Омелян Трохимович Михайленко (1933 – 1995)

  Дата:
  23.02.2023 день
  2023-02-23T00:00:00+02:00
  2023-02-24T00:00:00+02:00
  Омелян Трохимович Михайленко (1933 – 1995)

  Омелян Трохимович Михайленко народився 23 лютого 1933р. в с. Солочині Свалявського району Закарпатської області в сім’ї робітників. Після закінчення неповної середньої школи, з 1948 р. по 1951 р. навчався в Береговському медичному училищі. В 1951 р. вступив на медичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчив в 1957 р. До 1960 р. Омелян Трохимович працював районним акушером-гінекологом Воловецького району Закарпатської області.

  У 1960 р. вступає до аспірантури на кафедру акушерства і гінекології № 1 Київського медичного інституту. У 1963 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Динамика накопления актомиозина матки, его АТФ-азная активность в различные сроки беременности и в родах». Після закінчення аспірантури продовжував працювати на кафедрі спочатку асистентом до 1965 р., в подальшому до 1979 р. доцентом.

  У 1974 р. захистив докторську дисертацію на тему «Слабость родовой деятельности: современные вопросы клиники, патогенеза, лечения и профилактики», в 1981 р. йому присвоєно вчене звання професора.

  3 1980 р. перейшов на роботу до Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, де обіймав посаду заступника директора інституту з наукової роботи та наукового керівника акушерсько-гінекологічного відділу інституту. Працював на цій посаді до кінця життя.

  О. Т. Михайленком була розроблена експериментальна модель слабкості пологової діяльності, були з’ясовані тонкі механізми нейрогуморальних змін в організмі матері, біоенергетичні і морфологічні порушення скоротливого апарату матки у пологах, патофізіологічні і патоморфологічні зміни в міометрії під час кесаревого розтину.

  Професор О. Т. Михайленко, з метою профілактики та лікування слабкості пологової діяльності, розробив і науково обґрунтував комплексний метод допологової підготовки вагітних високого ризику. Завдяки впровадженню цього методу значно зменшилась патологія в пологах та перинатальна смертність.

  Напрямок досліджень відображають опубліковані автором чотири монографії: «Слабость родовой деятельности» (1978), «Биохимия родового акта и его регуляция», (1980), «Транспорт кальция и функция гладких мышц» (1981), «Индукция родов и их регуляция» (1988).

  Активно вивчав проблему гіпотонічних та коагулопатичних кровотеч в акушерстві. Ним розроблений і впроваджений у практику високоефективний метод зупинки післяпологових гіпотонічних маткових кровотеч. Інший напрямок наукових пошуків О. Т. Михайленка пов’язаний з проблемою перинатальної охорони плода та механізмами затримки його розвитку. Вагомим доробком даного наукового періоду є опубліковані праці: «Тромбогеморагічні ускладнення в акушерстві» (1984), «Затримка розвитку плоду» (1988), «Вагітність і роди при захворюванні гепатобіліарної системи» (1990).

  О. Т. Михайленко – автор 600 наукових праць, серед них – 10 монографій, 4 підручники для студентів медичних інститутів та 3 посібники для практичних лікарів. Професором О. Т. Михайленком підготовлено 7 докторів та 35 кандидатів наук.

  У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються автореферати дисертацій О. Т. Михайленка:

  1. Динамика накопления актомиозина матки, его АТФ-азная активность в различные сроки беременности и в родах (1963).
  2. Слабость родовой деятельности: современные вопросы клиники, патогенеза,
   лечения и профилактики (1974).

  У фонді бібліотеки також зберігаються праці О. Т. Михайленка, підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  1. Биохимия родового акта и его регуляция (1980).
  2. Гинекология : пособие по программированному обучению (1979).
  3. Диагностика, профилактика и лечение задержки (гипотрофии) плода (1992).
  4. Индукция родов и их регуляция (1988).
  5. Лекарственные растения в акушерстве и гинекологии (2005).
  6. Ситуационные задачи по акушерству (1987).
  7. Физиологическое акушерство (1982).