бізнес-план організації виробництва захисного медичного одягу в центральній районній лікарні. - С. 301
Глосарій. - С. 327
Відповіді на тестові питання. - С. 334
[/showhide]

Публікації на цю тему