Анатолій Іванович Тріщинський (1923-2009)

Дата:
20.05.2018 день
2018-05-20T00:00:00+03:00
2018-05-21T00:00:00+03:00

Анатолій Іванович Тріщинський (1923-2009)Анатолій Іванович Тріщинський (1923-2009) заслужений діяч науки України (1983), доктор медичних наук (1963), професор (1964), завідувач кафедри анестезіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (1967-1996).

Анатолій Іванович у 1950 закінчив Вінницький медичний інститут. У 1963 захистив док­торську дисертацію “Знеболювання та за­безпечення безпеки операцій на відкритому серці з штучним кровообігом”. Учень профе­сора Г.Д. Дінабург, академіка М.М. Амосова.

Напрям наукових досліджень: лікування гострого та хронічного больового синдрому, клініко-фізіологічні та клініко-фармакологічні аспекти загального та регіонального знебо­лювання, клініко-фізіологічні, діагностичні аспекти й інтенсивна терапія тяжких гнійно-запальних процесів і сепсису. Засновник і фундатор вітчизняної наукової анестезіології й інтенсивної терапії, організатор системи анестезіологічної служби в Україні. Головний анестезіолог МОЗ України (1966). Голова правління Наукового товариства анестезіо­логів України (1964).

Наукові праці: “Операции на сердце с искусственным кро­вообращением” (1962); “Лечебная гипотермия” (1969); “История отечественной анестезиологии” (1976); “Обезболивание в амбулаторной практи­ке” (1978); “Неврологические синдромы при поражениях тройничного нерва” (1983); “Искусственная вентиляция легких” (1983); “Интенсивная терапия и дыхательная реани­мация при астматических состояниях” (1985); “Ферментные процессы и их коррекция при экстремальных состояниях” (1985).

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці  Тріщинського А.І. підготовлені одноосібно або у співавторстві:

 1. Анестезіологія та інтенсивна терапія (2000)
 2. Дифференциальная диагностика, интенсивная терапия и реанимация при острой сердечной недостаточности (1984)
 3. Из истории отечественной анестезиологии (1973)
 4. Интенсивная терапия и дыхательная реанимация при астматических состояниях (1985)
 5. Интенсивная терапия тяжелых форм менингоэнцефалита у детей (1979)
 6. Использование спинальной и комбинированной спинальной опиоидной анестезии в хирургической практике (1991)
 7. Наркоз в амбулаторных условиях (1978)
 8. Неврологические синдромы при поражении тройничного нерва (1983)
 9. Руководство по интенсивной терапии (2004)
 10. Наркоз в амбулаторных условиях (1978)

У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертації А.І. Тріщинского “Обезболивание и обеспечение безопасности операций на открытом сердце с искусственным кровообращением” (1963); “Неврологические синдромы, обусловленные поражением тройничного нерва” (1955)

Анатолій Іванович Тріщинський (1923-2009) заслужений діяч науки України (1983), доктор медичних наук (1963), професор (1964), завідувач кафедри анестезіології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (1967-1996). Анатолій Іванович у 1950 закінчив Вінницький медичний інститут. У 1963 захистив док­торську дисертацію "Знеболювання та за­безпечення безпеки операцій на відкритому серці з штучним кровообігом". Учень профе­сора Г.Д. Дінабург, академіка М.М. Амосова. Напрям наукових досліджень: лікування гострого та хронічного больового синдрому, клініко-фізіологічні та клініко-фармакологічні аспекти загального та регіонального знебо­лювання, клініко-фізіологічні, діагностичні аспекти й інтенсивна терапія тяжких гнійно-запальних процесів і сепсису. Засновник і фундатор вітчизняної наукової анестезіології й інтенсивної терапії, організатор системи анестезіологічної служби в Україні. Головний анестезіолог МОЗ України (1966). Голова правління Наукового товариства анестезіо­логів України (1964). Наукові праці: "Операции на сердце с искусственным кро­вообращением" (1962); "Лечебная гипотермия" (1969); "История отечественной анестезиологии" (1976); "Обезболивание в амбулаторной практи­ке" (1978); "Неврологические синдромы при поражениях тройничного нерва" (1983); "Искусственная вентиляция легких" (1983); "Интенсивная терапия и дыхательная реани­мация при астматических состояниях" (1985); "Ферментные процессы и их коррекция при экстремальных состояниях" (1985). Також у фонді бібліотеки зберігаються праці  Тріщинського А.І. підготовлені одноосібно або у співавторстві:
 1. Анестезіологія та інтенсивна терапія (2000)
 2. Дифференциальная диагностика, интенсивная терапия и реанимация при острой сердечной недостаточности (1984)
 3. Из истории отечественной анестезиологии (1973)
 4. Интенсивная терапия и дыхательная реанимация при астматических состояниях (1985)
 5. Интенсивная терапия тяжелых форм менингоэнцефалита у детей (1979)
 6. Использование спинальной и комбинированной спинальной опиоидной анестезии в хирургической практике (1991)
 7. Наркоз в амбулаторных условиях (1978)
 8. Неврологические синдромы при поражении тройничного нерва (1983)
 9. Руководство по интенсивной терапии (2004)
 10. Наркоз в амбулаторных условиях (1978)
У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертації А.І. Тріщинского “Обезболивание и обеспечение безопасности операций на открытом сердце с искусственным кровообращением” (1963); “Неврологические синдромы, обусловленные поражением тройничного нерва” (1955)