Народився Ігор Васильович Комісаров

Дата:
24.02.2021 день
2021-02-24T00:00:00+02:00
2021-02-25T00:00:00+02:00
Народився Ігор Васильович Комісаров

90 років від дня народження фармаколога, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ та НАМНУ Ігоря Васильовича Комісарова (1931-2011)

Фармаколог, доктор медичних наук (1965), професор (1965), член-кореспондент НАН України (1991) та НАМН України (1993). Закінчив Мінський медичний інститут (1954), де й працював до 1959. Відтоді – в Донецькому медичному університеті: від 1962 – завідувач, від 2005 – професор кафедри фар­макології.

Основний напрям наукових до­­сліджень: молекулярна фармакологія синапсів периферичної та центральної нервової системи. Обґрунтував теорію рецепції сигнальних молекул функціонально значущими макромолекулами цитоплазматичної мембрани клітин, а також принцип алостеричної регу­­ляції синаптичних рецепторів. Ви­вчав особливості холіно-, ад­рено- та серотонінорецепції м’язових і нервових клітин, рецепції амінокис­лот. Використовуючи біохімічні, ра­діоізотопні, радіолігандні й елек­трофізіологічні методи, проаналізував механізми сполучення активації рецепторів з кінцевою реакцією клітини. Брав участь у роз­роб­­ленні психо- та нейротропних препа­­ратів (зокрема “Індокаїн”, “Кар­­бацетам”).

Наукові праці: “Элементы теории рецепторов в молекулярной фармакологии” (1969); “Лекарственная регуляция адренергических процессов” (1976); “Механизмы химической чувствительности синаптических мембран” (1986); “Карболины: химия и нейробиология” (1992); “Роль моноаминергического компонента в антидепрессивном эффекте неконкурентных антагонистов N-метил-D-аспарата” (2005); “Аллостерическая модуляция ионотропных рецепторов как феномен и основа кон­струирования психоактивных средств” (2007).

90 років від дня народження фармаколога, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ та НАМНУ Ігоря Васильовича Комісарова (1931-2011) Фармаколог, доктор медичних наук (1965), професор (1965), член-кореспондент НАН України (1991) та НАМН України (1993). Закінчив Мінський медичний інститут (1954), де й працював до 1959. Відтоді – в Донецькому медичному університеті: від 1962 – завідувач, від 2005 – професор кафедри фар­макології. Основний напрям наукових до­­сліджень: молекулярна фармакологія синапсів периферичної та центральної нервової системи. Обґрунтував теорію рецепції сигнальних молекул функціонально значущими макромолекулами цитоплазматичної мембрани клітин, а також принцип алостеричної регу­­ляції синаптичних рецепторів. Ви­вчав особливості холіно-, ад­рено- та серотонінорецепції м’язових і нервових клітин, рецепції амінокис­лот. Використовуючи біохімічні, ра­діоізотопні, радіолігандні й елек­трофізіологічні методи, проаналізував механізми сполучення активації рецепторів з кінцевою реакцією клітини. Брав участь у роз­роб­­ленні психо- та нейротропних препа­­ратів (зокрема "Індокаїн", "Кар­­бацетам"). Наукові праці: "Элементы теории рецепторов в молекулярной фармакологии" (1969); "Лекарственная регуляция адренергических процессов" (1976); "Механизмы химической чувствительности синаптических мембран" (1986); "Карболины: химия и нейробиология" (1992); "Роль моноаминергического компонента в антидепрессивном эффекте неконкурентных антагонистов N-метил-D-аспарата" (2005); "Аллостерическая модуляция ионотропных рецепторов как феномен и основа кон­струирования психоактивных средств" (2007).