Chirurgia onkologiczna

Chirurgia onkologiczna / red. nauk. : A. Jeziorski, P. Rutkowski, W. Wysocki. - Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018. - T. 1 / M. Benke [et al.] ; dar. J. Kosiaty. - XXIV, 452 s.
S 11543
PZWL Wydawnictwo Lekarskie
2018
XXIV, 452

Tom 1 poświęcono podstawom chirurgii onkologicznej, diagnostyce oraz zagadnieniom leczenia wielospecjalistycznego. Przedstawiono m.in. aktualne dane dotyczące epidemiologii i etiologii nowotworów w Polsce i na świecie, a także nowe spojrzenie na ich biologię i genetykę. Całkowitą nowością jest przygotowanie oddzielnej części przedstawiającej wybrane zagadnienia prawne, w tym omówienie odpowiedzialności cywilnej i karnej chirurga onkologa.
Spis treści:
Didkowska, J. A. Etiologia i epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce i na świecie / J. A. Didkowska. - С. 3
Niemiec, J. Biologia nowotworów / J. Niemiec, A. Kowalik. - С. 29
Jasiowka, M. Zespoły występujące u osób z genetyczną predyspozycją do zachorowania na nowotwory złośliwe / M. Jasiowka, B. Lanoszka, T. Byrski. - С. 73
Jeziorski, A. Podstawowe reguły chirurgicznego leczenia chorych na nowotwór / A. Jeziorski, P. L. Rutkowski, W. M. Wysocki. - С. 85
Piekarski, J. Zasady oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej / J. Piekarski. - С. 91
Wyrwicz, L. Podstawy leczenia systemowego / L. Wyrwicz. - С. 97
Kwinta, L. Leczenie celowane i immunoterapia / L. Kwinta, P. Wysocki. - С. 105
Tamawski, R. Podstawy radioterapii / R. Tamawski, K. Slosarek. - С. 123
Lacko, A. Leczenie chorych na nowotwory w wieku podeszłym / A. Lacko [и др.]. - С. 145
Другие авторы: Ekiert M., Lata-Wozniak E., Rudno-Rudzinska J., Szelachowska J.
Tchorzewska-Korba, H. Podstawy rehabilitacji / H. Tchorzewska-Korba. - С. 155
Gottwald, L. Opieka paliatywna i leczenie bólu u chorych na nowotwory / L. Gottwald, W. Leppert. - С. 161
Windyga, J. Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w chirurgii onkologicznej / J. Windyga. - С. 173
Jankowski, M. Leczenie żywieniowe w chirurgii onkologicznej / M. Jankowski, S. Klek, A. Kapala. - С. 189
Murawa, D. Stany nagłe w chirurgii onkologicznej / D. Murawa, M. Wichtowski. - С. 223
Wysocki, W. M. Diagnostyka i leczenie chorych z przerzutami z nieznanego ogniska pierwotnego / W. M. Wysocki, Z. Stojcen. - С. 231
Wysocki, W. M. Badania kliniczne w chirurgii onkologicznej / W. M. Wysocki, P. L. Rutkowski. - С. 237
Sek, P. Diagnostyka kliniczna / P. Sek, A. Jeziorski. - С. 243
Benke, M. Diagnostyka obrazowa / M. Benke [и др.]. - С. 253
Другие авторы: Cieszanowski A., Dedecjus M,, Luczynska E., Palucki J., Rudnicki W., Wojewodzka M.
Kordek, R. Diagnostyka patomorfologiczna / R. Kordek. - С. 321
Regula, J. Diagnostyka endoskopowa nowotworów / J. Regula, M. F. Kaminski. - С. 325
Murawa, D. Badanie węzła chłonnego wartowniczego / D. Murawa. - С. 339
Nowecki, Z. I. Badania przesiewowe / Z. I. Nowecki, A. Chaber-Ciopinska, M. F. Kaminski. - С. 349
Durczynski, A. Wybrane wskaźniki badań laboratoryjnych u chorych na nowotwór / A. Durczynski. - С. 355
Kubiak, R. Informowanie pacjenta i osób trzecich / R. Kubiak. - С. 367
Kubiak, R. Zgoda na zabieg medyczny - wybrane aspekty / R. Kubiak. - С. 381
Kubiak, R. Dokumentacja medyczna - wybrane zagadnienia / R. Kubiak. - С. 395
Kubiak, R. Odpowiedzialność cywilna lekarza chirurga onkologa - wybrane zagadnienia / R. Kubiak. - С. 411
Kubiak, R. Odpowiedzialność karna lekarza chirurga onkologa za skutki błędu medycznego / R. Kubiak. - С. 429