Народився Віталій Григорович Майданник

Дата:
02.01.2022 день
2022-01-02T00:00:00+02:00
2022-01-03T00:00:00+02:00
Народився Віталій Григорович Майданник

65 років від дня народження педіатра, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Віталія Григоровича Майданника (1957-2020)

Видатний український медик і науковець зі світовим ім’ям, корифей педіатрії, фахівець у галузі нефрології дитячого віку, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. 1980 року Віталій Майданник з відзнакою закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Його ім′я було занесене до “Золотої книги пошани” ВНЗу. Професійна діяльність Віталія Григоровича пов’язана з Університетом, де він пройшов довгий шлях від клінічної ординатури (1980–1983) до завідувача кафедри (з 1990), проректора з лікувальної роботи (1991-2000), декана медичного факультету №3 (2005-2010).

Майданник Віталій Григорович – основоположник вивчення порушень вегетативної нервової системи й особливостей перебігу психосоматичних захворювань у дітей, запропонував їх нову класифікацію. З 1990 року створив школу дитячих вегетологів, Центр діагностики і лікування вегетативних дисфункцій у дітей. За ініціативи й участі Віталія Григоровича розроблені високочутливий електронний стетофонендоскоп і комп’ютерна система аналізів звуків, що не мають аналогів у світовій практиці. За його ініціативи 1998 року вперше в Україні створене дитяче відділення хронічного гемодіалізу. Віталій Григорович з 2003 року та до останнього дня виконував обов’язки члена Вченої ради Університету та Вченої медичної ради МОЗ України. З 1999 року – Голова спеціалізованої вченої ради, 1995 – головний редактор “Міжнародного журналу едіатрії, акушерства та гінекології”, 1993 – член редколегій 12 спеціалізованих фахових видань, правління Асоціації педіатрів України, 2005 – віце–президент Асоціації педіатрів України, 2010 – член проблемних комісій з педіатрії та нефрології МОЗ та НАМН України, 2008 – член Міжнародних асоціацій педіатрів та дитячих нефрологів, 2008–2013 – президент Асоціації педіатрів країн СНД.

Академік Майданник Віталій Григорович – автор понад 700 наукових робіт, зокрема в закордонних виданнях, з них 33 монографії, 9 підручників і 12 навчально–методичних посібників. Його наукові доробки з актуальних питань нефрології, кардіоревматології, вегетології, пульмонології, гастроентерології й ендокринології дитячого віку захищені 3 авторськими свідоцтвами та 58 патентами на винаходи. За довгі роки сумлінної праці в Університеті Віталій Григорович підготував 4 докторів і 38 кандидатів медичних наук. Його заслуги широко визнані в України та за кордоном. За життя Віталій Григорович Майданник мав велику наукову школу та був відзначений багатьма вітчизняними та міжнародними нагородами – Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2016), а також численними Подяками та Почесними грамотами МОЗ України та НАМН України.

65 років від дня народження педіатра, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Віталія Григоровича Майданника (1957-2020) Видатний український медик і науковець зі світовим ім’ям, корифей педіатрії, фахівець у галузі нефрології дитячого віку, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. 1980 року Віталій Майданник з відзнакою закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Його ім′я було занесене до "Золотої книги пошани" ВНЗу. Професійна діяльність Віталія Григоровича пов’язана з Університетом, де він пройшов довгий шлях від клінічної ординатури (1980–1983) до завідувача кафедри (з 1990), проректора з лікувальної роботи (1991-2000), декана медичного факультету №3 (2005-2010). Майданник Віталій Григорович – основоположник вивчення порушень вегетативної нервової системи й особливостей перебігу психосоматичних захворювань у дітей, запропонував їх нову класифікацію. З 1990 року створив школу дитячих вегетологів, Центр діагностики і лікування вегетативних дисфункцій у дітей. За ініціативи й участі Віталія Григоровича розроблені високочутливий електронний стетофонендоскоп і комп’ютерна система аналізів звуків, що не мають аналогів у світовій практиці. За його ініціативи 1998 року вперше в Україні створене дитяче відділення хронічного гемодіалізу. Віталій Григорович з 2003 року та до останнього дня виконував обов’язки члена Вченої ради Університету та Вченої медичної ради МОЗ України. З 1999 року – Голова спеціалізованої вченої ради, 1995 – головний редактор "Міжнародного журналу едіатрії, акушерства та гінекології", 1993 – член редколегій 12 спеціалізованих фахових видань, правління Асоціації педіатрів України, 2005 – віце–президент Асоціації педіатрів України, 2010 – член проблемних комісій з педіатрії та нефрології МОЗ та НАМН України, 2008 – член Міжнародних асоціацій педіатрів та дитячих нефрологів, 2008–2013 – президент Асоціації педіатрів країн СНД. Академік Майданник Віталій Григорович – автор понад 700 наукових робіт, зокрема в закордонних виданнях, з них 33 монографії, 9 підручників і 12 навчально–методичних посібників. Його наукові доробки з актуальних питань нефрології, кардіоревматології, вегетології, пульмонології, гастроентерології й ендокринології дитячого віку захищені 3 авторськими свідоцтвами та 58 патентами на винаходи. За довгі роки сумлінної праці в Університеті Віталій Григорович підготував 4 докторів і 38 кандидатів медичних наук. Його заслуги широко визнані в України та за кордоном. За життя Віталій Григорович Майданник мав велику наукову школу та був відзначений багатьма вітчизняними та міжнародними нагородами – Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2016), а також численними Подяками та Почесними грамотами МОЗ України та НАМН України.