Черкес Олександр Ілліч (1894-1974)

Дата:
03.05.2019 день
2019-05-03T00:00:00+03:00
2019-05-04T00:00:00+03:00

Черкес Олександр Ілліч (1894-1974)Черкес Олександр Ілліч (1894-1974) доктор медичних наук (1936), професор (1940), видатний вчений, фармаколог і токсиколог, академік АМН СРСР, заслужений діяч науки і техніки України.

Олександр Ілліч закінчив медичний факультет Харківського університету (1917). Працював: стипендіат кафедри загальної патології (1917), асистент, доцент кафедри фармакології (1922), завідувач кафедри фармакології (1930) Харківського медичного університету. Одночасно — завідувач відділу токсикології Українського інституту гігієни праці та профзахворювань (1925-1936); заступник директора з наукової роботи Київського інституту фармакології та токсикології (1934), завідувач відділу цього ж інституту (1947).

Напрями наукових досліджень: вивчення фармакологічної регуляції судинного тонусу із застосуванням гангліоблокаторів, симпатолітиків, блокаторів адренорецепторів, інгібіторів моноамінооксидази, гіпохолестеринемічних препаратів. Наукові здобутки: автор теорії трофічної дії серцевих глікозидів; узагальненої експериментальної терапії при отруєннях солями важких металів (свинець, миш’як, кадмій тощо), окисом вуглецю, бензолом, його нітро- й амідопохідними. На підставі аналізу токсикодинаміки гіпоксидних отрут запропонував класифікацію токсичних гіпоксій (1935); запропонував нові серцево-судинні лікарські препарати (Бензогексоній, Пірілен, Цетаміфен) та досить ефективний антидот Унітіол.

Наукові праці: “Основы токсикологии боевых отравляющих веществ” (1943); “О реакции организма на лекарства и яды” (1938); “Справочник по фармакотерапии” (1945); “Руководство по токсикологии отравляющих веществ” (1964).

У фонді ННМБУ зберігаються праці Черкес О. І., підготовлені одноосібно або в співавторстві

  • О реакции организма на лекарства и яды (1938). Шифр зберігання: 615.5. Ч-484
  • Основы токсикологии боевых отравляющих веществ (1943). Шифр зберігання: 615.9 Ч-484
  • Основи токсикології бойових отруйних речовин (1931). Шифр зберігання: 615.9 Ч-484
  • Патология и терапия отравлений боевыми ядами (1925). Шифр зберігання: 615.9. Ч-484
  • Справочник по фармакотерапии (1945). Шифр зберігання: 615.7 Ч-484
  • Фармакотерапия (1955). Шифр зберігання: 615.7 Ч-484