Народився Віталій Адамович Лісецький

  Дата:
  14.05.2020 день
  2020-05-14T00:00:00+03:00
  2020-05-15T00:00:00+03:00

  80 років від дня народження анестезіолога, доктора медичних наук, професора Віталія Адамовича Лісецького (1940)

  Анестезіолог, доктор медичних наук (1984), професор (1993). Закінчив Вінницький медичний інститут (1962). Працював в Українському НДІ туберкульозу та грудної хірургії (нині Інститут фтизіатрії і пульмології НАМНУ, 1962-1971); водночас від 1965 – у Національній медичній академії післядипломної освіти: від 1994 – професор кафедри анестезіології та реаніматології; 1971-1994 – завідувач відділу анестезіології, інтенсивної терапії та гемосорбції Українського НДІ онкології та радіології (нині Національний інститут раку); від 1998 – професор кафедри анестезіології та реа­німатології Української військово-медичної академії (усі – Київ).

  Наукові дослідження присвячені анестезіологічному забезпеченню операцій в онкологічних хворих; застосуванню оксибаротерапії в лікуванні вад серця; впливу опромінення на стан онкологічних хворих, профі­лактиці та лікуванню ускладнень після інтенсивного та напівтотального опромінення; методам лікування болю в інкурабельних хворих.

  Наукові праці: “Вспомогательная терапия онкологических больных” (1988); “Профилактика осложнений и коррекция го­меостаза при крупнопольной лучевой терапии онкологических больных” (1990); “Анестезіологія та реаніматологія” (2012); “Тактика протибольової терапії у інкурабельних онкологічних хворих” (2013).