Народився Олексій Антонович Кронтовський

Дата:
12.03.2020 день
2020-03-12T00:00:00+02:00
2020-03-13T00:00:00+02:00

135 років від дня народження патолога, доктора медицини, професора Олексія Антоновича Кронтовського (1885-1933)

Патолог, доктор медицини (1917), професор (1921). Закінчив Університет св. Володимира в Києві (1911). Відтоді працював у Київському санітарно-бак­теріологічному інституті (з перервою): засновник (1924) і завідувач відділу експе­риментальної медицини; у Київському медичному інституті: професор кафедр бактеріології (1921-1923) та загальної патології (1923-1924); засновник і завідувач відділу експериментальної біо­логії та медицини Київського рентґенорадіологічного інституту (нині Національний інститут раку, 1924-1933).

Наукові дослідження з експериментальної пато­логії пухлин та культивування тка­нин поза організмом. Вивчав природу злоякісного росту тканин і шляхи впливу на цей процес, проблеми ендокринології та мікробіології. Розробив методи куль­тивування тканин поза організмом і вивчення обміну ре­човин злоякісних пухлин шляхом створення в організмі тварин так званої ізольованої пухлини.

Наукові праці: “Материалы к сравнительной и экспериментальной патологии опухолей” (1916); “Метод тканевых культур” (1917); “Наследственность и конституция” (1925); “Новая методика изучения внутренней секреции посред­ством эксплантации” (1927); “Ме­тод изолирования опухолей в орга­низме и вне организма” (1928).

135 років від дня народження патолога, доктора медицини, професора Олексія Антоновича Кронтовського (1885-1933) Патолог, доктор медицини (1917), професор (1921). Закінчив Університет св. Володимира в Києві (1911). Відтоді працював у Київському санітарно-бак­теріологічному інституті (з перервою): засновник (1924) і завідувач відділу експе­риментальної медицини; у Київському медичному інституті: професор кафедр бактеріології (1921-1923) та загальної патології (1923-1924); засновник і завідувач відділу експериментальної біо­логії та медицини Київського рентґенорадіологічного інституту (нині Національний інститут раку, 1924-1933). Наукові дослідження з експериментальної пато­логії пухлин та культивування тка­нин поза організмом. Вивчав природу злоякісного росту тканин і шляхи впливу на цей процес, проблеми ендокринології та мікробіології. Розробив методи куль­тивування тканин поза організмом і вивчення обміну ре­човин злоякісних пухлин шляхом створення в організмі тварин так званої ізольованої пухлини. Наукові праці: "Материалы к сравнительной и экспериментальной патологии опухолей" (1916); "Метод тканевых культур" (1917); "Наследственность и конституция" (1925); "Новая методика изучения внутренней секреции посред­ством эксплантации" (1927); "Ме­тод изолирования опухолей в орга­низме и вне организма" (1928).