Романенко Аліна Михайлівна (1938)

Дата:
25.07.2018 день
2018-07-25T00:00:00+03:00
2018-07-26T00:00:00+03:00

Романенко Аліна Михайлівна (1938)Романенко Аліна Михайлівна (1938) науковець у галузі онкології та урології, член-кореспондент НАН України (1992), академік НАМН України (2000), доктор медичних наук (1976), професор (1984).

Аліна Михайлівна засновниця української наукової школи онкопатології в галузі уропатології. Нею вперше засновано та плідно розвивається новий профілактичний напрям в український онкопатології – класифікація, рання діагностика, прогнозування клінічного перебігу передраку та ранніх форм раку сечостатевих органів.

Вперше організувала та впровадила в Україні методи сучасної діагностики нефрологічних захворювань і чоловічого безпліддя на основі пункційної біопсії, вивчила особливості морфогенезу гострого гломерулонефриту залежно від клінічного перебігу захворювання, з’ясувала шляхи його хронізації, морфологічні ознаки терапевтичного патоморфозу. Значних успіхів досягла в розробці проблем трансплантації трупної донорської нирки (її морфологічного підґрунтя) та вивченні патогенезу реакціїї відторгнення алотрансплантата нирки. Останні 20 років проводить унікальні молекулярно-генетичні дослідження ролі хронічної дії малих доз іонізуючого опромінення в канцерогенезі сечового міхура, передміхурової залози та нирки людини з метою розробки теоретичних основ для профілактики, моніторинга за клінікою, а також з метою розвитку сучасної таргетної терапії вказаних пухлин.

Наукові праці: “Герминативные опухоли яичка”( 1991); “Предрак и ранниe формы рака мочевого пузыря” (1994); “Health effects of the Chernobyl accident a quarter of century aftermath” (2011); “Some aspects of morphogenesis of the transitional-cell tumors of human urinary bladder in Ukraine after the Chernobyl Accident” (1997); “Prostatic Intraepithelial Neoplasia and Apoptosis in Benign Prostatic Hyperplasia Before and After the Chernobyl Accident in Ukraine” (1999); “Urinary Bladder lesions after the Chernobyl Accident: immunohistochemical assessment of p53, PCNA, Cyclin D1 and p21” (1999); “Bladder urothelium specific gene p53 mutations in residents of 137Cs contaminated areas of Ukraine” (1999); “Increased Oxidative Stress with Gene Alteration in Urinary Bladder Urothelium after the Chernobyl Accident” (2000); “Pathology and proliferative activity of renal-cell carcinomas and renal oncocytomas in patients with different radiation exposure after the Chernobyl accident in Ukraine” (2001) та ін.

У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертацій А.М. Романенко “Морфологические и гистохимические исследования стенок кавери при туберкулезе в резецированных легких” (1967); “Эпителиальные опухоли мочевого пузыря/ Морфологическое, гистохимическое и электронномикроскопическое
исследование” (1974)

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Романенко А.М., підготовлені одноосібно або у співавторстві:

 1. Диагностика герминативных опухолей якичка (1984)
 2. Клиническая морфология в урологии и небрологии (1990)
 3. Морфологическая дифференциальная диагностика эпителиальных опухолей почек (1988)
 4. Новые морфологические методы в онкологии/ на примере опухолей из переходного эпителия (1977)
 5. Прогнозирование клинического течения уротелиальных опухолей мочевого пузыря (1998)
 6. Склероз предстательной железы (1985)
 7. Эпителиальные опухоли мочевого пузиря (1986)
Романенко Аліна Михайлівна (1938) науковець у галузі онкології та урології, член-кореспондент НАН України (1992), академік НАМН України (2000), доктор медичних наук (1976), професор (1984). Аліна Михайлівна засновниця української наукової школи онкопатології в галузі уропатології. Нею вперше засновано та плідно розвивається новий профілактичний напрям в український онкопатології - класифікація, рання діагностика, прогнозування клінічного перебігу передраку та ранніх форм раку сечостатевих органів. Вперше організувала та впровадила в Україні методи сучасної діагностики нефрологічних захворювань і чоловічого безпліддя на основі пункційної біопсії, вивчила особливості морфогенезу гострого гломерулонефриту залежно від клінічного перебігу захворювання, з'ясувала шляхи його хронізації, морфологічні ознаки терапевтичного патоморфозу. Значних успіхів досягла в розробці проблем трансплантації трупної донорської нирки (її морфологічного підґрунтя) та вивченні патогенезу реакціїї відторгнення алотрансплантата нирки. Останні 20 років проводить унікальні молекулярно-генетичні дослідження ролі хронічної дії малих доз іонізуючого опромінення в канцерогенезі сечового міхура, передміхурової залози та нирки людини з метою розробки теоретичних основ для профілактики, моніторинга за клінікою, а також з метою розвитку сучасної таргетної терапії вказаних пухлин. Наукові праці: "Герминативные опухоли яичка"( 1991); "Предрак и ранниe формы рака мочевого пузыря" (1994); "Health effects of the Chernobyl accident a quarter of century aftermath" (2011); "Some aspects of morphogenesis of the transitional-cell tumors of human urinary bladder in Ukraine after the Chernobyl Accident" (1997); "Prostatic Intraepithelial Neoplasia and Apoptosis in Benign Prostatic Hyperplasia Before and After the Chernobyl Accident in Ukraine" (1999); "Urinary Bladder lesions after the Chernobyl Accident: immunohistochemical assessment of p53, PCNA, Cyclin D1 and p21" (1999); "Bladder urothelium specific gene p53 mutations in residents of 137Cs contaminated areas of Ukraine" (1999); "Increased Oxidative Stress with Gene Alteration in Urinary Bladder Urothelium after the Chernobyl Accident" (2000); "Pathology and proliferative activity of renal-cell carcinomas and renal oncocytomas in patients with different radiation exposure after the Chernobyl accident in Ukraine" (2001) та ін. У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертацій А.М. Романенко “Морфологические и гистохимические исследования стенок кавери при туберкулезе в резецированных легких” (1967); "Эпителиальные опухоли мочевого пузыря/ Морфологическое, гистохимическое и электронномикроскопическое исследование" (1974) Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Романенко А.М., підготовлені одноосібно або у співавторстві:
 1. Диагностика герминативных опухолей якичка (1984)
 2. Клиническая морфология в урологии и небрологии (1990)
 3. Морфологическая дифференциальная диагностика эпителиальных опухолей почек (1988)
 4. Новые морфологические методы в онкологии/ на примере опухолей из переходного эпителия (1977)
 5. Прогнозирование клинического течения уротелиальных опухолей мочевого пузыря (1998)
 6. Склероз предстательной железы (1985)
 7. Эпителиальные опухоли мочевого пузиря (1986)