Народилася Аліна Михайлівна Романенко

  Дата:
  25.07.2018 день
  2018-07-25T00:00:00+03:00
  2018-07-26T00:00:00+03:00

  80 років від дня народження науковця в галузі онкології та урології, члена-кореспондента НАН України (1992), академіка НАМН України (2000), доктора медичних наук (1976), професора (1984) Аліни Михайлівни Романенко (1938)

  Науковець у галузі онкології та урології, член-кореспондент НАН України (1992), академік НАМН України (2000), доктор медичних наук (1976), професор (1984).
  Засновник української наукової школи онкопатології в галузі уропатології. Нею вперше засновано та плідно розвивається новий профілактичний напрям в український онкопатології – класифікація, рання діагностика, прогнозування клінічного перебігу передраку та ранніх форм раку сечостатевих органів. Вперше організувала та впровадила в Україні методи сучасної діагностики нефрологічних захворювань і чоловічого безпліддя на основі пункційної біопсії, вивчила особливості морфогенезу гострого гломерулонефриту залежно від клінічного перебігу захворювання, з’ясувала шляхи його хронізації, морфологічні ознаки терапевтичного патоморфозу. Значних успіхів досягла в розробці проблем трансплантації трупної донорської нирки (її морфологічного підґрунтя) та вивченні патогенезу реакціїї відторгнення алотрансплантата нирки. Останні 20 років проводить унікальні молекулярно-генетичні дослідження ролі хронічної дії малих доз іонізуючого опромінення в канцерогенезі сечового міхура, передміхурової залози та нирки людини з метою розробки теоретичних основ для профілактики, моніторинга за клінікою, а також з метою розвитку сучасної таргетної терапії вказаних пухлин.
  Наукові праці: “Герминативные опухоли яичка”( 1991); “Предрак и ранниe формы рака мочевого пузыря” (1994); “Health effects of the Chernobyl accident a quarter of century aftermath” (2011); “Some aspects of morphogenesis of the transitional-cell tumors of human urinary bladder in Ukraine after the Chernobyl Accident” (1997); “Prostatic Intraepithelial Neoplasia and Apoptosis in Benign Prostatic Hyperplasia Before and After the Chernobyl Accident in Ukraine” (1999); “Urinary Bladder lesions after the Chernobyl Accident: immunohistochemical assessment of p53, PCNA, Cyclin D1 and p21” (1999); “Bladder urothelium specific gene p53 mutations in residents of 137Cs contaminated areas of Ukraine” (1999); “Increased Oxidative Stress with Gene Alteration in Urinary Bladder Urothelium after the Chernobyl Accident” (2000); “Pathology and proliferative activity of renal-cell carcinomas and renal oncocytomas in patients with different radiation exposure after the Chernobyl accident in Ukraine” (2001) та ін.