Слинчак Сергій Михайлович (1918)

Дата:
19.10.2018 день
2018-10-19T00:00:00+03:00
2018-10-20T00:00:00+03:00

Слинчак Сергій Михайлович (1918)Слинчак Сергій Михайлович (1918) онколог, док­тор медичних наук (1967), професор (1969), організатор і керівник кафедри онкології Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (1974-1989). Закінчив Київський медичний ін­ститут імені О.О. Богомольця. У 1966 захистив докторську дисер­тацію “Развитие множествен­ных злокачественных опухолей”. Учасник 2-ої світової війни.

Сергій Михайлович дослідження присвячує питанням ранньої діагностики, лікування та реабілітації хворих з недоброякісними пухлинами.

Наукові праці: “Гастроскопия в диа­гностике желудочной патологии” (1956); “Множественные злокачественные опухоли” (1968); “Рак желудка” (1985); “Онкология” (1989).

Також у фонді бібліотеки зберігаються праці С.М. Слинчака, підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  1. Гастроскопия в диагностике желудочной патологии (1956)
  2. Онкология (1989)
  3. Множественные злокачественные опухоли (1968)
  4. Рак желудка (1985)