Урсенко Василь Іванович (1939-2017)

Дата:
05.02.2019 день
2019-02-05T00:00:00+02:00
2019-02-06T00:00:00+02:00

Урсенко Василь Іванович (1939-2017)Урсенко Василь Іванович (1939-2017) кардіохірург доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту серцево-судинної хірургії АМН України. Один із перших в Україні почав використовувати операції аортокоронарного шунтування.

Василь Іванович народився в с. Тишківка кіровоградської обл.. Середню медичну освіту здобув в Одеському медичному училищі No 3 (1959). У 1959-1962 рр. – служба в Радянській армії в складі Південної групи військ на посаді старшої операційної сестри медико-санітарного батальйону. Вищу медичну освіту (з відзнакою) здобув у Кримському медичному інституті (1968); працював на посаді завідувача хірургічного відділення Джилікульської лікарні (1968-1971). Навчався в клінічній ординатурі (1971-1973) Київського НДІ туберкульозу та грудної хірургії. З 1973 р. працює в Інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України на посадах керівника відділення хірургічних методів лікування коронарної недостатності (1984-2000), головного наукового співпрацівника (з 2000 р.). У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію «Изменение центральной гемодинамики и регионального кровообращения при внутриаортальной балонной контрпульсации», а в 1990 р. – докторську дисертацію «Особенности хирургического лечения и отдаленные результаты у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от вариантов клинического течения заболевания»

Професор (2001); Заслужений діяч науки і техніки України (2007); автор понад 300 наукових публікацій, зокрема 15 патентів на винаходи; один із перших в Україні почав виконувати операції аортокоронарного шунтування; разом із інженерною групою інституту сконструював апарат для допоміжного кровообігу та полегшення роботи серця; науковий керівник 7 кандидатських дисертацій.