Романенко Аліна Михайлівна (1938)

Дата:
25.07.2018 день
2018-07-25T00:00:00+03:00
2018-07-26T00:00:00+03:00

Романенко Аліна Михайлівна (1938)Романенко Аліна Михайлівна (1938) науковець у галузі онкології та урології, член-кореспондент НАН України (1992), академік НАМН України (2000), доктор медичних наук (1976), професор (1984).

Аліна Михайлівна засновниця української наукової школи онкопатології в галузі уропатології. Нею вперше засновано та плідно розвивається новий профілактичний напрям в український онкопатології – класифікація, рання діагностика, прогнозування клінічного перебігу передраку та ранніх форм раку сечостатевих органів.

Вперше організувала та впровадила в Україні методи сучасної діагностики нефрологічних захворювань і чоловічого безпліддя на основі пункційної біопсії, вивчила особливості морфогенезу гострого гломерулонефриту залежно від клінічного перебігу захворювання, з’ясувала шляхи його хронізації, морфологічні ознаки терапевтичного патоморфозу. Значних успіхів досягла в розробці проблем трансплантації трупної донорської нирки (її морфологічного підґрунтя) та вивченні патогенезу реакціїї відторгнення алотрансплантата нирки. Останні 20 років проводить унікальні молекулярно-генетичні дослідження ролі хронічної дії малих доз іонізуючого опромінення в канцерогенезі сечового міхура, передміхурової залози та нирки людини з метою розробки теоретичних основ для профілактики, моніторинга за клінікою, а також з метою розвитку сучасної таргетної терапії вказаних пухлин.

Наукові праці: “Герминативные опухоли яичка”( 1991); “Предрак и ранниe формы рака мочевого пузыря” (1994); “Health effects of the Chernobyl accident a quarter of century aftermath” (2011); “Some aspects of morphogenesis of the transitional-cell tumors of human urinary bladder in Ukraine after the Chernobyl Accident” (1997); “Prostatic Intraepithelial Neoplasia and Apoptosis in Benign Prostatic Hyperplasia Before and After the Chernobyl Accident in Ukraine” (1999); “Urinary Bladder lesions after the Chernobyl Accident: immunohistochemical assessment of p53, PCNA, Cyclin D1 and p21” (1999); “Bladder urothelium specific gene p53 mutations in residents of 137Cs contaminated areas of Ukraine” (1999); “Increased Oxidative Stress with Gene Alteration in Urinary Bladder Urothelium after the Chernobyl Accident” (2000); “Pathology and proliferative activity of renal-cell carcinomas and renal oncocytomas in patients with different radiation exposure after the Chernobyl accident in Ukraine” (2001) та ін.

У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертацій А.М. Романенко “Морфологические и гистохимические исследования стенок кавери при туберкулезе в резецированных легких” (1967); “Эпителиальные опухоли мочевого пузыря/ Морфологическое, гистохимическое и электронномикроскопическое
исследование” (1974)

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Романенко А.М., підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  1. Диагностика герминативных опухолей якичка (1984)
  2. Клиническая морфология в урологии и небрологии (1990)
  3. Морфологическая дифференциальная диагностика эпителиальных опухолей почек (1988)
  4. Новые морфологические методы в онкологии/ на примере опухолей из переходного эпителия (1977)
  5. Прогнозирование клинического течения уротелиальных опухолей мочевого пузыря (1998)
  6. Склероз предстательной железы (1985)
  7. Эпителиальные опухоли мочевого пузиря (1986)