Народився Віталій Адамович Лісецький

Дата:
14.05.2020 день
2020-05-14T00:00:00+03:00
2020-05-15T00:00:00+03:00

80 років від дня народження анестезіолога, доктора медичних наук, професора Віталія Адамовича Лісецького (1940)

Анестезіолог, доктор медичних наук (1984), професор (1993). Закінчив Вінницький медичний інститут (1962). Працював в Українському НДІ туберкульозу та грудної хірургії (нині Інститут фтизіатрії і пульмології НАМНУ, 1962-1971); водночас від 1965 – у Національній медичній академії післядипломної освіти: від 1994 – професор кафедри анестезіології та реаніматології; 1971-1994 – завідувач відділу анестезіології, інтенсивної терапії та гемосорбції Українського НДІ онкології та радіології (нині Національний інститут раку); від 1998 – професор кафедри анестезіології та реа­німатології Української військово-медичної академії (усі – Київ).

Наукові дослідження присвячені анестезіологічному забезпеченню операцій в онкологічних хворих; застосуванню оксибаротерапії в лікуванні вад серця; впливу опромінення на стан онкологічних хворих, профі­лактиці та лікуванню ускладнень після інтенсивного та напівтотального опромінення; методам лікування болю в інкурабельних хворих.

Наукові праці: “Вспомогательная терапия онкологических больных” (1988); “Профилактика осложнений и коррекция го­меостаза при крупнопольной лучевой терапии онкологических больных” (1990); “Анестезіологія та реаніматологія” (2012); “Тактика протибольової терапії у інкурабельних онкологічних хворих” (2013).

80 років від дня народження анестезіолога, доктора медичних наук, професора Віталія Адамовича Лісецького (1940) Анестезіолог, доктор медичних наук (1984), професор (1993). Закінчив Вінницький медичний інститут (1962). Працював в Українському НДІ туберкульозу та грудної хірургії (нині Інститут фтизіатрії і пульмології НАМНУ, 1962-1971); водночас від 1965 – у Національній медичній академії післядипломної освіти: від 1994 – професор кафедри анестезіології та реаніматології; 1971-1994 – завідувач відділу анестезіології, інтенсивної терапії та гемосорбції Українського НДІ онкології та радіології (нині Національний інститут раку); від 1998 – професор кафедри анестезіології та реа­німатології Української військово-медичної академії (усі – Київ). Наукові дослідження присвячені анестезіологічному забезпеченню операцій в онкологічних хворих; застосуванню оксибаротерапії в лікуванні вад серця; впливу опромінення на стан онкологічних хворих, профі­лактиці та лікуванню ускладнень після інтенсивного та напівтотального опромінення; методам лікування болю в інкурабельних хворих. Наукові праці: "Вспомогательная терапия онкологических больных" (1988); "Профилактика осложнений и коррекция го­меостаза при крупнопольной лучевой терапии онкологических больных" (1990); "Анестезіологія та реаніматологія" (2012); "Тактика протибольової терапії у інкурабельних онкологічних хворих" (2013).