Народився Микола Іванович Лісяний

Дата:
06.04.2021 день
2021-04-06T00:00:00+03:00
2021-04-07T00:00:00+03:00
Народився Микола Іванович Лісяний

75 років від дня народження імунолога, члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Миколи Івановича Лісяного (1946)

Імунолог, доктор медичних наук (1981), професор (1989), член-кореспондент НАМН України (2011), заслужений діяч науки і техніки України (1996). Закінчив Київський медичний інститут (1968), де від­тоді й працював. У 1974-1981 – старший науковий співробітник центральної науково-дослідної лабораторії Київського інституту удосконалення лікарів; від 1981 – засновник і завідувач відділу нейроімунології Інституту нейрохірургії НАМНУ (Київ).

Досліджує зміни імунної системи при нейрохірургічних захво­рюваннях, питання нейроонкології, лікування черепно-мозкової травми та її наслідків, епілепсії, паркінсонізму, дитячого церебрального па­­ралічу, вроджених вад розвитку ЦНС, розсіяного склерозу. Запропонував концепцію нейрогенного імунодефіциту та шляхи його корекції, гіпотезу про місцеву імунну систему головного мозку. На основі вивчення дії радіонуклідів на ЦНС обґрунтував тео­рію післярадіаційної енцефалопатії (співавтор), описав роль імунних реак­цій у розвитку енцефалопатій. Довів значення нейроаутоімунних процесів у патогенезі черепно-мозкової травми та розсіяного склерозу. Під його керівництвом впровадже­но в практику низку імуномодуляторів і специфічних препаратів для імунотерапії злоякісних пухлин головного мозку та лікування післяопераційного вторинного імунодефі­циту. Розробляє новий напрям в імунології та клітинній терапії – вивчення імунних властивостей ге­­мопоетичних і нейрогенних стовбурових клітин.

Наукові праці: “Антитела и регуляция функций организма” (1986); “Пострадиационная энцефалопатия” (1993); “Современные проблемы патогенеза черепно-мозговой травмы” (1996); “Хронічний вплив малих доз опромінення на нервову систему” (1998); “Имунная система головного мозга” (1999); “Иммунология и иммунотерапия рассеянного склероза” (2003); “Нейрогенная дифференцировка ство­ловых клеток” (2005); “Иммуно­логия и иммунотерапия злокачествен­ных опухолей головного мозга” (2011).