Народився Олександр Микитович Марзєєв

  Дата:
  25.03.2018 день
  2018-03-25T00:00:00+02:00
  2018-03-26T00:00:00+03:00

  135 років від дня народження вченого-гігієніста, доктора медичних наук, професора Олександра Микитовича Марзєєва (1883-1956)

  Лікар-гігієніст, епідеміолог, доктор медичних наук (1935), професор (1940), академік АМН УРСР (1944), заслужений діяч науки СРСР (1935). Закінчив Московський університет (1911). Працював земським і військовим лікарем, 1922-1934 – завідувач санітарного епідеміологічного відділу Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР; водночас від 1924 – в Українському інституті удосконалення лікарів (Харків): 1930-1941 – завідувач кафедри комунальної гігієни; 1931-1941, 1944-1956 – директор НДІ загальної та комунальної гігієни; 1934-1941 – засновник і завідувач кафедри гігієни 1-го Харківського медичного інституту; 1941-1944 – заступник директора з наукової роботи і завідувач відділу Казахського інституту епідеміології і мікробіології (Алма-Ата, нині Алмати); 1943-1944 – завідувач кафедри епідеміології Алма-Атинського медичного інституту; 1944-1947 – завідувач кафедри комунальної гігієни Київського інституту удосконалення лікарів; водночас 1944-1956 – завідувач однойменної кафедри Київського медичного інституту. Наукові дослідження були присвячені організації санітарної справи справи, гігієні сільського житлового будівництва, води та водопостачання населених місць; проблемі забруднення атмосферного повітря промисловими викидами, стану очистки стічних вод; гігієнічним проблемам розвитку пром. Донбасу й українського села. Організатор боротьби з епідеміями холери, дифтерії, туберкульозу й інших хвороб у 1920-1925. Ініціював створення СЕС у СРСР та розроблення проекту санітарного законодавства в Україні.

  Наукові праці: “О санитарной организации на Украине” (1922); “Эпидемическое состояние Украи­­ны к концу 1922 г.” (1922); “Жилища и санитарный быт сельского населения Украины” (1927); “Эпоха вели­­ких епидемий 1920-1922” (1927); “Санітарна станція як комплексна форма санітарної організації” (1932); “Планировка и реконструкция колхозного села” (1941); “Коммунальная гигиена” (1968).