Народився Віталій Филимонович Бабій

Дата:
28.04.2021 день
2021-04-28T00:00:00+03:00
2021-04-29T00:00:00+03:00

70 років від дня народження гігієніста, доктора медичних наук Віталія Филимоновича Бабія (1951)

Гігієніст, доктор медичних наук (2004). Завідувач (з 2009) лабораторії гігієни нанотехнологій та наноматеріалів, заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України.

Основні напрями наукової діяльності: опрацювання гігієнічної оцінки взаємодії наноматеріалів з організмом на всіх рівнях організації, експериментальне дослідження біологічних ефектів впливу наноматеріалів, вивчення закономірностей фунціональних проявів несприятливих біологічних ефектів впливу наноматеріалів, обґрунтування динаміки розвитку причинно-наслідкових зв’язків формування адаптаційних процесів у організмі, детермінованих взаємодією з наноматеріалами, дослідження стану забруднення атмосферного повітря, води та грунтів об’єктами різного народногосподарського профілю, зокрема автомобільним транспортом, дорожніми матеріалами, токсиколого-гігієнічні та медико-біологічні дослідження для визначення безпечності для здоров’я людини хімічних і біологічних речовин, препаратів, матеріалів і виробів, встановлення токсикометричних параметрів при гострій і хронічній дії забруднювачів довкілля, обґрунтування гігієнічних нормативів гранично допустимих концентрацій та орієнтовно безпечних рівнів впливу забруднюючих речовин у атмосферному повітрі та повітрі робочої зони, опрацювання токсиколого-гігієнічних паспортів речовин і сполук, що впроваджені у виробництво та побут, розробка й освоєння нових методик, гармонізація виконання вимірювання наночасток в об’єктах довкілля з вимогами міжнародної стандартизації.

70 років від дня народження гігієніста, доктора медичних наук Віталія Филимоновича Бабія (1951) Гігієніст, доктор медичних наук (2004). Завідувач (з 2009) лабораторії гігієни нанотехнологій та наноматеріалів, заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України. Основні напрями наукової діяльності: опрацювання гігієнічної оцінки взаємодії наноматеріалів з організмом на всіх рівнях організації, експериментальне дослідження біологічних ефектів впливу наноматеріалів, вивчення закономірностей фунціональних проявів несприятливих біологічних ефектів впливу наноматеріалів, обґрунтування динаміки розвитку причинно-наслідкових зв'язків формування адаптаційних процесів у організмі, детермінованих взаємодією з наноматеріалами, дослідження стану забруднення атмосферного повітря, води та грунтів об'єктами різного народногосподарського профілю, зокрема автомобільним транспортом, дорожніми матеріалами, токсиколого-гігієнічні та медико-біологічні дослідження для визначення безпечності для здоров'я людини хімічних і біологічних речовин, препаратів, матеріалів і виробів, встановлення токсикометричних параметрів при гострій і хронічній дії забруднювачів довкілля, обґрунтування гігієнічних нормативів гранично допустимих концентрацій та орієнтовно безпечних рівнів впливу забруднюючих речовин у атмосферному повітрі та повітрі робочої зони, опрацювання токсиколого-гігієнічних паспортів речовин і сполук, що впроваджені у виробництво та побут, розробка й освоєння нових методик, гармонізація виконання вимірювання наночасток в об'єктах довкілля з вимогами міжнародної стандартизації.