Аркадій Федорович Греджев (1923-1993)

Дата:
26.02.2023 день
2023-02-26T00:00:00+02:00
2023-02-27T00:00:00+02:00
Аркадій Федорович Греджев (1923-1993)

Аркадій Федорович Греджев – хірург, професор, член правління Донецького обласного та Українського республіканського товариств хірургів, Заслужений діяч науки УРСР.

Народився в с. Мала Улижка Вінницької обл. Медичну освіту (з відзнакою) здобув у Сталінському медичному інституті (нині – Донецький національний медичний університет).

Навчався в клінічній ординатурі (1952–1955), працював на посадах асистента (1955–1962) та доцента (1962–1963) кафедри факультетської хірургії, доцента (1963–1970) та завідувача (1970) кафедри хірургії факультету удосконалення лікарів, завідувача (1970–1990) та професора (1990–1991) кафедри факультетської хірургії Донецького медичного інституту.

У 1960 р. захистив кандидатську дисертацію «Холецистография, холангиография на операционном столе и в послеоперационном периоде в хирургии желчных путей», а в 1970 р. – докторську дисертацію «Узловые вопросы хирургии желчных путей».
Під керівництвом Аркадія Федоровича кафедра стала однією з провідних у Донецькому медичному інституті.

Основні напрями наукової діяльності А. Ф. Греджева: опрацювання реконструктивних та відновлювальних операцій на жовчних протоках, шлунку та кишківнику. Вперше в Україні була розроблена і впроваджена система надання цілодобової спеціалізованої хірургічної допомоги при важких травмах грудей.

Автор 215 наукових публікацій, зокрема 1 монографії та 3 авторських свідоцтв на винаходи. Науковий консультант і керівник 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій.

У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертацій А. Ф. Греджева:

 1. Холецистография, холангиография на операционном столе и в послеоперационном периоде в хирургии желчных путей (1960).
 2. Узловые вопросы хирургии желчных путей (1970).

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці А. Ф. Греджева, підготовлені одноосібно або у співавторстві:

 1. Хирургическая патология перикардо-диафрагмальных углов (1979).
 2. Травматические повреждения и заболевания диафрагмы // Хирургия. – 1991. – № 5. – С. 93–97.
 3. Устройство для извлечения инородных тел из полых трубчатых органов // Клиническая хирургия. – 1985. – № 1. – С. 75–76.
 4. Хирургическое лечение новообразований вилочковой железы // Грудная хирургия. – 1986. – № 4. – С. 59–64.
Аркадій Федорович Греджев - хірург, професор, член правління Донецького обласного та Українського республіканського товариств хірургів, Заслужений діяч науки УРСР. Народився в с. Мала Улижка Вінницької обл. Медичну освіту (з відзнакою) здобув у Сталінському медичному інституті (нині – Донецький національний медичний університет). Навчався в клінічній ординатурі (1952–1955), працював на посадах асистента (1955–1962) та доцента (1962–1963) кафедри факультетської хірургії, доцента (1963–1970) та завідувача (1970) кафедри хірургії факультету удосконалення лікарів, завідувача (1970–1990) та професора (1990–1991) кафедри факультетської хірургії Донецького медичного інституту. У 1960 р. захистив кандидатську дисертацію «Холецистография, холангиография на операционном столе и в послеоперационном периоде в хирургии желчных путей», а в 1970 р. – докторську дисертацію «Узловые вопросы хирургии желчных путей». Під керівництвом Аркадія Федоровича кафедра стала однією з провідних у Донецькому медичному інституті. Основні напрями наукової діяльності А. Ф. Греджева: опрацювання реконструктивних та відновлювальних операцій на жовчних протоках, шлунку та кишківнику. Вперше в Україні була розроблена і впроваджена система надання цілодобової спеціалізованої хірургічної допомоги при важких травмах грудей. Автор 215 наукових публікацій, зокрема 1 монографії та 3 авторських свідоцтв на винаходи. Науковий консультант і керівник 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій. У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертацій А. Ф. Греджева:
 1. Холецистография, холангиография на операционном столе и в послеоперационном периоде в хирургии желчных путей (1960).
 2. Узловые вопросы хирургии желчных путей (1970).
Також у фонді бібліотеки зберігаються праці А. Ф. Греджева, підготовлені одноосібно або у співавторстві:
 1. Хирургическая патология перикардо-диафрагмальных углов (1979).
 2. Травматические повреждения и заболевания диафрагмы // Хирургия. – 1991. – № 5. – С. 93–97.
 3. Устройство для извлечения инородных тел из полых трубчатых органов // Клиническая хирургия. – 1985. – № 1. – С. 75–76.
 4. Хирургическое лечение новообразований вилочковой железы // Грудная хирургия. – 1986. – № 4. – С. 59–64.