Народився Віталій Филимонович Бабій

Дата:
28.04.2021 день
2021-04-28T00:00:00+03:00
2021-04-29T00:00:00+03:00

70 років від дня народження гігієніста, доктора медичних наук Віталія Филимоновича Бабія (1951)

Гігієніст, доктор медичних наук (2004). Завідувач (з 2009) лабораторії гігієни нанотехнологій та наноматеріалів, заступник директора з науково-організаційної роботи Інституту гігієни та медичної екології імені О.М. Марзєєва НАМН України.

Основні напрями наукової діяльності: опрацювання гігієнічної оцінки взаємодії наноматеріалів з організмом на всіх рівнях організації, експериментальне дослідження біологічних ефектів впливу наноматеріалів, вивчення закономірностей фунціональних проявів несприятливих біологічних ефектів впливу наноматеріалів, обґрунтування динаміки розвитку причинно-наслідкових зв’язків формування адаптаційних процесів у організмі, детермінованих взаємодією з наноматеріалами, дослідження стану забруднення атмосферного повітря, води та грунтів об’єктами різного народногосподарського профілю, зокрема автомобільним транспортом, дорожніми матеріалами, токсиколого-гігієнічні та медико-біологічні дослідження для визначення безпечності для здоров’я людини хімічних і біологічних речовин, препаратів, матеріалів і виробів, встановлення токсикометричних параметрів при гострій і хронічній дії забруднювачів довкілля, обґрунтування гігієнічних нормативів гранично допустимих концентрацій та орієнтовно безпечних рівнів впливу забруднюючих речовин у атмосферному повітрі та повітрі робочої зони, опрацювання токсиколого-гігієнічних паспортів речовин і сполук, що впроваджені у виробництво та побут, розробка й освоєння нових методик, гармонізація виконання вимірювання наночасток в об’єктах довкілля з вимогами міжнародної стандартизації.