Валентин Дмитрович Отамановський (1893-1964)

Дата:
26.02.2023 день
2023-02-26T00:00:00+02:00
2023-02-27T00:00:00+02:00
Валентин Дмитрович Отамановський (1893-1964)

Отамановський Валентин Дмитрович – український історик, бібліограф, краєзнавець, громадський і політичний діяч – народився в селі Яблунівка Смілянської волості Черкаського повіту Київської губернії (нині – Смілянський район Черкаської області). Закінчив 5-ту Київську гімназію із золотою медаллю і вступив на юридичний факультет Київського університету. В 1913 р. перейшов до Київського політехнічного інституту. У КПІ належав до напівлегальної студентської організації «Українська громада», де працював головою термінологічної комісії при гурткові «Натураліст», складаючи українську наукову термінологію.

У серпні 1929 р. Валентина Дмитровича заарештовано у сфальшованій справі Спілки визволення України. Він дістав 5 років таборів суворого режиму та 2 роки заслання до Татарстану. Після звільнення йому було заборонено виїжджати з Казані. Викладав іноземні мови у медичних вишах Казані, Ташкента, Краснодара, Саратова… У цей час ним були опрацьовані багатотомні твори класиків західноєвропейської науки лікування та праці вітчизняних медиків. Він уперше подав переклад опису не відомого в науці методу лікування чуми в своїй праці «Отечественные лекари-новаторы второй половины ХVIII в.». Його роботи з медицини містять багато додатків – цінних документів, більшість яких вперше вводилася до наукового обігу.

З 1958 р. професор В. Д. Отамановський жив і працював у Харкові. Йому заборонялося викладати історію права, тому читав латину в медичному інституті. Помер учений 10 березня 1964 р. Посмертно реабілітований 11 серпня 1989 р.

25 січня 2018 р. Вчена рада Харківського національного медичного університету присвоїла Центру медичного краєзнавства ім’я професора В. Д. Отамановського.

У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються праці В. Д. Отамановського:

 1. Борьба медицины с религией в древней Руси (1965).
 2. Отечественные лекари-новаторы второй половины ХVIII в., создавшие более прогрессивное направление в лечении чумы, и роль их как зачинателей рациональной терапии (1958).
 3. До історії медицини та аптечної справи у Вінниці й Вінницькому повіті ІІ половини XVIII ст. // Збірник пам’яті Т. Г. Яновського. – Київ, 1930. – С. 322–338.
 4. Перші аптеки на Україні // Фармацевтичний журнал. – 1960. – № 2. – С. 60–68.
 5. Реформы в речи Посполитой, направленные на создание государственной системы здравоохранения, и их значение для Правобережной Украины // Советское здравоохранение. – 1959. – № 7. – С. 35–41.
 6. Розвиток аптечної справи на Україні з середини XVII до початку ХІХ ст. // Фармацевтичний журнал. – 1963. – № 6. – С. 56–67.
 7. И. А. Ролле и Ю. Д. Талько-Грынцевич (к истории русско-польских связей) // Советское здравоохранение. – 1962. – № 8. – С. 75–77.
Отамановський Валентин Дмитрович - український історик, бібліограф, краєзнавець, громадський і політичний діяч – народився в селі Яблунівка Смілянської волості Черкаського повіту Київської губернії (нині – Смілянський район Черкаської області). Закінчив 5-ту Київську гімназію із золотою медаллю і вступив на юридичний факультет Київського університету. В 1913 р. перейшов до Київського політехнічного інституту. У КПІ належав до напівлегальної студентської організації «Українська громада», де працював головою термінологічної комісії при гурткові «Натураліст», складаючи українську наукову термінологію. У серпні 1929 р. Валентина Дмитровича заарештовано у сфальшованій справі Спілки визволення України. Він дістав 5 років таборів суворого режиму та 2 роки заслання до Татарстану. Після звільнення йому було заборонено виїжджати з Казані. Викладав іноземні мови у медичних вишах Казані, Ташкента, Краснодара, Саратова... У цей час ним були опрацьовані багатотомні твори класиків західноєвропейської науки лікування та праці вітчизняних медиків. Він уперше подав переклад опису не відомого в науці методу лікування чуми в своїй праці «Отечественные лекари-новаторы второй половины ХVIII в.». Його роботи з медицини містять багато додатків – цінних документів, більшість яких вперше вводилася до наукового обігу. З 1958 р. професор В. Д. Отамановський жив і працював у Харкові. Йому заборонялося викладати історію права, тому читав латину в медичному інституті. Помер учений 10 березня 1964 р. Посмертно реабілітований 11 серпня 1989 р. 25 січня 2018 р. Вчена рада Харківського національного медичного університету присвоїла Центру медичного краєзнавства ім'я професора В. Д. Отамановського. У фонді Національної наукової медичної бібліотеки України зберігаються праці В. Д. Отамановського:
 1. Борьба медицины с религией в древней Руси (1965).
 2. Отечественные лекари-новаторы второй половины ХVIII в., создавшие более прогрессивное направление в лечении чумы, и роль их как зачинателей рациональной терапии (1958).
 3. До історії медицини та аптечної справи у Вінниці й Вінницькому повіті ІІ половини XVIII ст. // Збірник пам’яті Т. Г. Яновського. – Київ, 1930. – С. 322–338.
 4. Перші аптеки на Україні // Фармацевтичний журнал. – 1960. – № 2. – С. 60–68.
 5. Реформы в речи Посполитой, направленные на создание государственной системы здравоохранения, и их значение для Правобережной Украины // Советское здравоохранение. – 1959. – № 7. – С. 35–41.
 6. Розвиток аптечної справи на Україні з середини XVII до початку ХІХ ст. // Фармацевтичний журнал. – 1963. – № 6. – С. 56–67.
 7. И. А. Ролле и Ю. Д. Талько-Грынцевич (к истории русско-польских связей) // Советское здравоохранение. – 1962. – № 8. – С. 75–77.