Народився Григорій Еліазарович Тімен

Дата:
19.02.2022 день
2022-02-19T00:00:00+02:00
2022-02-20T00:00:00+02:00

Народився Григорій Еліазарович Тімен85 років від дня народження отоларинголога, члена-кореспондента АМНУ, доктора медичних наук, професора Григорія Еліазаровича Тімена (1937-2020)

Отоларинголог, член-кореспондент АМН України (2003), дійсний член УАН (1993), Нью-Йоркської академії наук (1996), доктор медичних наук (1983), професор (1990), заслужений діяч науки і техніки України (1996), завідувач відділу патології дитячого віку ДУ “Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України”.

Напрями наукової діяльності: хвороби вестибулярного апарату, внутрішнього вуха (сенсоневральна приглухуватість і глухота); звукопровідна та змішана приглухуватість, вроджені вади вуха, зокрема глухота. Експериментальне обґрунтування та використання в клініці лазерного опромінювання; патогенез і лікування риносинуситів; лімфоглоткове кільце; тонзилярна проблема; кохлеарна імплантація; стовбурові клітини та трофін в отоларингології (експериментально-клінічне дослідження); доброякісні та злоякісні пухлини ЛОР-органів. Пластична хірургія. Основні напрями наукової діяльності спрямовані на рішення проблем етіології та патогенезу з подальшою розробкою діагностики, лікування та профілактики хронічного тонзиліту, синуситів, отитів, вестибулярних порушень, сенсоневральної приглухуватості, а також ЛОР-онкологічних захворювань; обгрунтування та використання лазерного випромінювання в оториноларингології; вперше обгрунтував доцільність операції тонзилотомії, вперше запропонував місцеве використання імуномодуляторів, а при поліпозних риносинуїтах вперше у світі обгрунтував і довів доцільність операції селективної відіотомії. Брав участь у розробці першого вітчизняного кохлеарного імпланта; в 2003 як хірург брав участь у проведенні першої в Україні кохлеарної імплантації в дитини.

Наукові праці: “Активность холинэстеразы крови и мозга при вестибулярных расстройствах” (1968); “Применение лазеров в биологии и медицине” (1972); “Экспериментальное обоснование и клиническое использование лазерного излучения в отоларингологии” (1982); “Лазерная эндоскопическая хирургия верхних дыхательных путей” (1990); “Слух” (1999); “Исследование функционального состояния небных миндалин в условиях экспериментальной тонзиллотомии” (1999); “Клініко-аудіологічна діагностика у дітей із змішаною приглухуватістю при гнойних захворюваннях вуха” (2005); “Кохлеарная имплантация по матеріалам огтделения ЛОР-патологии детского возраста”(2005); “Ефективність неінвазивної тактики лікування” (2006); “Kinder mit streptokokker freier tonsillitis” (2006); “Інтратимпанальне введення медикаментів при комплексному лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю” (2007).