Народився Микола Якович Головенко

  Дата:
  03.04.2022 день
  2022-04-03T00:00:00+03:00
  2022-04-04T00:00:00+03:00

  80 років від дня народження фармаколога, академіка НАМН України, доктора біологічних наук, професора Миколи Яковича Головенка (1942)

  Фармаколог, академік НАМН України (1993), доктор біологічних наук (1981), професор (1985), заслужений діяч науки і техніки України (1992), завідувач відділу фізико-хімічної фармакології Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України.

  Є одним з провідних вчених у галузі фармакології та біохімії. Його основні науково-дослідні роботи мають фундаментально-прикладний характер і охоплюють розділи, як-от конструювання та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів (феназепам, гідазепам, аміксин, левана). Під його керівництвом вперше розроблені теоретичні основи механізмів реакцій метаболізму різних класів лікарських сполук в організмі. Виявлені нові реакції біотрансформації ліків і встановлена структура ферментів, що їх каталізують. Останніми роками під його керівництвом проведений цикл досліджень, присвячених визначенню механізмів всмоктування препаратів у шлунково-кишковому тракті, що забезпечують важливу властивість препаратів – їхню біодоступність. Запропоновані нові концепції “зон” всмоктування та “метаболічно-реверсійна модель реабсорбції сполук”.

  Наукові праці: “Біофармацевтична інформатика: генерація нових знань і розроблення лікарських засобів” (2009); “Наномедицина: досягнення та перспективи розвитку новітніх технологій в діагностиці та лікуванні” (2008); “Физико-химическая фармакология” (2004); “Биохимическая фармакология пролекарств” (2007); “Філософія фармацевтичних інновацій” (2012).