Elektroniczny Katalog Chorób Wewnętrznych

Zwróć uwagę na medycynę wewnętrzną “Interna Szceklika” w języku polskim. W przygotowaniu publikacji wzięło udział 350 specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Szkolenie trwało ponad 2 lata. W pracach wzięło udział około 30 profesorów medycyny, które reprezentowały praktycznie wszystkie kierunki medyczne. Wartością przewodnika jest coroczne aktualizowanie zaleceń klinicznych, dlatego te informacje są zawsze istotne.

Elektroniczna wersja przewodnika w języku ukraińskim.

Публікації на цю тему

Zwróć uwagę na medycynę wewnętrzną "Interna Szceklika" w języku polskim. W przygotowaniu publikacji wzięło udział 350 specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Szkolenie trwało ponad 2 lata. W pracach wzięło udział około 30 profesorów medycyny, które reprezentowały praktycznie wszystkie kierunki medyczne. Wartością przewodnika jest coroczne aktualizowanie zaleceń klinicznych, dlatego te informacje są zawsze istotne. Elektroniczna wersja przewodnika w języku ukraińskim.