Народився Валерій Казимирович Лішко

Дата:
26.10.2017 день
2017-10-26T00:00:00+03:00
2017-10-27T00:00:00+03:00

80 років від дня народження вченого в галузі біохімії, доктора біологічних наук, академіка НАН України Валерія Казимировича Лішка (1937)

Бiохiмiк, доктор біологічних наук (1975), академік НАНУ (1982). Закiнчив Київський університет (1960). Відтоді до 2000 р. працював в Iнститутi бiохiмiї НАНУ: 1970-1972 – заступником директора з наукової роботи, 1977-1989 – директором, водночас у 1977-1982 – завідувачем лабораторії біомембран, від 1982 – завідувачем відділу нейрохімії; 1972-1977 – завідувачем лабораторії біохімії нервової системи Інституту фізіології АН УРСР; за сумісництвом у 1982-1991 – професором кафедри біохімії Київського університету. Головний редактор “Украинского биохимического журнала” (1981-1989).

Наукові дослідження присвячені питанням нейрохімії та мембранології; молекуляр­ним механiзмам активного та пасивного транс­портування iонiв крiзь мембрани. Запропонував модель активного іонного переносу. Використав мембраннi везикули як модель для дослідження активного транс­порту­вання iонiв. Систематизував данi щодо механiзму функцiонуван­ня структурної організацiї та бiологічної ролi натрiєвого насоса бiологічних мембран. Запропонував метод iден­тифiкацiї каналiв нервових і м’язо­вих мембран у безклiтинній сис­темi. Встановив, що деякi елементи iонних каналiв можуть iснувати у виглядi розчинних бiлкiв, здатних взаємодiяти зі штучними мембранами та створювати в них трансмембранно локалiзованi структури. Обґрунтував роль мем­бранного холестеролу в перебігу останнього етапу екзоцитозу. Опи­сав фізіологічний механізм, що обмежує збільшення тромбу при пошкодженні кров’яної судини.

Наукові праці: “Натриевый насос биологических мембран. К., 1977; Влияние компонентов крови на стабильность липосом” (1985); “Мембраны и жизнь клетки” (1987); “Plasminogen on the sur­faces of fibrin clots prevents adhesion of leukocytes and platelets” (2010); “The fusion of synaptic vesicle membra­nes studied by lipid mixing: the R18 flu­orescence assay validity” (2010); “The assembly of nonad­hesive fibrinogen matrices depends on the αC regions of the fibrinogen mole­cule” (2012).