Народився Віталій Арнольдович Кордюм

  Дата:
  31.07.2021 день
  2021-07-31T00:00:00+03:00
  2021-08-01T00:00:00+03:00
  Народився Віталій Арнольдович Кордюм

  90 років від дня народження медичного генетика, доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ, академіка НАМНУ Віталія Арнольдовича Кордюма (1931)

  Генетик, доктор бiологічних наук (1970), професор (1993), член-кореспондент НАН України (1991), академік НАМН України (2000), заслужений діяч науки і техніки України (2008). Закінчив Київський університет (1955). У 1958-1973 працював у Інституті мікробіології і вірусології АН УРСР; від 1973 – в Інституті молекулярної біології і генетики НАНУ (обидва – Київ): завідувач відділу регуляторних механізмів клі­­тини.

  Наукові дослідження в галузi генної терапії. Вивчає особливості функціонування генів людини, введених у складі рекомбінантних молекул у клітини різних тканин. Засновник нового напряму генної бiтехнологiї – фагозалежного суперсинтезу, за допомогою яко­­го отримано людський ре­­ком­­бiнантний iнтерферон α-2 – “Лафе­­рон”. Розробляє технології генної терапії інсулінзалежного діабету й атеросклерозу.

  Наукові праці: “Эволюция и биосфера” (1982); “Генетическая инженерия фито­­пато­­ген­­ных бактерий” (1988); “Изучение некоторых физиологических и мо­­ле­­ку­­лярных свойств мышей, пред­­рас­­по­­ложенных к спонтанным новообразованиям” (2009); “Биополимеры и клетки в измерении архитектуры микроценозов. 1. Феноменология” (2009).