Народився Олег Васильович Коркушко

  Дата:
  19.02.2019 день
  2019-02-19T00:00:00+02:00
  2019-02-20T00:00:00+02:00

  90 років від дня народження терапевта, одного з провідних фахівців у галузі клінічної геронтології та геріатрії, клінічної фізіології, доктора медичних наук, професора, академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України Олега Васильовича Коркушка (1929)

  Геронтолог, доктор медичних наук (1969), професор (1971), член-кореспондент НАН України (1992) та Російської АМН (1991), академік НАМН України (1994), заслужений діяч науки і техніки України (1991). Закінчив Ки­­ївський медичний інститут (1955). Працював у Київському інституті удосконалення лікарів (1955-1961); відтоді – в Інституті ге­­ронтології НАМНУ (Київ): від 1964 – завідувач лабораторії функціональної діагностики, від 1978 – завідувач відділення клінічної фізіології та патології внутрішніх органів.

  Наукові дослідження присвячені клінічно-фізіологічним механізмам старіння людини; особливос­­тям основних захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку; причинам передчасного старіння людини, механізмам зниження стійкості організму до стресів; фармакокінетиці та фармакодинаміці лікарських засобів у людей похилого віку. Обґрунтував методику визначення функціонального віку фізіологічних систем, схеми застосування геропротекторів для профілактики прискореного старіння та лікування патологій, залежних від віку; запропонував нові підходи до корекції порушень біоритмів в осіб похилого віку, критерії для розмежу­вання вікових і патологічних змін.

  Наукові праці: “Клиническая кардиология в гериатрии” (1980); “Гипоксия и ста­­рение” (1980); “Сердечно-сосудистая система и возраст” (1983); “Неспецифические заболевания легких в гериатрической практике” (1984); “Система свертывания крови при старении” (1988); “Гериатрия в терапевтической практике” (1993); “Пинеальная железа: пути коррекции при старении” (2006); “Факто­­ры риска и подходы к профилактике ускоренного старения” (2008); “Состояние автономной регуляции сердечно-сосудистой систе­­мы при инсулинорезистентности и нарушении толерантности к углеводам у практически здоровых людей старше 60 лет” (2010).